Οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου στην συνεδρίαση/τηλεδιάσκεψη της 15ης Ιουλ. 2020

Μία ακόμη συνεδρίαση -η 12η-  του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής  με διαδικασία τηλεδιάσκεψης, την Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020 και παρά την εξ αποστάσεως συζήτηση των θεμάτων δεν έλειψαν οι εντάσεις και οι ενστάσεις με αποκορύφωμα τους στο έργο του “Μεγάλου Περιπάτου” με αφορμή την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής  περί ακυρότητας του. (Δείτε ΕΔΩ) Για το συγκεκριμένο έργο η αντιπολίτευση ζήτησε να εκδοθεί ψήφισμα με αίτημα την αναστολή της εξέλιξης του, πλην, όμως, δεν έγινε αποδεκτό.  

Ακολουθούν οι αποφάσεις που ελήφθησαν στην συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ.: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 83/2020 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής τροποποίησε την υπ’ αριθμ. 83/2020 απόφασή του, ως προς το 2ο έργο (β) και ενέκρινε τη σκοπιμότητα ένταξης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 του έργου «Κατασκευή νέας χάραξης και βελτίωση υφιστάμενης στην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Θηβών (Β’ Τμήμα) από χ.θ.5+085 έως 17+727», με προϋπολογισμό 50.000.000,00€, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 123/2020)

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας, Αγροδιατροφής και αντιμετώπισης αγροδιατροφικών κρίσεων στα κτίρια της Περιφέρειας Αττικής επί της Ιεράς Οδού 84».

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής :

Α) Ανακάλεσε την υπ’ αριθμ. 209/2018 απόφασή του με θέμα : “Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό τη συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την ίδρυση ενός «Τεχνολογικού Κέντρου Γεωργίας και Τροφίμων» (στο εξής «Κέντρο») με έδρα τις παλιές εγκαταστάσεις του Λυσσιατρείου Αθηνών.”

Β) Ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Δημιουργία Κέντρου Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας, Αγροδιατροφής και αντιμετώπισης αγροδιατροφικών κρίσεων στα κτίρια της Περιφέρειας Αττικής επί της Ιεράς Οδού 84», σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.

Γ) Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της ανωτέρω προγραμματικής σύμβασης, τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Κεχρή Ιωάννη ως Πρόεδρο – τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Αλυμάρα Σοφία και τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Καραμάνο Χρήστο ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Αγγελή Σπυρίδωνα. (αρ. απόφασης 124/2020)

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης που συνάφθηκε στις 10-12-2018 μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)», για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Επισκευές βλαβών, συντηρήσεις & λοιπές οικοδομικές εργασίες στα κτήρια του ΚΕΘΕΑ στην Αττική».

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη τροποποίηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης που συνάφθηκε στις 10-12-2018 μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)», για την κατασκευή του έργου με τίτλο:  «Επισκευές  βλαβών, συντηρήσεις  & λοιπές οικοδομικές εργασίες στα κτήρια του ΚΕΘΕΑ στην Αττική», ώστε να συμμορφωθεί πλήρως με το διατακτικό της υπ’ αρ. 967/2019 πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 125/2020)

ΘΕΜΑ 16ο: Συζήτηση για το «Μεγάλο Περίπατο» και το Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας.

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, στο πλαίσιο της συζήτησης για το «Μεγάλο Περίπατο» και το Εμπορικό Τρίγωνο της Αθήνας, αποφάσισε τη μη έκδοση ψηφίσματος για την αναστολή του εγχειρήματος (Project), σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 126/2020)

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ζωγράφου, για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Σωτηρίου Ζωγράφου και επεμβάσεις ήπιας κυκλοφορίας σε παρακείμενες οδούς (Αναστασάκη – Ευθ. Κλάδου – Μπισκίνη) κέντρου Δήμου Ζωγράφου».

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της από 19-4-2017 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ζωγράφου, για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση πλατείας Σωτηρίου Ζωγράφου και επεμβάσεις ήπιας κυκλοφορίας σε παρακείμενες οδούς (Αναστασάκη – Ευθ. Κλάδου – Μπισκίνη) κέντρου Δήμου Ζωγράφου», ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 19-02-2023, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 127/2020)

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προστασία, διαχείριση και ανάπλαση άλσους Νέας Φιλαδέλφειας».

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της από 28-12-2016 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προστασία, διαχείριση και ανάπλαση άλσους Νέας Φιλαδέλφειας», ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 28-9-2021, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 128/2020)

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – Επισκευή και Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα οδικού δικτύου στον οικιστικό ιστό του Δήμου» του Δήμου Αιγάλεω.

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της από 15-12 2017 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Συντήρηση – Επισκευή και Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα οδικού δικτύου στον οικιστικό ιστό του Δήμου» του Δήμου Αιγάλεω, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 03-3-2021, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 129/2020)

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού “Νικόλαος Λιάκος” στο Ο.Τ. 729 του Δήμου Ιλίου».

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της από 28-12-2016 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ιλίου, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού “Νικόλαος Λιάκος” στο Ο.Τ. 729 του Δήμου Ιλίου», ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 28-10-2022, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 130/2020)

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά για το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση Κλειστού Συγκροτήματος Γυμναστηρίων Π. Σαλπέας Δήμου Πειραιά».

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της από 06-10-2017 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά, για το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση Κλειστού Συγκροτήματος Γυμναστηρίων Π. Σαλπέας Δήμου Πειραιά», ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 06-8-2021, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 131/2020)

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά για το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Μπάσκετ Καμινίων επί των οδών Υμηττού και Μουτσοπούλου Δημου Πειραιά».

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της από 06-10-2017 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά, για το έργο με τίτλο «Αναβάθμιση κλειστού Γυμναστηρίου Μπάσκετ Καμινίων επί των οδών Υμηττού &  Μουτσοπούλου Δημου Πειραιά», ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 06-5-2021, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 132/2020)

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση σύναψης και όρων της τροποποίησης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περάματος για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο 6ο δημοτικό σχολείο και 1ο νηπιαγωγείο Περάματος».

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της από 10-8-2017 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περάματος, για το έργο «Εργασίες συντήρησης στο 6ο δημοτικό σχολείο και 1ο νηπιαγωγείο Περάματος», ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 11-5-2021, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 133/2020)

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ωρωπού για το έργο με τίτλο «Κατασκευή συμπλήρωσης δικτύου ύδρευσης παραλιακής ζώνης Καλάμου στην περιοχή Χιλιοπόταμος» στο Δήμο Ωρωπού.

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της από 20-6-2017 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ωρωπού, για το έργο με τίτλο «Κατασκευή συμπλήρωσης δικτύου ύδρευσης παραλιακής ζώνης Καλάμου στην περιοχή Χιλιοπόταμος» στο Δήμο Ωρωπού, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 20-6-2022, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 134/2020)

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής για το έργο με τίτλο «Μελέτη Εφαρμογής Πεζογέφυρας Οικισμού Γεννηματά».

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της από 10-7-2017 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής, για το έργο με τίτλο «Μελέτη Εφαρμογής Πεζογέφυρας Οικισμού Γεννηματά», ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 10-11-2022, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 135/2020)

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας για το έργο με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις 2017».

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της από 04-12-2017 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ελευσίνας για το έργο με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις 2017», ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 04-6-2021, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.  (αρ. απόφασης 136/2020)

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της τροποποίησης παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ίδρυμα Περίθαλψης Ηλικιωμένων Αγωνιστών «Το Σπίτι του Αγωνιστή» για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση στο “Σπίτι του Αγωνιστή”».

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της από 10-7-2017 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ίδρυμα Περίθαλψης Ηλικιωμένων Αγωνιστών «Το Σπίτι του Αγωνιστή», για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση στο “Σπίτι του Αγωνιστή”», ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 10-01-2022, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 137/2020)

ΘΕΜΑ 14ο: Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Αττικής με το Δήμο Πόρου, με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και αντιπλημμυρικών κατασκευών Νήσου Πόρου».

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πόρου, με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου και αντιπλημμυρικών κατασκευών Νήσου Πόρου», την Αντιπεριφερειάρχη κ. Θεοδωρακοπούλου – Μπόγρη Βασιλική (Βάσω) ως Πρόεδρο – τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Κατσιγιάννη Αθανάσιο και τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Χατζηπέρο Παναγιώτη ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Αυλωνίτου Χρυσάνθη, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 138/2020)

ΘΕΜΑ 15ο: Ορισμός νέων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σε Κοινές Επιτροπές Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων Περιφέρειας Αττικής που αφορούν στα έργα: 1. «Βελτίωση – Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης νότιου τομέα Δήμου Κρωπίας» και 2. «Προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Δ.Κ. Μελισσίων Δήμου Πεντέλης».

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής:

Α) Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κρωπίας, με τίτλο «Βελτίωση – Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης νότιου τομέα Δήμου Κρωπίας», τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Πέππα Νικόλαο ως Πρόεδρο – τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Βλάχου Γεωργία και τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Μεθενίτη Σωτήριο ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Αλμπάνη Ευάγγελο.

Β) Όρισε ως εκπροσώπους της Περιφέρειας Αττικής στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πεντέλης, με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Δ.Κ. Μελισσίων Δήμου Πεντέλης», την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Λεονάρδου Πολυτίμη ως Πρόεδρο – τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γιαννακόπουλο Βασίλειο και τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Αδαμόπουλο Σπυρίδωνα ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την Περιφερειακή Σύμβουλο κ. Λυμπέρη Ελένη – Κωνσταντίνα (‘Έλενα). (αρ. απόφασης 139/2020)

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στη «18η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών» της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών.

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Π.Ο.Σ.Ε.Α., στη 18η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Συλλόγων και Φορέων Εθελοντών Αιμοδοτών, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 03 Αυγούστου, με έναρξη από τους «Στύλους Ολυμπίου Διός» και θα διέλθει από πολλούς Δήμους της Αττικής που έχουν δηλώσει συμμετοχή. Η  Περιφέρεια Αττικής θα καλύψει τη συνολική δαπάνη ποσού 10.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) για την προμήθεια 4.000 T-SHIRTS (βαμβακερά μπλουζάκια), τα οποία θα διανεμηθούν από την Περιφέρεια στους Δήμους της Αττικής που θα συμμετάσχουν στη Λαμπαδηδρομία, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση.  (αρ. απόφασης 140/2020)

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για συμμετοχή σε επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «Διατροφή – Άσκηση – Ζωή».

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέκρινε τη σκοπιμότητα και την κάλυψη της δαπάνης, σε σύνολο ποσού 3.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α.), για την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής στη διοργάνωση της Επιστημονικής Εκδήλωσης με θέμα: «Διατροφή – Άσκηση – Ζωή», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου 2020 στο χώρο της Μαρίνας Αλίμου, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση. (αρ. απόφασης 141/2020)

ΘΕΜΑ 19ο : Συζήτηση σχετικά με τις λαϊκές αγορές.  (αποσύρθηκε)

ΘΕΜΑ 2ο Ε.Η.Δ.: Έκδοση ψηφίσματος για τη μετατροπή σε τζαμί της Αγίας Σοφίας.

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφάσισε την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος :

«Για κάθε Έλληνα, η Αγία Σοφία αποτελεί κομμάτι της ψυχής του. Για κάθε άνθρωπο, ένα κορυφαίο μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο τούρκος πρόεδρος το μετέτρεψε σε τζαμί.

Η απόφασή του προσβάλλει όχι μόνον το Χριστιανικό κόσμο, αλλά κάθε πολιτισμένο άνθρωπο στη Γη, ανεξαρτήτως θρησκεύματος. Πρόκειται για μια πρωτοφανή ενέργεια που συμβάλλει περαιτέρω στην εθνικιστική δημαγωγία, τη μισαλλοδοξία και επιπλέον πλήττει τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ε.Ε. και την παγκόσμια Κοινότητα. Είναι ξεκάθαρο δείγμα της σταδιακής ριζοσπαστικοποίησης του τουρκικού πολιτικού κατεστημένου και αλλοίωσης του κοσμικού χαρακτήρα του σύγχρονου τουρκικού κράτους. Είναι βέβαιο ότι θα πυροδοτήσει έναν νέο γύρο εντάσεων κι αντιπαραθέσεων στην ευρύτερη περιοχή μας, αποτελώντας έναν επιπλέον λόγο αστάθειας.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής παρακολουθεί επίσης με προβληματισμό την αντίδραση της Δύσης, αλλά και την διφορούμενη στάση ισχυρών ορθόδοξων κρατών της Ανατολής, που φαίνεται ότι προτάσσουν το γεωπολιτικό τους συμφέρον, απέναντι σε μια απόφαση που προσβάλλει τις αξίες που πρεσβεύει ο Πολιτισμός μας.

Μπροστά στις εξελίξεις που διαμορφώνονται, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

  • καταδικάζει με τον πλέον απερίφραστο τρόπο την απόφαση του Προέδρου και της Κυβέρνησης της Τουρκίας να μετατρέψουν το Ναό της Αγίας Σοφίας σε τζαμί
  • ζητά την επέκταση των ευρωπαϊκών κυρώσεων
  • στηρίζει την προσπάθεια της Ελληνικής Κυβέρνησης να αναδείξει το πρόβλημα σε διεθνές επίπεδο και θα παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στην εθνική προσπάθεια για να αναδειχθεί ο παγκόσμιος και οικουμενικός ρόλος της Αγίας Σοφίας, ως Μνημείου όλης της ανθρωπότητας, πέραν της συναισθηματικής αξίας που έχει για τους Έλληνες
  • θα πρωτοστατήσει σε μια καμπάνια διεθνοποίησης του ζητήματος και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες μέσω του Περιφερειάρχη Αττικής για ανάδειξη του ζητήματος στα ευρωπαϊκά όργανα της Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα στην Επιτροπή των Περιφερειών
  • καλεί τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία να επιδείξουν ευθύνη και πνεύμα ομόνοιας και συνεργασίας, απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και στη διαχρονική προσπάθεια να υποχρεωθεί η Ελλάδα να συμμετάσχει σε έναν ετεροβαρή για τα εθνικά μας συμφέροντα διάλογο, με τη γειτονική χώρα.» (αρ. απόφασης 142/2020)

ΘΕΜΑ 20ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) με θέμα: «Κτίριο Εμπορικών Καταστημάτων με Χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων στο Ο.Τ. 124/75 της 4ης Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Αθηναίων».

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) με θέμα: «Κτίριο εμπορικών Καταστημάτων με χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων Στο Ο.Τ. 124/75 της 4ης Δημοτικής Ενότητας του Δημου Αθηναίων», σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους και τα μέτρα που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση.  (αρ. απόφασης 143/2020)

ΘΕΜΑ 21ο: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (Ε.Χ.Σ.) περιοχής Αγίου Διονυσίου Δήμου Πειραιά.

Περίληψη απόφασης:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνωμοδότησε θετικά επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε) του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (Ε.Χ.Σ.) περιοχής Αγίου Διονυσίου Δήμου Πειραιά, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις επισημάνσεις που αναφέρονται στην εν λόγω απόφαση.   (αρ. απόφασης 144/2020)

ΘΕΜΑ 22ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) της υφιστάμενης δραστηριότητας αποθήκευσης και διακίνησης συσκευασμένων μη επικίνδυνων και επικίνδυνων προϊόντων της εταιρείας «DEI LOGISTICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», η  οποία είναι εγκατεστημένη επί της οδού Χίου, στη θέση Άγιος Γεώργιος Ασπροπύργου του νομού Αττικής.  (αποσύρθηκε)

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του έργου «Συντήρηση οδών περιφερειακών ενοτήτων Κεντρικού, Νότιου και Βόρειου Τομέα Αθηνών – Εργολαβία 3». (αποσύρθηκε)

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση λήψης προσωρινών μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας για εργασίες που θα εκτελεστούν στα πλαίσια του έργου «Βελτίωση – Ανακατασκευή οδικών τμημάτων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της Αττικής Οδού, Περιφέρειας Αττικής».  (αποσύρθηκε)

ΘΕΜΑ 25ο: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της Μονάδας της εταιρείας PHARMAZAC Α.Ε., παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής ανθρώπινης χρήσης, και διενέργειας ελέγχων σε παραγόμενα ή υπό έρευνα φαρμακευτικά σκευάσματα, στο Βιοτεχνικό Πάρκο της περιοχής του Βοτανικού, στο Δήμο Αθηναίων, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής». (αποσύρθηκε)