Στο Σ.τ.Ε κατατέθηκε η πρώτη προσφυγή κατά του Μνημονίου III

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε δικαστής από τη Θεσσαλονίκη ζητώντας να κριθεί αντισυνταγματικός και αντίθετος στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) ο ν. 4093/2012 (Μνημόνιο III) και ειδικότερα, οι διατάξεις, με τις οποίες προβλέπεται αναδρομική μείωση από 1η Αυγούστου 2012 στις αποδοχές και τις συντάξεις των Δικαστικών Λειτουργών.

Πιο συγκεκριμένα, o αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών από τη Θεσσαλονίκη, με την κατατεθείσα προσφυγή του, ζητά να ακυρωθεί η από 14.11.2012 απόφαση του υπουργού Οικονομικών, με την οποία προβλέπεται επιστροφή «των αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών και συντάξεων», όπως προκύπτει από την εφαρμογή του Μνημονίου III.

Παράλληλα, η προσφυγή περιέχει αίτημα ακύρωσης της παραγράφου Γ1 του επίμαχου νόμου, η οποία αφορά στις μισθολογικές μεταβολές των απασχολούμενων στο Δημόσιο τομέα. Επίσης, ο Δικαστικός Λειτουργός υποστηρίζει ότι η περικοπή των αποδοχών και των συντάξεων των δικαστών έρχεται σε αντίθεση με τα άρθρα 26, 87 και 88 του Συντάγματος και παραβιάζει το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, με το οποίο κατοχυρώνεται το δικαίωμα στην περιουσία.

Τέλος, από το νέο έτος αναμένεται σωρεία προσφυγών στη Δικαιοσύνη για το ίδιο ζήτημα.