Πρόγραμμα στήριξης μαθητών και οικογενειών από την Εκκλησία

Σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και ο υπουργός Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλο σύμφωνα με το οποίο η Εκκλησία θα επιτελεί κοινωνικό έργο μέσω ειδικά διαμορφωμένου προγράμματος, με την ονομασία «Η Αποστολή στηρίζει τους μαθητές».

Το πρόγραμμα θα προσφέρει στήριξη στις οικογένειες των μαθητών που αντιμετωπίζουν προβλήματα σίτισης Το υπουργείο Παιδείας από την πλευρά του θα επιλέγει τις κατάλληλες σχολικές μονάδες που θα εντάσσονται στις ακολουθούμενες δράσεις. Τα οικονομικά κριτήρια προσδιορίζονται ως εξής:

Για οικογένεια με τρία άτομα συμπεριλαμβανομένων των γονέων ή κηδεμόνων: εισόδημα μέχρι 8.000 ευρώ.

  • Για οικογένεια με τέσσερα άτομα συμπεριλαμβανομένων των γονέων: εισόδημα μέχρι 9.500 ευρώ.
  • Για οικογένεια με πέντε άτομα συμπεριλαμβανομένων των γονέων: εισόδημα μέχρι 11.000 ευρώ.
  • Για οικογένεια με έξι άτομα συμπεριλαμβανομένων των γονέων: εισόδημα μέχρι 12.500 ευρώ.
  • Για οικογένεια με επτά άτομα συμπεριλαμβανομένων των γονέων: εισόδημα μέχρι 14.000 ευρώ.
  • Σε περίπτωση πολυμελούς οικογένειας πέραν των επτά ατόμων το ποσό των 14.000 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ για κάθε ακόμη άτομο.