Απολύσεις 11.000 υπαλλήλων το 2014 η μνημονιακή δέσμευση της κυβέρνησης

Το σχέδιο υλοποίησης της μνημονιακής δέσμευσης για 11.000 απολύσεις εντός του 2014 και τη θέση σε διαθεσιμότητα – κινητικότητα 12.500 επιπλέον υπαλλήλων έως το τέλος Φεβρουαρίου θα πρέπει να παρουσιάσει, σε δύο εβδομάδες, στις 15 Ιανουαρίου, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης στην τρόικα. Οι διαβουλεύσεις στο υπουργείο κορυφώνονται, όπως και η αγωνία χιλιάδων εργαζομένων που βρίσκονται σε επισφαλείς θέσεις.

Επίσης ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα πρέπει παρουσιάσει το πλάνο της κυβέρνησης για την απόλυση 4.000 υπαλλήλων που έπρεπε να είχε γίνει ως το τέλος του 2013, αλλά δόθηκε παράταση για τις αρχές του 2014. Η παράταση αφορά κυρίως εργαζόμενους σε φορείς και οργανισμούς του δημοσίου υπό κατάργηση ή συγχώνευση, που θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί εντός του μήνα.

Σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις για το 2014, μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου θα πρέπει να έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας – κινητικότητας 12.500 υπάλληλοι, οι οποίοι σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα αναμένεται να προέλθουν από τους ΟΤΑ, Πρόγραμμα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας , και τον ΕΟΠΥΥ.

Στο πρόγραμμα των απολύσεων για το 2014 πρόκειται να ενταχθούν 11.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Ο αριθμός αυτός, σύμφωνα με τις κατά καιρούς δηλώσεις των αρμοδίων, αναμένεται να προέλθει σε σημαντικό ποσοστό από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τις δημοτικές επιχειρήσεις, αλλά και τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ.

Σημαντικός όμως αριθμός θα προέλθει από τις ομάδες των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν τεθεί ήδη σε διαθεσιμότητα και έχει παρέλθει το χρονικό περιθώριο για την τοποθέτησή τους σε άλλες θέσεις, μέσω του προγράμματος κινητικότητας.

Σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι καθαρίστριες του υπουργείου Οικονομικών, οι σχολικοί φύλακες, δημοτικοί αστυνομικοί, εκπαιδευτικοί, διοικητικοί υπάλληλοι των Πανεπιστημίων, εργαζόμενοι στον ΕΟΠΥΥ, υπάλληλοι από ασφαλιστικά ταμεία.