Επιτροπές επί επιτροπών με ενδιάμεσες ομάδες για να εκδοθεί πόρισμα περί των νέων αντικειμενικών αξιών

Στην αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών στα ακίνητα προχωρά εντός του έτους το υπουργείο Οικονομικών. Με απόφαση του υπουργού Γιάννη Στουρνάρα ορίζεται ειδική πολυμελής επιτροπή με τη συμμετοχή φορέων της αγοράς ακινήτων η οποία θα προχωρήσει στον υπολογισμό των νέων αντικειμενικών τιμών.

Στα πλαίσια του έργου της η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή θα μπορεί να καλεί και να συμβουλεύεται άλλους φορείς της αγοράς, με γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο, όπως ενδεικτικά, εκπρόσωπου της Ένωσης Μεσιτών Ελλάδος, της Ένωσης Ιδιοκτητών Ελλάδος, της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Ελλάδος, του Συλλόγου Συμβολαιογράφων .

Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η αξιοποίηση του πορίσματος και των προτάσεων της Ομάδας Εργασίας, για την μελέτη και εισήγηση για την αναθεώρηση της διαδικασίας προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών προκειμένου να παρουσιάσει ένα νέο νομικό πλαίσιο υπολογισμού των Αντικειμενικών Αξιών Ακινήτων, που θα βασίζεται στη δημιουργία «Τράπεζας Πληροφοριών Αξιών Ακινήτων» με τη συλλογή στοιχείων από τις μισθώσεις, τις μεταβιβάσεις και τις εκτιμήσεις σε όλη την επικράτεια.

Για τον σκοπό αυτό και την επεξεργασία των Πληροφοριών που θα συλλεχθούν θα συσταθεί στο Υπουργείο Οικονομικών μια Κεντρική Επιτροπή Καθορισμού Αντικειμενικών Αξιών.