Η πρόταση για το νέο Λύκειο – Επιστρέφουν οι δέσμες – Νέα μαθήματα στην Α΄ Λυκείου

Αλλάζει από την επόμενη χρονιά το Λύκειο, επιστρέφοντας σε ένα σύστημα που μάλλον παραπέμπει προς τις Δέσμες, οι οποίες, ίσχυαν τη δεκαετία του ’80 και του ’90, μειώνοντας και εξειδικεύοντας την ύλη των υποψηφίων για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση, αλλά και επαναφέροντας την Β’ Λυκείου, που μετατρέπεται και πάλι σε τάξη γενικής Παιδείας στο σχολείο – από προθάλαμος για την προετοιμασία για το πανεπιστήμιο, που είχε εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια.

Επίσης, δεν θα πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή στο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων έως το 2017

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, η πρόταση που επεξεργάστηκε τους τελευταίους μήνες αρμόδια Επιτροπή και έχει ήδη παραδοθεί στο υπουργείο Παιδείας, συνοπτικά προβλέπει:

  • μείωση από 11 σε 4 των μαθημάτων γενικής παιδείας στην Γ’ Λυκείου
  • κατάργηση των κατευθύνσεων και αντικατάστασή τους από τρεις κύκλους σπουδών
  • μετατροπή της Β’ Λυκείου σε τάξη γενικής παιδείας

Έτσι στην Γ’ Λυκείου καταργούνται οι κατευθύνσεις και αντικαθίστανται από τρεις κύκλους σπουδών, ως εξής:

1ος κύκλος – Κλασικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Μαθήματα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Λατινικά, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσμούς, Λογοτεχνία ή Φιλοσοφία.

2ος κύκλος: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες

Μαθήματα: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Επιστήμη Υπολογιστών, Ειδικά Θέματα Μαθηματικών ή Ειδικά Θέματα Βιολογίας.

3ος κύκλος: Οικονομικές, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες

Μαθήματα: Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής, Εφαρμογές της Πληροφορικής, Οικονομία, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Εισαγωγή στο Δίκαιο και τους Πολιτικούς Θεσμούς, Ειδικά Θέματα Οικονομίας ή ΑΟΔΕ.

Μεταξύ των τριών κύκλων δεν υπάρχουν κοινά μαθήματα επιλογής.

Τα μαθήματα γενικής παιδείας μειώνονται από 11 σε 4. Φαίνεται ότι τελικά αφαιρούνται από πρόγραμμα Αρχαία, Φυσική, Βιολογία, Ξένη Γλώσσα, Θρησκευτικά, και Κοινωνιολογία και διατηρούνται η Νέα Ελληνική Γλώσσα, τα Μαθηματικά, η Ιστορία και η Φυσική Αγωγή.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα στον 1ο κύκλο θα είναι πέντε, ενώ στον 2ο και στον 3ο κύκλο θα είναι έξι. Οι ώρες διδασκαλίας μειώνονται σε είκοσι. Το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας (γενικής παιδείας κύκλων και επιλογής) φθάνει ωστόσο τις τριάντα τρεις, δηλαδή, δύο περισσότερες σε σχέση με σήμερα.

Η πρόταση της Επιτροπής για τα μαθήματα επιλογής προβλέπει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, τέσσερα μαθήματα σε κάθε κύκλο, με κοινή σε όλους του κύκλους την ξένη γλώσσα.

Η Β’ Λυκείου… επιστρέφει

Η Β’ Λυκείου επιστρέψει στον βασικό κορμό του σχολείου, ως τάξη γενικής Παιδείας, χωρίς κατευθύνσεις ή κύκλους, όπως ήταν παλιά. Η μόνη διαφορά φαίνεται να είναι ότι θα καθιερωθούν δύο χωριστές ενότητες μαθημάτων, που παραπέμπουν στον παλιό διαχωρισμό του Λυκείου σε πρακτικό και κλασικό.

Έτσι, οι μαθητές της Β’ Λυκείου θα μπορούν να επιλέξουν είτε Ειδικά Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Ιστορία είτε Ειδικά Θέματα Μαθηματικών και Φυσικής. Οι ώρες διδασκαλίας μειώνονται σε 33 (από 35), από τις οποίες οι 28 είναι για μαθήματα γενικής παιδείας.

Η Ερευνητική Εργασία διατηρείται, ενώ προστίθενται στο πρόγραμμα γενικής Παιδείας τα μαθήματα Πολιτειακή Παιδεία, Οικονομικά, Κοινωνιολογία, Φιλοσοφία.

Νέα μαθήματα στην Α’ Λυκείου

Στο πρόγραμμα της Α’ Λυκείου προβλέπεται να προστεθούν δύο μαθήματα κατά τάξη (πρόκειται για τα μαθήματα της Πολιτειακής Παιδείας, των Οικονομικών ή της Κοινωνιολογίας εναλλακτικά, καθώς και της 2ης Ξένης Γλώσσας) αυξάνοντας το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας από 32 που είναι σήμερα σε 34.