Στην κατοχή της Reggeborgh Invest το 12,55% του Λεωνίδα Μπόμπολα στην Ελλάκτωρ

Αιφνιδιασμός στην κατασκευαστική αγορά από την αιφνίδια κίνηση της ολλανδικής Reggeborgh Invest B.V. να αποκτήσει δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (Call Option) 26.882.023 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Ελλάκτωρ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 12,5457% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου του εισηγμένου ομίλου.

Η κίνηση αυτή της εταιρείας σηματοδοτεί το “τέλος εποχής” για τον Λεωνίδα Μπόμπολα στην Ελλάκτωρ του οποίου το ποσοστό θα αγοράσει η Reggeborgh Invest B.V., εφόσον ασκήσει το δικαίωμα αγοράς μέσα σε 180 ημέρες από την 10η Σεπτεμβρίου 2020, δηλαδή μέχρι τον Μάρτιο. Με τον τρόπο αυτό φαίνεται να διαψεύδονται τα σενάρια που ήθελαν ο μεγαλομέτοχος της Ελλάκτωρ να επιστρέφει στη διοίκηση του ομίλου.

Με τη σημερινή ανακοίνωση του ομίλου Ελλάκτωρ, προκύπτει ότι η Reggeborgh Invest ελέγχει ποσοστό της τάξεως του 5% στην εισηγμένη, καθώς το ολλανδικό σχήμα “έχτιζε” τη θέση του στην εταιρεία σταδιακά το τελευταίο διάστημα.

Είχε, άλλωστε, εκφράσει ενδιαφέρον να αποκτήσει τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της Ελλάκτωρ από το 2018, κάτι το οποίο δεν είχε καταστεί εφικτό. Η καθυστέρηση όμως, αυτή, μάλλον ωφέλησε τους Ολλανδούς, οι οποίοι θα αποκτήσουν το 12,5% των μετοχών της Ελλάκτωρ, σε τιμή χαμηλότερη σε σχέση με την αποτίμηση του 2018.

Η Reggeborgh Invest B.V. ελέγχει και το 30,2% του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, χωρίς, φυσικά, να διαθέτει διοικητική ή άλλου είδους συμμετοχή, στην εισηγμένη με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γιώργο Περιστέρη.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι Ολλανδοί θα αποκτήσουν τον έλεγχο ποσοστού 17,5% στην Ελλάκτωρ της οποίας ο τομέας της κατασκευής (Άκτωρ) βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης.

Σημειώνεται πως η μετοχή της Ελλάκτωρ αντέδρασε με σημαντική άνοδο στην ανακοίνωση, κλείνοντας μάλιστα στο limit up.

Η Reggeborgh Invest είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς ομίλους στην Ευρώπη. Είναι επενδυτικό “όχημα” της ολλανδικής οικογένειας Wessels, η οποία ελέγχει την κατασκευαστική εταιρεία VolkerWessels.

Η τελευταία συμπεριλαμβάνεται στους ισχυρότερους κατασκευαστικούς ομίλους της Ευρώπης, με παρουσία σε Ολλανδία, Βρετανία, Γερμανία και Βόρεια Αμερική και έσοδα περί τα 5,7 δισ. ευρώ το 2017. Η Reggeborgh Invest έχει σήμερα συμμετοχές σε αρκετούς κλάδους μεταξύ των οποίων και η ενέργεια.

Τι αναφέρει η χρηματιστηριακή ανακοίνωση

Η εταιρία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί ενημέρωση, που έλαβε την 16.09.2020 από μέτοχό της ως εξής:

Η REGGEBORGH INVEST B.V. με έδρα το Rijssen της Ολλανδίας, μέτοχος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, ενημερώνει για μεταβολή στη συμμετοχή της και τα δικαιώματα ψήφου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, ως αποτέλεσμα πιθανής μελλοντικής άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης (Call Option).

Συγκεκριμένα, την 10.09.2020 απέκτησε δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (Call Option) 26.882.023 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στη ΕΛΛΑΚΤΩΡ AE, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 12,5457% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Η ημερομηνία λήξης είναι 180 ημέρες μετά την 10.09.2020 και η περίοδος άσκησης/μετατροπής είναι μεταξύ της 1ης και της 180ης ημέρας μετά την 10.09.2020.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή: άμεση συμμετοχή 4,9693% (ήτοι 10.647.870 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές), έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 4,9693% (ήτοι 10.647.870 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς (Call Option): άμεση συμμετοχή 17,5150% (ήτοι 37.529.893 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές), έμμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 17,5150% (ήτοι 37.529.893 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές) εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ