Νέο Δ.Σ. στη ΓΑΙΟΣΕ με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Κεσεντέ

Νέο διοικητικό συμβούλιο λόγω λήξης της θητείας του υφιστάμενου συμβουλίου, διόρισε η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείο) στη ΓΑΙΑΟΣΕ. Από το παλαιό Δ.Σ. ουδείς προτάθηκε με το σκεπτικό ότι ως διοίκηση δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της αποστολής του.

Ειδικότερα, με ομόφωνη απόφαση διορίζονται τα ακόλουθα μέλη στο διοικητικό συμβούλιο της ΓΑΙΑΟΣΕ:

1. Κωνσταντίνος Κεσεντές, πρόεδρος

2. Περικλής Νικολάου, διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

3. Παναγιώτης Βαλαντάσης, μη εκτελεστικό μέλος (πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου)

4. Κωνσταντίνος Σταυρίδης, μη εκτελεστικό μέλος

5. Αντώνης Ροβολής, μη εκτελεστικό μέλος.

Το εξαμελές διοικητικό συμβούλιο συμπληρώνεται από τον Παναγιώτη Φρουντζή (μη εκτελεστικό μέλος), ο οποίος προτάθηκε προς εκλογή από τον υπουργό Οικονομικών.