Στην κορύφωση της, η αντιπαράθεση Μπόμπολα-Κούτρα – αδελφών Καλλιτσάντση για τον έλεγχο του ομίλου “Ελλάκτωρ”

Σάκης Καλλιτσάντσης & Λεωνίδας Μπόμπολας

Στη μέση ετήσια αύξηση του περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά 15% μεσοπρόθεσμα και για το σύνολο των δραστηριοτήτων του ομίλου Ελλάκτωρ, στοχεύει η πρωτοβουλία Change4Ellaktor των αδελφών Καλλιτσάντση, όπως προκύπτει από την ανανεωμένη παρουσίαση που δημοσιεύτηκε χθες το πρωί.  

bobolas_a_kallitsantsis_001-9307265

Φωτογραφία: Λεωνίδας Μπόμπολας & Σάκης Καλλιτσάντσης

Με βάση το στρατηγικό σχέδιο που παρουσιάζεται θα προωθηθούν συγκεκριμένες και στοχευμένες παρεμβάσεις στον τρόπο λειτουργίας και την στόχευση του ομίλου (και ασφαλώς και την διοίκηση), ενώ θα κεφαλαιοποιηθεί και η ωρίμανση του υφιστάμενου επενδυτικού προγράμματος σε επιμέρους τομείς.

Ετσι, εκτιμάται ότι είναι εφικτή η αύξηση των λειτουργικών κερδών κατά 67% στον τομέα των αιολικών πάρκων, κατά 65% στις παραχωρήσεις, κατά 15% στον τομέα του περιβάλλοντος και κατά 3,5% στον τομέα της κατασκευής.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται, η αναδιοργάνωση του ομίλου θα εστιάσει στην αφαίρεση των στεγανών μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων, ενώ εντός 90 ημερών θα τοποθετηθούν καταξιωμένα στελέχη στις βασικές θέσεις από όπου σήμερα απουσιάζουν, όπως αυτή του οικονομικού διευθυντή.

Σε βασικό πυλώνα του σχεδίου αναδεικνύεται η αναδιάρθρωση της Ελλάκτωρ σε επίπεδο νομικών οντοτήτων, με στόχο τον εξορθολογισμό της φορολογικής βάσης και τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, ενώ ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην αποκατάσταση των σχέσεων του ομίλου με το τραπεζικό σύστημα.

Ως προς το στρατηγικό πλάνο, τονίζεται ότι η εστίαση παραμένει στους κλάδους της κατασκευής (με δεδομένη την εξυγίανση της Άκτωρ), των παραχωρήσεων, της διαχείρισης απορριμμάτων και των αιολικών πάρκων.

Σύμφωνα με τους αδελφούς Καλλιτσάντση, η πλευρά των κ. Λεωνίδα Μπόμπολα και Κούτρα προχώρησε στην υπόσχεση μεταρρυθμίσεων που απέφευγε για χρόνια, ως αποτέλεσμα της δικής τους αντίστοιχης πρωτοβουλίας.

Σημειώνουν δε ότι κάθε κίνηση της εν λόγω πλευράς ήταν αντανακλαστική, εκμεταλλευόμενη τους πόρους της Ελλάκτωρ και βασισμένη σε προσαρμοσμένα κατά το δοκούν οικονομικά στοιχεία και με μια διοικητική ομάδα, η σύνθεση της οποίας άλλαζε από μέρα σε μέρα.

Απαντώντας στις εν λόγω αιτιάσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά την σύνθεση του ΔΣ, η πλευρά των κ.κ. Μπόμπολα-Κούτρα, ανέφερε χθες ότι η πρόταση της Change4Εllaktor είναι επικίνδυνη για τα συμφέροντα της εταιρείας, ενώ επίσης παραβιάζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, διότι το προτεινόμενο διοικητικό συμβούλιο θα είναι 9μελές και θα ελέγχεται πλήρως από τους αδελφούς Καλλιτσάντση, καθώς τα υπόλοιπα επτά μέλη θα είναι νέα και εντελώς άπειρα σε σχέση με το αντικείμενο της εισηγμένης.

Επίσης, όπως τονίζουν, σύμφωνα με τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για Εισηγμένες Εταιρείες, στον οποίο υπάγεται η Ελλάκτωρ, το Δ.Σ. μιας εισηγμένης εταιρείας θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο εκτελεστικά μέλη, τη στιγμή που η πρόταση των αδελφών Καλλιτσάντση προβλέπει μόνο ένα εκτελεστικό μέλος, τον κ. Αναστάσιο Καλλιτσάντση.