«Εμείς, η πόλη μας» και ο ρόλος της συμμετοχής του πολίτη

Η πόλη που ονειρευόμαστε να ζούμε δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς να λαμβάνει υπόψη της, τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες και ιεραρχήσεις που η ίδια κοινωνία των πολιτών αναζητά.

Γιάννης ΠετρόπουλοςΠετρόπουλος Γιάννης
Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής

Η οποιαδήποτε εκλογική αντιπροσώπευση χωρίς την καθημερινή δημοκρατική συμμετοχή των πολιτών, με τους ποικίλους τρόπους που μπορεί αυτή να εκφραστεί και να εισακουστεί, καθίσταται μια διεκπεραιωτική, στεγανή και αδιαφανής διαδικασία με τις γνωστές παθογένειες που χαρακτηρίζουν διαχρονικά το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Όπως ακριβώς δεν μπορεί να υπάρξει πόλη ανοιχτή, δημοκρατική και δημιουργική χωρίς ενεργούς πολίτες, έτσι δεν μπορούν να υπάρξουν και ευτυχισμένοι πολίτες σε μια πόλη που δεν τους αγαπά και τους αποξενώνει.

Απέναντι στην πραγματικότητα της αδράνειας, της απάθειας και της αποστασιοποίησης, βασική αρχή και επιδίωξη αποτελεί η έννοια του πολίτη, ως συμμέτοχου, συνυπεύθυνου και συνδιαμορφωτή στην αντίληψη για τον σχεδιασμό της πόλης που θέλουμε, παράλληλα με ένα Δήμο που θα διεκδικεί απέναντι στην εκάστοτε κεντρική διοίκηση, και την τοποθέτηση του ανθρώπου στο επίκεντρο των πολιτικών επιλογών.

Στην κίνηση πολιτών «Εμείς, η πόλη μας», συμπολίτες προερχόμενοι από ένα ευρύ ιδεολογικοπολιτικό φάσμα, συμπορευόμαστε για μια εναλλακτική πρόταση, μακριά από τα αναποτελεσματικά διαχειριστικά μοντέλα παρελθόντων ετών.

Η επιλογή της επικεφαλής, Ειρήνης Κουνενάκη, μέσα από ανοιχτές, συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες αποτελεί άλλη μια επιβεβαίωση της διαφορετικής αντίληψης που πρεσβεύει το «Εμείς, η Πόλη μας», σε αντίθεση με την κουλτούρα της πολιτικής ανάθεσης ή των αυτόκλητων σωτήρων .

Η Ειρήνη, ως επικεφαλής, διαθέτοντας τη δημοκρατικότητα την ικανότητα, και τη δημιουργικότητα, όπως άλλωστε έχει αποδείξει στην αυτοδιοικητική της πορεία, μπορεί να εμπνεύσει στην επιδίωξη και στην εκπλήρωση των προσδοκιών αυτών, μέσα από μια συλλογική προσπάθεια.

Οι ιδέες, οι προτεραιότητες, οι δράσεις και τα οράματα που απηχούν τις ανάγκες που προέρχονται από την ίδια την κοινωνία των πολιτών και βρίσκουν αποτύπωμα στην εφαρμογή των αντίστοιχων πολιτικών σχεδιασμών από την εκάστοτε δημοτική αρχή αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις που μπορούν να προσανατολίσουν σε ένα διαφορετικό δομικό και λειτουργικό σχεδιασμό για ένα ριζικό μετασχηματισμό της πόλης.