Έλλειμμα δημοκρατίας & περίσσευμα αλαζονείας στο Δήμο Παλλήνης

Στις 30 και 31 Μαρτίου, θα γίνει στο Λαύριο, το Αναπτυξιακό Συνέδριο της Ανατολικής Αττικής. Η εμπειρία από τα αντίστοιχα Συνέδρια πανελλαδικά αλλά και από την Δυτική Αττική, ήταν ιδιαίτερα θετική, αφού η συμμετοχή των φορέων ήταν πολύ μεγάλη, οι συζητήσεις πολύ ουσιαστικές και τα αποτελέσματα απτά και συγκεκριμένα.

Μίλια Κόπτη

Δίνεται λοιπόν και στην περιοχή μας μια εξαιρετική ευκαιρία να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, να γνωστοποιηθούν και να συζητηθούν τα προβλήματα που αφορούν στην ανάπτυξη, στην ανάδειξη και “εκμετάλλευση” ιστορικών και πολιτιστικών σημείων, στη διάσωση ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου, σε ζωτικά ζητήματα όπως αποχέτευση, συγκοινωνίες, λιμάνια, δομές υγείας. κ. λ. π.

Όλα αυτά προϋποθέτουν τη μαζική συμμετοχή των φορέων και ήδη οι ενδείξεις προς αυτή την κατεύθυνση είναι θετικές.

Η δημοτική αρχή Παλλήνης όφειλε εγκαίρως να είχε συγκαλέσει ευρείες Διαβουλεύσεις ανά περιοχή ώστε να ακούσει τους δημότες.

Όφειλε, επίσης, να συγκαλέσει την Επιτροπή Διαβούλευσης που έχει καταντήσει επιτροπή “φάντασμα” του παρελθόντος αλλά και του παρόντος, μιας και συστήθηκε κάτω από τις πιέσεις μας, αλλά ποτέ δεν συγκλήθηκε μέχρι τώρα και στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι μαζικών φορέων και δημότες.

Και φυσικά μετά από τα προηγούμενα, να συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα το Αναπτυξιακό Συνέδριο. Και εδώ θα πρέπει να γίνει σαφές, ό,τι και από τον νόμο προβλέπεται η αναγκαιότητα των Δημόσιων Διαβουλεύσεων και της λειτουργίας της Επιτροπής Διαβούλευσης, ώστε να λαμβάνονται συστηματικά υπόψη οι απόψεις των πολιτών και όχι για να διαφημίζεται το έργο της δημοτικής αρχής όπως διαφαίνεται ότι θα αρχίσει να γίνεται άμεσα λόγω προεκλογικής περιόδου.

Αυτή όμως η λογική της συμμετοχής και της δημοκρατίας είναι άγνωστη για τη Δημοτική Αρχή της περιοχής μας και αυτό πρέπει άμεσα να αλλάξει με τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναλάβει κάθε ενεργός πολίτης, αλλά και όσοι από τους εκλεγμένους πιστεύουμε πραγματικά στην δημοκρατία και στην συμμετοχικότητα.

Εξάλλου, σε αυτό θα βοηθήσει καθοριστικά ο νέος νόμος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που κατατίθεται τέλος του μήνα και ο οποίος προωθεί τη λογική των συνεργασιών, των συναινέσεων και της ουσιαστικής συμμετοχής του πολίτη στις αποφάσεις, στηριζόμενος και στην απλή αναλογική.

Υστερόγραφη επισήμανση:

Το άκρον άωτον της “δημοκρατίας” και της “δεοντολογίας”: στο site του Δήμου δημοσιεύονται μονίμως οι απαντήσεις του δημάρχου στα θέματα που θέτουμε προ ημερήσιας διάταξης στα δημοτικά συμβούλια, χωρίς τις αντίστοιχες τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων που τα εισάγουν και τα αναδεικνύουν.

Έθεσα το θέμα στο Δ. Σ. της Τρίτης και έλαβα την απάντηση ότι “η ιστοσελίδα του Δήμου ενημερώνει τους δημότες για τις θέσεις του δημάρχου.” (!)

Τα συμπεράσματα δικά σας!