Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2020 αργά το βράδυ, το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων».

Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναμορφώνει το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο πλαισίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις, του νόμου 4412/2016.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σκοπός του νομοσχεδίου είναι:

  • η απλοποίηση/διασαφήνιση των διατάξεων του νόμου,
  • η άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων,
  • η επιτάχυνση και η αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων χωρίς εκπτώσεις στο πεδίο της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων,
  • η επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών εργαλείων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων,
  • η μείωση του διοικητικού βάρους για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς,
  • η αύξηση της συμμετοχής των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων,
  • η αντιμετώπιση παθογενειών του συστήματος δημοσίων συμβάσεων όπως το ζήτημα των υπερβολικά χαμηλών προσφορών και η υπερβολική προσκόλληση στην τυπικότητα έναντι της ουσίας των προσφορών των οικονομικών φορέων.
  • H διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί την 7η Δεκεμβρίου.

Δείτε ΕΔΩ το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης