Νέα παράταση για την υπαγωγή στον Νόμο περί αυθαιρέτων.Η προθεσμία λήγει 23 Σεπτ. 2017

Μία ακόμη παράταση στην προθεσμία υπαγωγής στον νόμο 4178/2013, για την «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης-Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. (Φ.Ε.Κ. (Β 2537/21-07-2017) 

 

Η παράταση επεκτείνεται για 60 ημέρες από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης προθεσμίας και έρχεται να καλύψει το χρονικό κενό που μεσολαβεί μέχρι την ψήφιση του στη Βουλή.

Η νέα προθεσμία λήγει την 23η Σεπτεμβρίου του 2017.