Με καθυστέρηση 16 ετών κατεδαφίστηκαν 3 από τις 8 αυθαίρετες ταβέρνες εντός του Εθνικού Πάρκου Σχινιά

Υπό την επιτήρηση μεγάλου αριθμού αστυνομικής δύναμης, συνεργεία μισθωμένα από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατεδάφισαν τρεις από τις οκτώ αυθαίρετες ταβέρνες στην παραλία του Σχινιά οι οποίες αναγέρθηκαν παράνομα σε αναδασωτέα έκταση –για την ακρίβεια εντός του Εθνικού Πάρκου Σχινιά-Μαραθώνα- και τελεσίδικα έχουν κριθεί από το 1999 κατεδαφιστέες.

Η επί σειρά ετών μη εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων οδήγησε τις κοινοτικές αρχές να στοιχειοθετήσουν κατηγορία κατά του ελληνικού κράτους και υπό την απειλή της «δαμόκλειας σπάθης» η Πολιτεία μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης υποχρεώθηκε να προχωρήσει στην κατεδάφιση τριών (Γρι-Γρι, Διόνυσος και Γλαράκι) από τις οκτώ αυθαίρετες ταβέρνες.

Απομένουν τα υπόλοιπα πέντε παράνομα κτίσματα τα οποία, σύμφωνα με δήλωση στελέχους του Τμήματος Επιθεωρητών Δόμησης και Κατεδαφίσεων του ΥΠΕΚΑ, είναι ζήτημα χρόνου η κατεδάφισή τους.