Συμβούλιο της Επικρατείας: αντισυνταγματική η δέσμευση λογαριασμών & θυρίδων από το ΣΔΟΕ

Αντισυνταγματική έκρινε τη νομοθετική ρύθμιση του 2004 το Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία αφορά δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων όσων ελέγχονται για εκτεταμένη φοροδιαφυγή.

Ειδικότερα, το Δ’ Τμήμα του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Σωτ. Ρίζος και εισηγητής η πάρεδρος Ουρανία Νικολαράκου) με την υπ’ αριθμ. 1032/2013 απόφασή του έκρινε αντίθετη στα άρθρα

  • 5 (δικαίωμα συμμετοχής στην οικονομική κ.λπ. ζωή της χώρας),
  • 17 (προστασία της ιδιοκτησίας)
  • και 25 (αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου),

καθώς επίσης έκρινε αντίθετη και στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ (προστασία της περιουσίας) τη διάταξη του άρθρου 30 (παράγραφος 5 περίπτωση ε’) του Ν. 3296/2004 που προβλέπει δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων σε περιπτώσεις οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας.

Λόγω της αντισυνταγματικότητας το όλο ζήτημα παραπέμφθηκε για οριστική κρίση στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.