Ο κ. Χρήστος Ποθουλάκης, Συμπαραστάτης του Δημότη στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος

Ο κ. Χρήστος Ποθουλάκης θα είναι ως το 2019 ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδος.

Εκλέχθηκε από τα 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου στην συνεδρίαση της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου 2014 με πρόταση της Δημοτικής Αρχής.

Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη δημοτική περίοδο, η θέση του Συμπαραστάτη, με επιλογή της διοίκησης του Δήμου παρέμεινε κενή.

Υπενθυμίζεται, ότι ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης εντάχθηκε στο νόμο περί Καλλικράτη το 2010 και λειτούργησε στους περισσότερους Δήμους της χώρας, όχι σε όλες τις περιπτώσεις με επιτυχία.

Δεδομένου ότι ο ρόλος του Συμπαραστάτη είναι διαμεσολαβητικός και εστιάζεται στην επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν από την κακοδιοίκηση κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων των δημοτικών υπηρεσιών, τίθεται το ερώτημα κατά πόσο μπορεί να συμβεί αυτό όταν η ανάδειξή του οποιουδήποτε στο αξίωμα αυτό, προωθείται με εισήγηση-πρόταση της εκάστοτε δημοτικής αρχής.

Στην προκειμένη περίπτωση, ο κ. Χρ. Ποθουλάκης έχει στο ενεργητικό του μια ενεργό πολύχρονη συνεισφορά στα κοινά της περιοχής του με την απλή ιδιότητα του πολίτη και εύλογα, αναμένεται με ενδιαφέρον ο τρόπος και η ουσία της λειτουργίας του ως Συμπαραστάτη του Δημότη έναντι της δημοτικής αρχής που τον πρότεινε για το αξίωμα που ανέλαβε.