Ορίστηκαν οι πέντε Αντιδήμαρχοι –δύο θεματικοί και τρεις τοπικοί- στο Δήμο Πεντέλης

Τους πέντε Αντιδημάρχους –δύο θεματικοί και τρεις τοπικοί- ανακοίνωσε χθες, σε σύσκεψη στελεχών του Συνδυασμού που ηγήθηκε στις εκλογές του Μαΐου, ο Δήμαρχος Πεντέλης, Δημήτρης Στεργίου – Καψάλης. (φωτογρ.)

Η ανάληψη των καθηκόντων τους θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου 2014.

Θεματικοί Αντιδήμαρχοι:


1. Διοικητικών Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κ. Δημοσθένης Παπακωνσταντίνου. (φωτογρ.)
2. Πρόνοιας, Αλληλεγγύης, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαύγειας, η κ. Άντα Μπούσουλα – Χάνου. (φωτογρ.)
Τοπικοί Αντιδήμαρχοι:
1. Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων, ο κ. Ηλίας Τσουχνικάς.
2. Νέας Πεντέλης, ο κ. Ελευθέριος Κοντουλάκος.
3. Πεντέλης, ο κ. Ιωάννης Ζώης.

Με απόφασή του, ο Δήμαρχος Πεντέλης όρισε ως ημέρα των τελετών παράδοσης και ανάληψης καθηκόντων των Θεματικών και Τοπικών Αντιδημάρχων τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2014.

Συγκεκριμένα:

Θεματικοί Αντιδήμαρχοι Δήμου Πεντέλης: Στην καθιερωμένη πρωινή συντονιστική σύσκεψη στην αίθουσα του Δ.Σ. του Δήμου Πεντέλης, ώρα 07:30.
Τοπικός Αντιδήμαρχος Μελισσίων: Στην καθιερωμένη πρωινή συνάντηση των εργαζομένων, ώρα 06:30, στην Αποθήκη Υλικού Δ.Κ. Μελισσίων.
Τοπικός Αντιδήμαρχος Ν. Πεντέλης: Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Πεντέλης, ώρα 11:00.
Τοπικός Αντιδήμαρχος Πεντέλης: Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Πεντέλης, ώρα 11:30.

Στις τελετές παράδοσης – παραλαβής των Τοπικών Αντιδημάρχων, θα γίνουν και οι τελετές παράδοσης – παραλαβής των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων.

Οι νέοι Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων είναι:

Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων: Γεώργιος Βορέας.
Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης: Εμμανουήλ Μιχελακάκης.
Δημοτική Κοινότητα Πεντέλης: Ιωάννης Ζούνης.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος Πεντέλης, Δημήτρης Στεργίου – Καψάλης, έκανε την εισήγησή του, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα, για τη στελέχωση των Προεδρείων και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των τεσσάρων Νομικών Προσώπων του Δήμου (Ο.Κ.Π.Α. – ΟΠΑΘ – Α’ βάθμια και Β’ βάθμια Σχολική Επιτροπή) όπως και για τη στελέχωση των Επιτροπών Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής.

Επίσης, ο Δήμαρχος Πεντέλης πρότεινε το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, ο οποίος θα είναι εκπρόσωπος στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.) και στη Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.). Η πρότασή του εγκρίθηκε ομόφωνα.