Σε επαναληπτική εκλογή και στο Δήμο Μαρκοπούλου

Στην επόμενη Κυριακή “οδηγούνται” ο σημερινός δήμαρχος Μαρκοπούλου κ. Σωτήριος Μεθενίτης και ο κ. Κ. Αλαγιάννης για την ανάδειξη της νέας δημοτικής αρχής.

Ειδικότερα:

Με καταμετρημένο το 90,32%% των εκλογικών τμημάτων ο Σωτ. Μεθενίτης συγκεντρώνει το 30,75% του εκλογικού σώματος, ο Κ. Αλλλαγιάννης το 23,12%, ο Κ. Μεθενίτης το 12,51%, ο Λεων. Μπέης το 11,22%, ο Γ. Αδάμος το 12,11%, η Θάλεια Μπέη το 4,31%, ο Ανδρ. Συλελόγλου το 3,52% και η Ειρήνη Καρρά το 2,46%.