Στην επαναληπτική εκλογή μεταξύ Α. Ζούτσου (44,53%) & Π. Μερτύρη (22,33%) η ανάδειξη Δημάρχου στο Δήμο Παλλήνης

Ο συνδυασμός του Δημάρχου Θανάση Ζούτσου αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στο Δήμο Παλλήνης με ποσοστό επικράτησης 44,53%.

Κατά συνέπεια η εκλογή Δημάρχου θα γίνει την επόμενη Κυριακή 25 Μαίου με συνδιεκδικητή του αξιώματος τον δεύτερο σε σειρά κατάταξης, κ. Παναγιώτη Μερτύρη, με ποσοστό 22,33 %

Στην τρίτη θέση αναδείχθηκε ο συνδυασμός του κ. Κ. Μπάκα με ποσοστό 14,38%, στην τέταρτη του κ. Α. Βολιώτη με 12,14% και στην πέμπτη θέση ο συνδυασμός του κ. Νίκου Γαβρά με 6,62%

Τα πλήρη, ανά δημοτική ενότητα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

1. Συνδυασμός Θανάση Ζούτσου: 44,53%

Ανθούσα: 435 ψήφοι, ποσοστό 35,77%
Γέρακας: 6.082 ψήφοι, ποσοστό 56,81%
Παλλήνη: 3.033 ψήφοι, ποσοστό 31,85%

2. Συνδυασμός Παναγιώτη Μερτύρη: 22,33%

Ανθούσα: 327 ψήφοι, ποσοστό 26,89%
Γέρακας: 2.047 ψήφοι, ποσοστό 19,12%
Παλλήνη: 2.145 ψήφοι, ποσοστό 25,36

3. Συνδυασμός Κ. Μπάκα: 14,38%

Ανθούσα: 155 ψήφοι, ποσοστό 12,75%
Γέρακας: 828 ψήφοι, ποσοστό 7,73%
Παλλήνη:2.100 ψήφοι, ποσοστό 22,05

4. Συνδυασμός Αποστ. Βολιώτη: 12,14%

Ανθούσα: 129 ψήφοι, ποσοστό 10,61%
Γέρακας: 1.140 ψήφοι, ποσοστό 10,65%
Παλλήνη: 1.334 ψήφοι, ποσοστό 14,01

5. Συνδυασμός Νίκου Γαβρά: 6,62%

Ανθούσα: 170 ψήφοι, ποσοστό 13,98
Γέρακας: 609 ψήφοι, ποσοστό 5,69%
Παλλήνη: 640 ψήφοι, ποσοστό 6,72