Προς νέα παράταση η τακτοποίηση των αυθαιρέτων προσανατολίζεται το ΥΠΕΚΑ

Προς παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων τακτοποίησης των αυθαιρέτων, η οποία λήγει στις 30 Ιουνίου προσανατολίζεται το ΥΠΕΚΑ. Η νέα παράταση -η τέταρτη από την έναρξη της ισχύος του σχετικού νόμου- υπολογίζεται να ισχύσει μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου 2012.

Σε ότι αφορά το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κορυφαία στελέχη του εκφράζουν την άποψη πως μία νέα παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων είναι απαραίτητη προκειμένου να υπάρξει χρόνος ώστε να εκδοθούν όλες οι εγκύκλιοι για την εκκίνηση της δεύτερης φάσης της τακτοποίησης, που αφορά την ηλεκτρονική κατάθεση του φακέλου του ακινήτου.

Με τις εν λόγω εγκυκλίους αναμένεται να δοθούν οι απαραίτητες διευκρινίσεις και οδηγίες που θα καλύψουν κενά του νόμου που έχουν να κάνουν με το τοπογραφικό διάγραμμα κάλυψης, το εξαρτημένο τοπογραφικό του ακινήτου, ζητήματα τρωτότητας και στατικής επάρκειας του αυθαιρέτου.

Στο μεταξύ, η ανταπόκριση των πολιτών στη ρύθμιση της τακτοποίησης των αυθαιρέτων συνεχίζεται, αν και με μειωμένους ρυθμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τ.Ε.Ε., μέχρι τις 6 Ιουνίου είχαν υποβληθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα 362.236 δηλώσεις. Οι 64.346 εξ αυτών βρίσκονται σε καθεστώς ολοκληρωμένης υπαγωγής, έχουν δηλαδή καταβληθεί τα παράβολα και οι προβλεπόμενες δόσεις του ειδικού προστίμου.

Οι 110.598 δηλώσεις βρίσκονται σε καθεστώς προσωρινής υπαγωγής (έχουν καταβληθεί τα παράβολα και μέρος των προστίμων), οι 51.205 σε καθεστώς αρχικής υπαγωγής (έχει καταβληθεί μέρος των παραβόλων) και οι 136.087 αιτήσεις είναι σε επεξεργασία. Εχουν εκδοθεί 163.000 βεβαιώσεις μεταβίβασης ακινήτων. Τα έσοδα πλησιάζουν τα 550 εκατομμύρια ευρώ.