Σε “μετωπική σύγκρουση” Περιφέρεια Αττικής και Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών

Κορυφώνεται η διάσταση απόψεων μεταξύ του ΣΑΤΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών) και της Περιφέρειας Αττικής, με αφορμή την προκήρυξη του διαγωνισμού για τη «Βελτίωση και περιοδική συντήρηση υποδομών στο πρωτεύον αστικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Αττικής». Με χθεσινή παρέμβασή του, ο ΣΑΤΕ ζητεί την παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο του ΤΕΕ των διπλωματούχων μηχανικών, που συνέταξαν, ή ενέκριναν τη διακήρυξη της Περιφέρειας Αττικής.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες, ο ΣΑΤΕ είχε προχωρήσει σε καταγγελία του σχετικού διαγωνισμού, κάνοντας λόγο για φωτογραφική διάταξη, η οποία ευνοούσε συγκεκριμένους προμηθευτές ασφαλτοστρώσεων.

Ο ΣΑΤΕ επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη Διεύθυνση Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής σε δύο τουλάχιστον ακόμη διακηρύξεις επέμενε στη διατήρηση αντίστοιχων παράνομων όρων, παρά τις συνεχείς διαμαρτυρίες του Συνδέσμου και παρά τις αποφάσεις της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (418/2018 και 613/2018) που εκδόθηκαν έπειτα από σχετικές προσφυγές και δικαιώνουν πλήρως τον ΣΑΤΕ, συνεχίζει και σήμερα να λειτουργεί παράνομα.

Σύμφωνα με τον ΣΑΤΕ, ο συγκεκριμένος διαγωνισμός, ο οποίος μάλιστα πραγματοποιήθηκε τελικά την Τρίτη 20 Νοεμβρίου, θέτει ως υποχρεωτικό όρο τη συνεργασία με συγκρότημα παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος, το οποίο να βρίσκεται σε απόσταση έως 40 χιλιομέτρων (σε ευθεία γραμμή) από την πλατεία Συντάγματος, ενώ εκφράζει την ανησυχία του για σχετικές δηλώσεις του αντιπεριφερειάρχη Χ. Καραμάνου, ότι με τον ίδιο τρόπο θα δημοπρατηθούν συνολικά πέντε διαγωνισμοί ύψους 88 εκατ. ευρώ.

Ο ΣΑΤΕ επισημαίνει, κατ’ αρχάς, ότι οποιοδήποτε κριτήριο διαγωνισμού προϋποθέτει πρόσθετη εμπειρία, επιπλέον στελέχωση, πρόσθετο μηχανολογικό εξοπλισμό, ή πρόσθετα χρηματοοικονομικά κριτήρια, σε σχέση με τις ελάχιστες προϋποθέσεις του εργοληπτικού πτυχίου των συμμετεχόντων, θα πρέπει να έχει την έγκριση του υπ. Υποδομών και Μεταφορών.

Συμπληρώνει, μάλιστα, ότι «ειδικά η Διεύθυνσή σας όφειλε να γνωρίζει και για έναν επιπλέον λόγο, καθ’ όσον έχουν ήδη ακυρωθεί διαγωνισμοί έργων σας έπειτα από αποφάσεις της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».

Όπως αναφέρουν στελέχη του ΣΑΤΕ, η διάταξη αυτή τοποθετήθηκε προκειμένου να αποκλείσει συγκεκριμένες εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν σε περιοχές, όπως π.χ. Μέγαρα, Χαλκίδα, ή Κόρινθο και να ευνοηθούν άλλες.

Σύμφωνα με τον ΣΑΤΕ, το ουσιώδες μέτρο για να αποφεύγονται κακοτεχνίες σε έργα συντηρήσεων ασφαλτικών όπως επίσης και πιθανές υπερβολικές χρεώσεις ποσοτήτων, είναι η συνεχής επιτόπια επίβλεψη καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών και πιθανότατα ο προγραμματισμός ασφαλτοστρώσεων σε ώρες και ημέρες που δεν υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία (όπως γίνεται σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις).