Κουβέντες του Γ. Μπουλμπασάκου για το Θ. Ζούτσο. Γράφτηκαν το 2008 και απαράλλαχτα θα ξαναγράφονταν το 2018!

Νεολόγος, Νοέμβριος 2008. Άρθρο Γιώργου Μπουλμπασάκου

Το άρθρο του Γ.Μ. υπό τον εύγλωττο τίτλο “Έλλειψη Δημοκρατίας”, δημοσιεύθηκε στον Νεολόγο της 7ης Νοεμβρίου 2008 και με εμπεριστατωμένο, ψυχαναλυτικό τρόπο αποδεικνύει μια αναντίρρητη αλήθεια: ο άνθρωπος δεν αλλάζει όσα χρόνια και να φορτωθούν στην πλάτη του! Σαν να γράφηκε σήμερα…! Έλλειψη Δημοκρατίας

Του Γιώργου Μπουλμπασάκου

Γιατρού-πνευμονολόγου

Επικεφαλής της Δημοτικής Κίνησης Πολιτών Γέρακα

Στην αρχαία Αθήνα αντιμετώπιζαν απαξιωτικά τους πολίτες που δε μετείχαν των δημοσίων υποθέσεων και ιδιώτευαν.

Ο πολίτης, κατά την άποψη του Δημόκριτου, βλέπει να συμπίπτει το ατομικό του συμφέρον με την ευδαιμονούσα πόλη.

Πίστευε ότι ο πολίτης πρέπει να θεωρεί τα δημόσια πράγματα ως τα σπουδαιότερα από όλα τα άλλα. (το κατά την πόλη το λοιπόν μέγιστα ηγείσθαι).

Το κοινό συμφέρον είναι υπεράνω του ατομικού γιατί η υπηρέτηση του πρώτου εξυπηρετεί και το δεύτερο, αφού όταν ευημερεί η πόλη, ευημερούν και οι πολίτες μέσω των λειτουργιών της.

Ο Δημόκριτος υποστήριζε ότι η αμέλεια και η πολιτική αδιαφορία είναι παραλείψεις καθήκοντος και αν δεν υπερτερούν σε ηθική βαρύτητα από την κλοπή και την αδικία, τουλάχιστον εξισώνονται.

Όλα αυτά τα πίστευαν πριν 2500 χρόνια και φρόντιζαν να τα υπηρετούν μέσα από διαδικασίες και θεσμοθετημένα όργανα.

Στη σύγχρονη Δημοκρατία μας και ειδικότερα στην καθ’ ημάς Δημοκρατία του Δήμου Γέρακα αυτά είναι «tetta incognita».

Στο Δήμο Γέρακα ισχύει η Λουδοβίκεια αρχή «L’ etat, c’est moi» (το κράτος είμαι εγώ).

Στο Γέρακα η Δημοκρατία υπολείπεται…

Ο Δήμαρχος με μία μικρή ομάδα ανθρώπων διοικεί το Δήμο αγνοώντας προκλητικά μία σειρά από δημοκρατικές διαδικασίες που άλλοι Δήμοι έχουν κατακτήσει και θεωρούνται αυτονόητες.

Ο Δημόσιος Απολογισμός που οφείλει να κάνει κάθε χρόνο είναι διαδικασία άχρηστη και περιττή, και δε γίνεται.

Η δυνατότητα παρέμβασης των Πολιτών και εκπροσώπων Δημοτικών Παρατάξεων, που δε μετέχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι πολύ δύσκολη δοκιμασία για τους αιτούντες και προτιμώνται πάντοτε αυτοί που λιβανίζουν τη Δημοτική Αρχή.

Η κατάθεση ερώτησης εκτός ημερήσιας διατάξεως θέματος που έχουν πολίτες (με 20 υπογράφοντες) που προβλέπεται και από τον κώδικα Δήμων και κοινοτήτων, δεν ισχύει για το Δήμο του Γέρακα.

Η υποχρέωση του Δήμου να απαντά σε ερωτήματα των πολιτών εντός 30 ημερών δημιουργεί μεγάλη δυσφορία στους άρχοντες της Πόλης, πράγμα που επισημαίνει και ο Συνήγορος του Πολίτη σε παρέμβαση του για μια σειρά αιτήματα της Δημοτικής Κίνησης Πολιτών.

Μάλιστα προχωρά ένα βήμα παραπέρα και θεωρεί τη συμπεριφορά του Δήμου απαξιωτική για το θεσμό του Συνηγόρου του Πολίτη.

Το τελευταίο ανάγκασε τον κ. Δήμαρχο να απολογηθεί προσφάτως για αυτή του τη συμπεριφορά και να προβάλλει αστείες δικαιολογίες.

Θα μπορούσα να αναφέρω και πολλά άλλα παραδείγματα για το επίπεδο της Δημοκρατίας στο Δήμο μας. Όμως σταματώ εδώ, γιατί σκοπός μου δεν είναι απλά και μόνο να καταγράψω το πρόβλημα.

Μέτρο της Δημοκρατίας η στάση μας

Σκοπός μου, και άποψη της Δημοτικής Κίνησης Πολιτών είναι να προτείνει και να βοηθήσει με τις προτάσεις της στη βελτίωση της δημοκρατικής λειτουργίας του Δήμου και να ενισχύσει με κάθε τρόπο τη συμμετοχή των Πολιτών στα κοινά.

Προκαλεί αρνητική εντύπωση που στην ιστοσελίδα του Δήμου δεν προβλέπεται χώρος για τις απόψεις των Πολιτών και των Δημοτικών Παρατάξεων. Αρνητικό και απαράδεκτο είναι που στην έκδοση Περιοδικού με τη Δράση του Δήμου δεν υπάρχει η άποψη των υπολοίπων παρατάξεων.

Δέχομαι, ότι στη “φωνή του Γέρακα” είναι δικαίωμα των μελών του εν λόγω Πολιτιστικού Συλλόγου να θέλουν που δε νομίζω ότι είναι άποψη όλων των μελών να είναι φερέφωνο της Δημοτικής Εξουσίας.

Όμως για τα άλλα, δεν έχει το δικαίωμα η πλειοψηφία της Δημοτικής Αρχής να τα χειρίζεται έτσι. Και την ιστοσελίδα και το Περιοδικό τα πληρώνουν όλοι οι πολίτες. Δε νομίζω ότι ενδιαφέρονται όλοι για την άποψη μόνο της πλειοψηφίας και κυρίως για τη φωτογένεια του κ. Δημάρχου.

Σε όλες τις κοινωνίες, σε όλες τις εποχές και ιδιαίτερα στη σημερινή σύγχρονη κοινωνία, το μέτρο της Δημοκρατίας είναι η στάση μας απέναντι στις μειοψηφίες, απέναντι στις αντίθετες απόψεις.

Αυτή η αρχή είναι σύμφυτη με τη Δημοκρατία, είναι συστατικό μέρος της Δημοκρατίας. Κοινωνίες που δεν το είχαν κατέρρευσαν. Δημοτικές Αρχές που το χλευάζουν θα πληρώσουν κάποτε το τίμημα