Ο καθορισμός των Δημοτικών Συμβούλων ανά Δημοτική Ενότητα στους Δήμους Ανατολικής Αττικής

Με δύο διαδοχικές αποφάσεις (22141 και 22339/2019) του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 1056/Β/29-3-2019, Δείτε ΕΔΩ) καθορίστηκε ο αριθμός των Δημοτικών Συμβούλων ανά Δημοτική Ενότητα και των Περιφερειακών Συμβούλων ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Ο καθορισμός έγινε με βάση τον μόνιμο πληθυσμό της Απογραφής του 2011.

Ακολουθούν οι πίνακες με τους Δήμους της Ανατολικής Αττικής και των ΠεριφερειακώνΕνοτήτων ανά Περιφέρεια.
(για τους Δήμους όλης της χώρας ΕΔΩ)