Η εφαρμογή του νόμου για τη λειτουργία των παιδικών χαρών θα υποχρεώσει πολλούς Δήμους να καταργήσουν αρκετές από αυτές

Υπουργική απόφαση με την οποία θα προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα γίνει η πιστοποίηση των παιδικών χαρών που λειτουργούν στους Δήμους της χώρας, πρόκειται να εκδοθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από το υπουργείο Εσωτερικών, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ κ. Απ. Κοιμήσης.

Στην ίδια απόφαση θα προσδιορίζεται και όλο το θεσμικό πλαίσιο για τα μέτρα ασφαλείας που θα λαμβάνονται για την ανέγερση νέων παιδικών χαρών.

Ειδικότερα για τις υφιστάμενες παιδικές χαρές θα εκδίδεται πιστοποίηση ασφάλειας, είτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είτε από ιδιωτικούς φορείς που έχουν αναλάβει αυτό το έργο. Για τις νέες παιδικές χαρές που θα κατασκευάζονται από τώρα και στο εξής οι Δήμοι θα πρέπει να εφαρμόζουν τα όσα προβλέπει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό θα τροποποιηθεί σε συγκεκριμένα σημεία με τη νέα Υπουργική Απόφαση.

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου θα υποχρεώσει πολλούς Δήμους -μεταξύ αυτών και το Δήμο Παλλήνης- να καταργήσουν υπάρχουσες παιδικές χαρές σε διάφορες περιοχές των διοικητικών ορίων τους δεδομένου ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσειςτου νόμου.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του υπουργείου Εσωτερικών η διαδικασία πιστοποίησης των παιδικών χαρών θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Ωστόσο μετά το τραγικό δυστύχημα που έλαβε χώρα πριν τις εκλογές στο Ελληνικό, το υπουργείο επανακαθόρισε την απόφασή του και με νεότερο έγγραφό του απαιτούσε από τους Δήμους και τους αρμόδιους φορείς να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014. Η νεότερη Υπουργική Απόφαση κρίθηκε αναγκαία καθώς τα χρονικά περιθώρια για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών ήταν ιδιαίτερα ασφυκτικά.