Επιχορήγηση των Δήμων για «επιτακτικές ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού»

Ποσό ύψους 50.000.000,00 € στους Δήμους της χώρας διέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους, λόγω της μείωσης των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 και για τον περιορισμό της διασποράς του.

Τα ποσά της κατανομής προορίζονται να καλύψουν έκτακτες και επιτακτικές ανάγκες που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19 καθώς και λοιπές δαπάνες τους.

Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο γίνεται σε χρέωση του τηρούμενου στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου, με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.»

Τα ποσά που διατίθενται στους Δήμους Ανατολικής Αττικής, είναι τα ακόλουθα:

  1. Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης 700,00 €
  2. Παλλήνης 100,00 €
  3. Σπάτων – Αρτέμιδος 186.600,00 €
  4. Κρωπίας 200,00 €
  5. Λαυρεωτικής 100,00 €
  6. Μαραθώνος 800,00 €
  7. Παιανίας 200,00 €
  8. Σαρωνικού 67.000,00 €
  9. Μαρκοπούλου Μεσογαίας 53.900,00 €
  10. Ραφήνας – Πικερμίου 700,00 €