Κωλύματα εκλογιμότητας & ασυμβιβάστου για Αντιδήμαρχο και μέλος Προεδρείου Δ.Σ.

Θεμελίωση κωλύματος εκλογιμότητας και ασυμβιβάστου θέσης Αντιδημάρχου και μέλους Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Ακολουθείστε το link ΕΔΩ