Έξη εκατ. € «για την τεχνική αναβάθμιση των Δήμων», αλλά ας “ψαχθούν” οι Δήμαρχοι για το τι ακριβώς επιχειρείται να γίνει…

Όταν σε δελτίο τύπου του υπουργείου Εσωτερικών -ελήφθη σήμερα- οι απλοί, αυτονόητοι στόχοι, ανάγονται σε “εργαλεία προώθησης τομών και παρεμβάσεων των Δήμων υπέρ των παρεχόμενων στους πολίτες υπηρεσιών….” κάτι άλλο θέλει να πει ο συντάκτης” ή κάποιος άλλος στόχος υποθάλπεται στο περιθώριο των ελκυστικών φραστικών σχημάτων. Ας έχουν το νου τους οι Δήμαρχοι, θα υποστούν ούτως ή άλλως την “εφαρμογή των εργαλείων…” τουλάχιστον να ξέρουν γιατί πρέπει να την υποστούν και με ποιόν στο τέλος, θα έχουν να λογαριαστούν… – κατά το “Ν” τα συγκεκριμένα εργαλεία θα διευκολύνουν την τρόϊκα να διεκπεραιώνει αποτελεσματικότερα και αμεσότερα την ελεγκτική διαδικασία στα οικονομικά των Δήμων, να “φιλτράρει” κάθε κίνηση της καθημερινότητας που θα διέρχεται μέσω των “εργαλείων καταγραφής της καθημερινότητας”, κ.λπ., κ.λπ.-

Στο δελτίο τύπου αναφέρεται:

“Ο Υπουργός Εσωτερικών, Γ. Μιχελάκης υπέγραψε σήμερα τα τεχνικά δελτία έργων και δράσεων, που ως αντικείμενο έχουν την μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την αποδοτική λειτουργία των δήμων.
Με αυτό τον τρόπο το Υπουργείο Εσωτερικών συνδράμει στην αύξηση της απορροφητικότητας του Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση», ενώ παράλληλα βοηθάει την Τοπική Αυτοδιοίκηση να εκσυγχρονιστεί, να περιορίσει το κόστος λειτουργίας και να αυξήσει τα έσοδα.
Η χρηματοδότηση αυτή θα προέλθει από κονδύλια του ΕΣΠΑ (Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση») και σε πρώτη φάση προϋπολογίζεται σε 6 εκ. €.
Με αυτόν τον τρόπο, μετά από πολύ καιρό το Υπουργείο Εσωτερικών και οι δήμοι θα έχουν στην διάθεση τους “εργαλεία” και πόρους να προωθήσουν τομές και παρεμβάσεις, που θα βελτιώσουν τη λειτουργία και αποδοτικότητα τους και θα αυξήσουν την ποιότητα των παρεχόμενων στους πολίτες υπηρεσιών.
Οι δράσεις αυτές αποτελούν μέρος του ολοκληρωμένου σχεδιασμού για τη μεταρρύθμιση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και προωθούν συνέργειες, που εκτείνονται και στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο.
Μετά από διαβούλευση του ΥΠ.ΕΣ. και της ΚΕΔΕ ιεραρχήθηκαν οι Θεματικοί Τομείς και οι κρίσιμες λειτουργικές περιοχές των Δήμων, οι οποίες απαιτούν εισαγωγή μεταρρυθμίσεων ή χρήζουν υποστήριξης της εφαρμογής αναδιοργανώσεων, ανασχεδιασμού και απλούστευσης διαδικασιών.
Οι κυριότερες επιλογές, που εντάχθηκαν στα τεχνικά δελτία, αφορούν:
– στην απλούστευση και «ηλεκτρονικοποίηση» των οριζόντιων λειτουργιών των Δήμων, που περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό, την οικονομική διαχείριση, την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, την παραγωγή τεχνικών έργων κ.λπ.,
– στη δημιουργία βάσεων δεδομένων και πλατφόρμας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Παρατηρητήριο τοπικής ανάπτυξης),
– στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των Δήμων,
– στην εισαγωγή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου,
– στη δημιουργία Κοινής Αρχής Αναθέσεων και Προμηθειών,
– στη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας επιβολής, βεβαίωσης και είσπραξης των τοπικών δημοτικών εσόδων, καθώς και των εσόδων των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων,
– στην αναβάθμιση των δημοτικών κοινωνικών υπηρεσιών,
– στην υποστήριξη των μικρών νησιωτικών Δήμων, των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Απόβλητων και των Πολεοδομικών υπηρεσιών και
– στην εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων και στον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των δημοτικών δικτύων οδοφωτισμού και Ύδρευσης – Αποχέτευσης.”

Επισήμανση “Ν”:
Εξυπακούεται ότι “τα εργαλεία προώθησης των τομών και των παρεμβάσεων” θα είναι πανομοιότυπα σε κάθε Δήμο της χώρας και γι αυτό άλλωστε ο προϋπολογισμός των 6 εκατ. € σε σχέση με τον αριθμό των Ο.Τ.Α. είναι χαμηλός.