Διευκρίνηση σε σχέση με τη διαδικασία Επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Ενδεικτική είναι η οριζόμενη από το νόμο προθεσμία των 6 μηνών για τη διαδικασία επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Η διευκρίνηση έγινε από το υπουργείο Εσωτερικών με αφορμή την μη εκλογή Συμπαραστάτη από μία σειρά Δήμων της χώρας -μεταξύ αυτών και του Δήμου Παλλήνης-.

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4257/2014, αναφέρουν ότι το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να γίνει η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη διευρύνεται σε έξι μήνες από την εγκατάσταση των αρχών με συνέπεια η εκτίμηση που επικράτησε ήταν πως οι Δήμοι που δεν δρομολόγησαν διαδικασία εκλογής μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου έχασαν αυτό το δικαίωμα.

Σε ότι αφορά την αντιμισθία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης είναι ισόποση με την αντιμισθία του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.