9η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης. Τρίτη 23 Απριλίου 2013

Πρακτικά 9ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης. Τρίτη 23η Απριλίου 2013

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης οικονομικού έτους 2013.
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύναψης σύμβασης χρησιδανείου ακινήτου ΔΕ Ανθούσας μεταξύ του “χρήστη” Γεωργίου Φωτεινόπουλου και του “χρησάμενου” Δήμου Παλλήνης.
3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου “Ανακατασκευή σχαρών και αγωγών ομβρίων επί της οδού Λεονταρίου”, αρ. μελ. 37/2011.
4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης καταβολής αποζημίωσης σε θιγόμενο από ρυμοτομία στην ΠΕ1 ΔΕ Ανθούσας.
5. Λήψη απόφασης περί ορισμού υπολόγου στο έργο “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ Ι ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΣΚΑ ΣΚ3”.
6. Λήψη απόφασης περί ορισμού υπολόγου στο έργο “Εξοικονόμηση Ενέργειας Παλλήνης”.
7. Λήψη απόφασης για έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: “Επιχειρησιακό σχέδιο εναλλακτικής τοπικής διαχείρισης και αξιοποίησης των παραγόμενων οργανικών αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Παλλήνης και σχεδιασμός πράσινων σημείων”.
8. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης σύμβασης με εταιρεία ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ για εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.).
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης σύμβασης με εταιρεία REVIVE για ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων.
10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμμετοχής στην πρωτοβουλία δημιουργίας Υγειονομικού Μπλοκ στα Βορειοανατολικά προάστια μεταξύ των Νοσοκομείων ΓΝ Σισμανογλείου, ΓΝ Αμαλία Φλέμιγκ και του ΓΝ Παίδων Πεντέλης.
11. Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης πολιτιστικής εκδήλωσης για τον Ποντιακό Ελληνισμό.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αθανάσιος Ζούτσος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημήτριος Γιαννουσόπουλος

Παρόντες

Αβαρκιώτης Φώτιος
Βασιλόπουλος Αργύριος
Βελιώτης Δημήτριος
Βίτσιος Αριστείδης προσήλθε στην προ Η.Δ. συζήτηση
Γαβράς Νικόλαος
Γιαννουσόπουλος Δημήτριος
Γκοτσόπουλος Θεόδωρος
Δημόπουλος Ιωάννης
Δρούγκας Σταύρος
Ζινέλη Καλλιόπη
Καλαντζής Νεκτάριος. προσήλθε στο 12ο θέμα Η.Δ.
Καρκούλιας Δημήτριος
Καρράς Δημήτριος
Κουνενάκη Ειρήνη
Κουτσικούρης Τριαντάφυλλος
Κωνσταντάς Σπυρίδων
Λάκκος Παναγιώτης
Λεβαντή Μαρία
Λιακόπουλος Αγγελος, προσήλθε στην προ Η.Δ. συζήτηση
Μαντζώρος Ανδρέας
Μελισσά – Κόλλια Βασιλική προσήλθε στο 7ο θέμα Η.Δ.
Μερτζάνος Γεώργιος
Μερτύρης Παναγιώτης
Μήλας Κωνσταντίνος προσήλθε στο 3ο θέμα Η.Δ.
Μπάκας Κωνσταντίνος
Μπουντουβάς Αναστάσιος
Νούτσου Βασιλική
Πράπα – Δάρρα Θεοδώρα
Στεφανάκης Εμμανουήλ
Χειλά Καλλιόπη
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων
Σμέρος Κωνσταντίνος
Μαζίτσος Φώτης
Τουρκάκης Αριστείδης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Καραγιάννης Γρηγόριος
Σμυρλιάδης Θεόδωρος
Σταματίου Θεόδωρος

Επί συνόλου αριθμού μελών 33 είναι παρόντα τα 25 μέλη, έχουμε απαρτία. Αρχίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Προ ημερησίας διατάξεως.
Ο κ. Δήμαρχος πρώτα έχει το λόγο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εκτός ημερησίας δεν έχουμε κανένα θέμα, άρα πάμε στα προ ημερησίας κατευθείαν.

Θα ήθελα να ενημερώσω το σώμα ότι εκδόθηκε η πρωτόδικη -οριστική λέγεται στη νομική ορολογία- απόφαση της ανακοπής που είχαμε κάνει κατά της διαταγής πληρωμής με την οποία η Ρετζ διεκδικούσε 4.300.000,00 απ’το Δήμο, δικαιωθήκαμε. Και βέβαια υπάρχει το δικαίωμα έφεσης ως δικονομικό μέσο κατά από την αντίδικο. Αλλά προς στιγμή να γνωρίζετε ότι οι προσπάθειές μας ευοδώθηκαν, αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο. Οσοι μεμψιμοιρούσαν και έλεγαν ότι δεν θα τα καταφέρουμε μάλλον αποδεικνύεται ότι είχανε λάθος και βέβαια δικαιώνεται και η άποψή μου ότι οι δίκες αυτές δεν γίνονται με δημόσιο τρόπο, άλλο ενημέρωση του συμβουλίου όπως κάνω αυτή τη στιγμή και άλλο η διεξαγωγή μιας δίκης η οποία δεν πρέπει να γίνεται με όρους δημοσιότητας αλλά με όρους διαδικαστικούς όπως πρέπει, για να μην εμφανίζει κανείς τα όπλα του τα δικονομικά στον αντίπαλο, οπότε θα είναι και ευάλωτος και τρωτός στην όλη διαδικασία. Βέβαια, τα χρήματα που ακύρως είχαν δεσμευτεί από την Ρετζ γιατί δεν είχε τηρήσει τις διαδικασίες, είναι μια άλλη διαδικασία η οποία λόγω της απεργίας των δικαστών από τον Γενάρη είχε αναβληθεί για τον Σεπτέμβριο αν δεν κάνω λάθος και η δίκη αυτή βέβαια είναι σίγουρο ότι θα ευδοκιμήσει και μέχρι τότε θα μπορέσουμε να δούμε πώς θα απελευθερώσουμε τα χρήματά μας, για να μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε για τις ανάγκες της πόλης και των δημοτών. Αυτά ήθελα να πω.
Και παράλληλα βέβαια να ενημερώσω ότι η διαδικασία η διοικητική βάσει της οποίας είχαμε πάρει την πρώτη, πρώτη απόφαση εδώ, προχωράει και αυτή, βέβαια έχει δυσκολίες και είναι σε ένα δύσκολο σημείο για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να… Κύριε Μαζίτσο, καλό είναι να βγαίνετε έξω όταν θέλετε να μιλάτε, παρά να νομίζετε ότι είστε μόνοι σας μέσα στην αίθουσα του συμβουλίου. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Νομίζω ότι είναι μία ευχάριστη εξέλιξη η οποία ικανοποιεί όλες φαντάζομαι και όλους εσάς και προχωράμε για τα υπόλοιπα. Εμείς δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα, εμείς κερδίσαμε, αυτός που χάνει αν θέλει να κάνει κάτι είναι… Οχι, όχι, αυτή τη στιγμή έχουμε δικαιωθεί νομικά. Σε μία δίκη αυτός που κερδίζει δεν έχει να κάνει τίποτα, αυτός που χάνει μπορεί να κάνει, έχει δικαίωμα να ασκήσει το ένδικο μέσο της εφέσεως, αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ τι θα κάνει η άλλη πλευρά, λογικό είναι να κατανοεί ο καθένας σας τι θα κάνει.
Τα διοικητικά έχουν διάφορα θέματα τα οποία άπτονται των Υπηρεσιών του Υπουργείου στα τοπογραφικά στις Διευθύνσεις Πολεοδομικού Σχεδιασμού, νομικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν στο πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα. Υπάρχει μια εισήγηση του ΣΥΠΟΘΑ θετική για εμάς ότι έχει αρθεί η απαλλοτρίωση και πρέπει να τακτοποιηθεί. Υπάρχει για τακτοποίηση το θέμα των 3,5 στρεμμάτων που απ’την εποχή που είχες ξεκινήσει Θόδωρε εσύ το ζήτημα και μετά είχε μεταφερθεί στην επόμενη Διοίκηση του κ. Κωνσταντά, ότι τα 3,5 στρέμματα παρανόμως είχαν δοθεί στην φάση της πράξης εφαρμογής, ενώ τα 5,5 καλώς ή κακώς είχαν δοθεί στην φάση της πολεοδόμησης εν πάση περιπτώσει και εκεί είναι θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν αυτά απ’ότι καταλαβαίνετε, έτσι; Και έχουν και νομικές δυσκολίες και άλλου είδους τεχνικές δυσκολίες που εξετάζονται απ’τις Υπηρεσίες οι οποίες κάθε μία πρέπει να εκφράσει την άποψή της και μέχρι να δουλέψει το Δημόσιο το οποίο ξέρετε πώς λειτουργεί, όλο αυτό δημιουργεί μία δυσκολία στην προώθηση και στους ρυθμούς εξέλιξης της υπόθεσης. Ευελπιστώ πως και εκεί θα πάμε καλά, έτσι; Το παρακολουθώ το θέμα από κοντά και πιστεύω ότι θα πάμε καλά και εκεί.

Δυο λεπτά, εγώ τελείωσα ως προς την τοποθέτησή μου. Κύριε Πρόεδρε, αν οι συνάδελφοι κάτι θέλουν να ρωτήσουν, να τηρήσετε τη διαδικασία. Ο κ. Μερτύρης...

ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Απλά, ήθελα να ρωτήσω πότε βγήκε η απόφαση και νομίζω έχουνε 30 μέρες περιθώριο για να κάνουν έφεση, έτσι δεν είναι; Δεν ξέρω, εσείς τα ξέρετε καλύτερα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, οι 30 μέρες είναι απ’την κοινοποίηση. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να σπεύσω να κοινοποιήσω την απόφαση, ειδάλλως είναι τρία χρόνια από τη δημοσίευση. Εάν μεν κοινοποιήσουμε την απόφαση είναι εντός 30 ημερών, αλλά εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο να βιαστούμε να κοινοποιήσουμε την απόφαση, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ακυρώσει την διαταγή πληρωμής βάσει της οποίας μας κυνηγούσαν, κατά συνέπεια δεν έχουμε κανένα λόγο εμείς να προκαλέσουμε και να προωθήσουμε τη διαδικασία. Εμείς είμαστε δικαιωμένοι αυτή τη στιγμή, το αν θέλουν να ανατρέψουν αυτοί, είναι δικό τους θέμα αν θα ψάξουν από ‘κει και μετά. Αλλά υπάρχει και άλλη μία προθεσμία για την τελεσιδικία όπως λέμε της απόφασης, η οποία είναι ή 30 μέρες αν κοινοποιούσαμε εμείς σήμερα, σε 30 μέρες, εάν δεν κοινοποιήσει κανείς την απόφαση είναι 3 χρόνια απ’την δημοσίευση της απόφασης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση η κα Λεβαντή.
ΛΕΒΑΝΤΗ: Κύριε Δήμαρχε, αν κατάλαβα έχετε πετύχει άρση της απαλλοτρίωσης, δηλαδή έχουμε θέμα τροποποίησης του ρυμοτομικού ή πάμε για διορθωτική της πράξης εφαρμογής; Γιατί άρση απαλλοτρίωσης σημαίνει τροποποίηση του ρυμοτομικού.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχουν δύο διαδικασίες, η μία είναι η διοικητική η οποία αφορά αυτό που λέτε. Η διοικητική, καταρχήν έχουμε μία νομική άποψη πλέον, δικαστική μάλλον, όχι νομική άποψη, είναι θέση δικαστηρίου με δικαστική απόφαση ότι η απαλλοτρίωση έχει αρθεί, αυτό που εμείς λέγαμε, η άλλη πλευρά έλεγε όχι, εμείς λέγαμε έχει, τελικά δικαιωθήκαμε εμείς ότι έτσι είναι τα πράγματα. Από ‘κει και μετά αυτό μας ευνοεί στην διαδικασία λοιπόν της επανασύνταξης ας το πούμε έτσι, -δεν ξέρω αν λέω σωστά τον όρο- της πράξης εφαρμογής, στην οποία επανασύνταξη πράξης εφαρμογής ακριβώς επειδή στην πράξη εφαρμογής παρανόμως είχαν δοθεί τα 3,5 στρέμματα, θα επανέλθουν σε όποια κατάσταση ήτανε, δηλαδή θα φτάσουμε στη φάση να έχουμε την πολεοδομική μελέτη χωρίς να ‘χουμε πράξη εφαρμογής, να το πω πιο απλά έτσι να είναι πιο κατανοητό.
ΛΕΒΑΝΤΗ: Του συνόλου της πράξης εφαρμογής ή σε ό,τι αφορά την επίμαχη ιδιοκτησία;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Του συνόλου, του συνόλου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλη ερώτηση; Ο κ. Κωνσταντάς έχει το λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Για το θέμα αυτό, θα ήθελα πρώτα απ’όλα να ξεκαθαρίσουμε κάτι ή να μας ξεκαθαρίσετε κάτι. Η δικαστική απόφαση αφορά πια την μη δέσμευση ή μάλλον το ότι η Ρετζ δεν έχει το δικαίωμα να μας δεσμεύσει αυτά τα 4 εκατομμύρια ευρώ και αυτό έχει αρθεί. Από ‘κει και πέρα, το άλλο σκέλος επί της ουσίας δεν βρισκόμαστε σε καμία εξέλιξη, εκτός από αυτή την οποία μιλάμε αυτή τη στιγμή, που λέμε ότι τα 8.950 περίπου τετραγωνικά γης τα οποία είχαμε πάρει πάνω από τις προβλεπόμενες απ’το 1337 διατάξεις ως εισφορά σε γη, ψάχνουμε να βρούμε ένα τρόπο με τροποποίηση της πράξης εφαρμογής ή της πολεοδομικής μελέτης βασικά, όχι της πράξης εφαρμογής, να αρθεί η συγκεκριμένη διαδικασία και να τροποποιηθεί, είναι δύο διαφορετικά πράγματα, έτσι; Γιατί κάποιοι, ήδη μεταξύ μας είπαμε, αμάν, γλιτώσαμε τα 4 εκατομμύρια, νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει ή αν ισχύει χαρά μας να το δεχτούμε και να το χειροκροτήσουμε όλοι μας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ισχύουν και τα δύο. Εμείς λέγαμε δεν χρωστάμε, η άποψη η δική μου τότε όταν ξεκίνησε το θέμα εδώ στο συμβούλιο ήταν δεν χρωστάμε γιατί η απαλλοτρίωση, δηλαδή αυτά τα παραπάνω 8,9 στρέμματα δεν πληρώσανε αποζημίωση και επομένως έχει αρθεί η απαλλοτρίωση, γιατί θεωρείται απαλλοτρίωση κατά το υπερβάλλον της εισφοράς της υποχρεωτικής και επομένως δεν τα χρωστάμε, αυτό ως άποψη επικυρώθηκε δικαστικά. Αρα, ένα το σκέλος που μας κυνηγούσαν για τα 4.300.000, αφού δεν έχουμε απαλλοτρίωση βάσει της οποίας χρωστάγαμε διότι ήρθη, δεν χρωστάμε 4.300.000. Εχουμε όμως και μία άλλη συνέπεια, αφού ήρθη η απαλλοτρίωση τι γίνεται εκεί πέρα, έχει αρθεί η απαλλοτρίωση, τα 8.900 είναι αδέσποτα, τι γίνεται; Αρα, είναι το διοικητικό μέρος βάσει του οποίου θα γίνουν όλες οι τακτοποιήσεις εξ αρχής και σωστά, αυτά είναι και τα δύο αλληλένδετα, δηλαδή το ένα δεν… το άλλο, γιατί την συνέπεια των 4.300.000 την γέννησε το γεγονός ότι είχαν απαλλοτριωθεί τα 8,9, απ’τη στιγμή που αίρεται η βάση αυτής της απαίτησης και η απαίτηση δεν υφίσταται αλλά και κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν για να αποκατασταθεί η έννομη τάξη και η ιδιοκτησία στο σύνολό της με νέα ας το πούμε, με νέα διαδικασία και της πολεοδόμησης και της πράξης εφαρμογής.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: … Ρώτησα ξεκάθαρα, θα γίνει τροποποίηση της πολεοδομικής μελέτης και της πράξης εφαρμογής και θα επιστραφούν στους δικαιούχους τα 9 περίπου στρέμματα; Αυτή είναι η ερώτηση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακριβώς αυτό ρώτησε και η κα Λεβαντή και το απάντησα, αυτό ακριβώς.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Οτι θα… τα 9 στρέμματα. Δηλαδή, τι θα καταργήσουμε τα σχολεία, τα κλειστά γυμναστήρια, τα πολιτιστικά κέντρα;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι, μην, κ. Κωνσταντά μην με προκαλείτε τώρα…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Οχι, προκαλώ κύριε…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, τα 24 στρέμματα που είχαν υποχρεωτική εισφορά και θα τα ξαναέχουν τα 24 στρέμματα, είναι 9 στρέμματα για τα σχολεία -να σας τα πω κάνετε πρόσθεση- μας χρωστάγανε 24, δηλαδή αν παίρναμε 24 ακριβώς, ακούστε με λιγάκι, 24 στρέμματα χρωστάγανε ακριβώς, 24.400 μπράβο Θοδωρή, λοιπόν τα 24.400, ακούστε με λίγο, τα 24.400 τα παίρναμε χωρίς να δώσουμε δεκάρα, συμφωνούμε;
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Συμφωνούμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ετσι μπράβο. Λοιπόν, τα 9 στρέμματα είναι τα σχολεία από τα 24, τα 3,5 στρέμματα είναι το αθλητικό κέντρο του ΟΣΚ…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Οχι, 7 είναι, κάνετε λάθος, μαζί με… 7 είναι.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, δεν κάνω λάθος και εσείς κάνετε λάθος, γιατί εγώ το ‘χω χειριστεί το θέμα και το ‘χω φάει στη μάπα ένα χρόνο τώρα κ. Κωνσταντά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Εσείς το ‘χετε φάει στη μάπα;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, εγώ το ‘χω φάει στη μάπα, ναι, είναι 9 τα σχολεία και 3.400 είναι ή 3.700…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Κάνετε λάθος, είναι 7 στρέμματα μαζί με το πάρκινγκ ο χώρος του κλειστού γυμναστηρίου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο χώρος του κλειστού γυμναστηρίου είναι αυτοτελές οικοδομικό τετράγωνο, υπάρχει δίπλα ένας κοινόχρηστος χώρος άλλο οικοδομικό τετράγωνο, υπάρχει δίπλα άλλος ένας αθλητικός χώρος άλλο οικοδομικό τετράγωνο και υπάρχει και η μύτη που είναι το πάρκινγκ άλλο οικοδομικό τετράγωνο κ. Κωνσταντά, να σας τα θυμίσω λοιπόν, αφού δεν τα θυμάστε. Εκεί είναι ένα, μην με κάνεις να πάω πάνω τώρα στο γραφείο να σ’τα φέρω.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Κύριε Ζούτσο, δεν ξέρετε πραγματικά τι λέτε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δεν ξέρω τι λέω; Κύριε Πρόεδρε, κάντε διακοπή για να δούμε ποιος δεν ξέρει τι λέει.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Ακούστε κάτι, καθίστε κάτω δυο λεπτά και πάτε και φέρτε ό,τι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διακόπτεται για πέντε λεπτά, να προσκομιστούν τα…
(διακοπή)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει γίνει διακοπή του Δημοτικού Συμβουλίου.
(διακοπή)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, αρχίζει εκ νέου, συνεχίζει, με συγχωρείτε λάθος, συνεχίζει λοιπόν η συνεδρίαση.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, ο χάρτης είναι αυτός, εδώ το μπλε είναι τα σχολεία, το κόκκινο είναι το αθλητικό κέντρο, δρόμος, κοινόχρηστος χώρος, αθλητικό κέντρο και το πάρκινγκ η μύτη.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: (εκτός μικροφώνου)…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν θα την πας την κουβέντα, απαντώ σε αυτά που είπατε κ. Κωνσταντά. Ο χώρος λοιπόν ο αθλητικός που λέγατε εσείς είναι 7 στρέμματα, δεν είναι 7 στρέμματα, είναι 3.423. Λοιπόν, είναι το Ο.Τ. 4 επιφανείας 3.230, εκεί είναι το αθλητικό κέντρο. Το σχολείο είναι 9.577, τα σχολεία. Και αθροίστε λοιπόν σ’αυτά που έλεγα προηγουμένως. Τα άλλα το χρειαζόσουνα το πράσινο εδώ πέρα, χρειαζόσουνα; Το βλέπω, ναι, αυτό το πράσινο, είναι κοινόχρηστος χώρος. Θα σας τα πω τώρα. Λοιπόν, το Ο.Τ. 5 είναι 1.877 μέτρα αυτό.
Το Ο.Τ. 6 το κόκκινο δίπλα το μικρούλι είναι 1.485 μέτρα.
Το Ο.Τ. 7 χώρος στάθμευσης, η μύτη εδώ που είναι το πάρκινγκ είναι 2.193 μέτρα.
Και το Ο.Τ. 10 3.219.
Του Δήμου είναι αυτά, αυτά μας κάνουν τα 5,5 που είχατε πάρει παραπάνω στην αρχή. Και εγώ και επειδή, όχι, επειδή παίζετε πολύ με τα σχολεία, σας λέω λοιπόν και αθροίζω τα σχολεία τα ξανακρατάμε 9.577, 9,5 στρέμματα. Πάρτε μολύβι και χαρτί και γράφ’τε, γιατί εγώ θα τα κάνω με το μυαλό μου. Λοιπόν, τα σχολεία είναι 9,5 στρέμματα.
Το αθλητικό κέντρο είναι 3.200, μας κάνει 12.600 πες, 12.600 σχολεία και αθλητικό κέντρο. Θα αθροίζετε μέχρι τα 24.500 που δεν θα πληρώναμε τίποτα. Αφήστε τώρα την περιουσία του Δήμου και αθροίστε, είμαστε σε αυτή τη φάση ακόμα του αθροίσματος.

Οι αποθήκες του Καμπά εδώ με το πολιτιστικό κέντρο που θέλουμε να το κρατήσουμε είναι -το 10 είναι αυτό; Το 10- είναι 3.219. Λοιπόν, άρα έχουμε 9.500 και 3, 12.500, 12.600 και οι αποθήκες του Καμπά με όλο το χώρο πάνω 12.500+4=16.500. 16.500, για τα σχολεία που κόπτεστε ότι τα πήρατε για σχολεία, αυτά είναι μέσα στην υποχρεωτική εισφορά, 16.500 και μέχρι τα 24.500 έχουμε άλλα 8, διαλέξτε και πάρτε ό,τι άλλο θέλετε. Τα άλλα θεωρώ εγώ, όχι λέγατε ότι πήρανε τα 5.500 παραπάνω για να κάνουμε σχολεία. Τα σχολεία λοιπόν καλύπτονται από την υποχρεωτική εισφορά και το αθλητικό κέντρο και οι αποθήκες Καμπά 16.500 και είναι να πάρουμε άλλα 8.500. Θέλετε λοιπόν άλλα 8.500; Να σας πω πού είναι τα άλλα 8.500.
Αν κρατήσουμε λοιπόν και το πάρκινγκ που θεωρώ ότι είναι αναγκαίο είναι άλλα 2 στρέμματα, -16.500 είχαμε πει προηγουμένως;- και 2, 18.500, θέλουμε άλλα 6, έτσι; Και το 5 και το 6 που είναι εδώ πέρα 1.800 και 1.400 άλλα 2.500, πόσο πάνε; Πόσο; 20.000, έχουμε άλλα 4,5 στρέμματα που είναι οι δρόμοι.
Και εδώ είναι, εδώ είναι οι ιδιοκτησίες του Καραμάνου και του Ηλιού που τους δώσατε δύο οικόπεδα εδώ μέσα στην πράξη εφαρμογής. Αυτά δεν θα τα κρατήσουμε, θα κρατήσουν τα δασικά τους αυτοί οι κύριοι και θα πάρει ιδιοκτησία η Ρετζ, επομένως δεν θα της χρωστάμε 8.900, μείον 2, θα ‘ναι 6.900 και τα 1.400 που ‘χατε δώσει του Πική εδώ απ’την ιδιοκτησία της Ρετζ παραδόξως παρά του ‘χατε πάρει 5,5 στρέμματα πουρνάρια που ξέρετε ότι δεν μπορώ ούτε να τα κουρέψω, θα πάρει και τα 1.400 πάλι η Ρετζ από ‘δω, οπότε θα είναι στα 8.500 μείον 3.500, 5 και τα 5 δεν χρειάζεται να τα κρατήσουμε όλα, διότι δεν θεωρώ ότι στο αθλητικό κέντρο θέλουμε και άλλο αθλητικό κέντρο εδώ δίπλα ούτε στον κοινόχρηστο χώρο που έχουμε τόσους εδώ πέρα, θέλουμε και άλλο κοινόχρηστο χώρο. Αυτά τα δύο τετραγωνάκια εδώ, ας τα κρατήσει και δεν της χρωστάμε τίποτα. Και θα ‘χουμε καλύψει τις ανάγκες, προσέχτε, σε σχολεία όσα είναι σήμερα, το αθλητικό κέντρο όσο είναι σήμερα, τις αποθήκες του Καμπά με τον κοινόχρηστο χώρο από πάνω την πλατεία όση είναι σήμερα και το χώρο του πάρκινγκ όσο είναι σήμερα και δεν πληρώνουμε δεκάρα. Δεν παίρνουμε λεφτά πίσω, αφού δεν δώσαμε τι να πάρουμε;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλη ερώτηση, παρακαλώ, παρακαλώ, άλλη ερώτηση επί του ιδίου θέματος; Κανένα. Εκλεισε λοιπόν το θέμα. Ευχαριστούμε τον κ. Δήμαρχο για την ενημέρωση.
Παρακαλώ, προ ημερησίας διατάξεως θέμα.

Ο κ. Μερτύρης.
Προσήλθε ο κ. Λιακόπουλος και ο κ. Βίτσιος.
Παρακαλώ, κ. Μερτύρη έχετε το λόγο.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Ηθελα να ρωτήσω το εξής, κάπου διάβασα σε κάποιες τοπικές εφηερίδες ότι απειλείται ο Δήμος μας με κυρώσεις λόγω του ότι δεν κατατέθησαν οικονομικά στοιχεία του ’12.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Του ’12; Οχι.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Ακριβώς, είναι μέσα στους 217 Δήμους.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Δεν ισχύει αυτό;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ισα-ίσα, να σας πω κάτι; Εχθές είχε την πρώτη συγκέντρωση το παρατηρητήριο, εγώ έλειπα γιατί είχα άλλη δουλειά και ενώ όλοι οι Δήμοι είχαν εκθέσει τα προβλήματά τους και τους προβληματισμούς τους πώς μπορεί να στηριχθούν με τους προϋπολογισμούς που μετά βίας τους ισοσκελίζουν, απ’το Ελεγκτικό Συνέδριο κεντρικά πήραμε τα εύσημα, είναι απ’τον πρόεδρο εκεί της επιτροπής του παρατηρητηρίου. Αλλά αυτό που λέτε δεν το ξέρω καν, να το δω ίσως, αλλά δεν ξέρω ποια είναι η πληροφορία αυτή.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Στις εφημερίδες διάβασα ότι δεν έχουν κατατεθεί τα οικονομικά στοιχεία και απειλούνται με κυρώσεις 270 Δήμοι μέσα στους οποίους είναι και ο Δήμος Παλλήνης, δεν ξέρω.
(συζητήσεις)
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Αναφέρει συγκεκριμένα τρεις Δήμοι και αναφέρει το Δήμο μας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αρη, δεν τα έχουν αντλήσει, δεν τα έχουν αντλήσει από….
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Καταρχήν, έχουνε κατατεθεί τα οικονομικά στοιχεία;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα πάντα κάθε μήνα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε άλλη ερώτηση, άλλο, άλλο προ ημερησίας έχετε;
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Καλό πάντως αυτό είναι να σταλεί μία διάψευση…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα το δω αυτό που λες, ναι, δεν το ξέρω αυτό το δημοσίευμα που λες δεν το ξέρω καν, σε τι εφημερίδα είναι, σε ημερήσιο τύπο;
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Είναι κάνα, δυο, δυο εφημερίδες.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ημερήσιο;
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Και η Αυτοδιοίκηση gr το γράφει το blog, τέλος πάντων, δέστε το.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε κ. Μερτύρη; Εχετε άλλο προ; Εχετε άλλο ένα, παρακαλώ.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Σας είχαμε θέσει κ. Δήμαρχε και στο προηγούμενο συμβούλιο να πάρουμε μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο καταρχήν τι έχει γίνει με το θέμα, μας είχατε πει ότι θα μας ενημερώσετε με το θέμα της ΕΔΕ για το ταμειακό υπόλοιπο που υπάρχει, με το ταμειακό έλλειμμα και εν πάση περιπτώσει είχαμε πει και απ’το προηγούμενο συμβούλιο να το θέσουμε εδώ στο συμβούλιο, να πάρουμε μία ομόφωνη απόφαση για να παραπεμφθεί το θέμα στον εισαγγελέα και στους ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης. Μία ενημέρωση πάνω σ’αυτό θέλουμε.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πείτε μου όλα τα θέματα και θα…
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Αυτό, δεν έχω κάτι άλλο εγώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Νίκο, ποιος άλλος έχει ζητήσει το λόγο;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γαβράς έχει το λόγο.
ΓΑΒΡΑΣ: Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το νηπιαγωγείο, 1ο Νηπιαγωγείο της Παλλήνης ή γίνεται τίποτα εκεί;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 1ο ποιο είναι; Οχι, γιατί; Ο κ. Καρκούλιας θα μας πει.
ΓΑΒΡΑΣ: Κάτι μου ‘πανε, ένα τηλέφωνο με πήρανε ότι θα το κλείσουν, ότι…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι. Ποιος, η διευθύντρια σε πήρε, ποιος;
ΓΑΒΡΑΣ: Οχι, όχι, κάποιος πολίτης.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι, δεν υπάρχει θέμα καθόλου, Νίκο, καθόλου καν θέμα, δεν υπάρχει θέμα.
ΓΑΒΡΑΣ: Εγώ ρωτάω γιατί μου δώσανε μια τέτοια πληροφορία. Δεν είναι καλός ο τρόπος που μιλάς, δεν είναι καλός ο τρόπος που μιλάς.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Νίκο, αν σε πήρε η διευθύντρια, καλώς, αλλιώς δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα δηλαδή.
(συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην δυναμιτίζουμε το κλίμα κύριε, εντάξει. Εδόθη απάντηση, δεν υπάρχει θέμα για συζήτηση.
Η κα Νούτσου έχει το λόγο, παρακαλώ, παρακαλώ, η κα Νούτσου.
ΝΟΥΤΣΟΥ: Λοιπόν, το ερώτημα που θέλω να κάνω έχει να κάνει με το κοινωνικό παντοπωλείο. Εχω καταθέσει και γραπτώς ένα ερώτημα, αλλά θα ήθελα και η κα Κουνενάκη να τοποθετηθεί λίγο να μας πει κάποια πράγματα. Το κοινωνικό παντοπωλείο, εντάξει, είναι ένας θεσμός που τον έχει ανάγκη η κοινωνία, έχει αγκαλιαστεί από την κοινωνία, τα σχολεία δίνουνε τρόφιμα, σύλλογοι κάνουν εκδηλώσεις για να μαζέψουνε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπωλείο, εταιρείες έχουν δώσει χρήματα και δίνουν συνέχεια και το στηρίζουνε, εκκλήσεις από το Δήμο γίνονται συνεχώς για να στηριχτεί με είδη πρώτης ανάγκης και είναι ένας θεσμός που πρέπει να προχωρήσει και να μην έχει καμία σκιά και πρέπει η νομοθεσία να τηρείται απαρέγκλιτα για να βοηθηθούμε πάνω σ’αυτό.
Από τις 19/7/11 που έχει γίνει η ίδρυση και ο κανονισμός και η ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, εγώ θέλω να ρωτήσω αν έχει γίνει ποτέ όπως ο νόμος ορίζει διαχειριστικός απολογισμός και έκθεση πεπραγμένων από την Διαχειριστική Επιτροπή. Εγώ είμαι μέλος της Διαχειριστικής Επιτροπής, νεότερο βέβαια εδώ και 6 μήνες, παλιότερα δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι, θα ήθελα να με ενημερώσετε, αλλά στους 6 μήνες που είμαι εγώ περίπου δεν έχει γίνει τίποτα, πέρα από μία ενημέρωση ότι θα μπει ένα σύστημα για να ενημερώνεται η αποθήκη η λογιστική τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα. Αυτό δεν αρκεί, εγώ έχω άλλη άποψη για το πώς πρέπει να γίνεται ο έλεγχος ενός μίνι μάρκετ αν το θέλετε, γιατί αυτή την δομή έχει πέρα από την αξία του την άλλη, αλλά με τα προϊόντα που μπαίνουν και τα χρήματα πρέπει να γίνεται έλεγχος. Μέχρι στιγμής εγώ τουλάχιστον πέρα από δυο φορές που έχω πάει, αλλά ξέρετε δεν είναι και εύκολο να πηγαίνεις να κάνεις έλεγχο εκεί, η επιτροπή πρέπει να συνεδριάζει και να ξέρει και να είναι γνώστης των πραγμάτων που μπαίνουν και βγαίνουν απ’το κοινωνικό παντοπωλείο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ο κ. Βασιλόπουλος έχει το λόγο.

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα τελευταία μας αγνοείτε κ. Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, μπαίνω στο θέμα. Θα ‘θελα να κάνω δύο ερωτήματα.
Σε ό,τι αφορά τον περιστερώνα. Πρόσφατα φυτέψαμε κάποια δέντρα σε αντικατάσταση τους φοίνικες που είχανε ξεραθεί, θεωρώ ότι καλά κάναμε, γεμίσαμε και την πλατεία. Υπάρχει ένα πρόβλημα, όταν μπήκανε οι κάδοι οι υπόγειοι εκεί, κοπήκανε κάποια καλώδια παροχής νερού στα παρτέρια από το Δημαρχείο μέχρι τον περιστερώνα κάτω. Πρόσφατα πριν δυο μέρες ήρθαν κάποιοι υπάλληλοι του Δήμου, δεν γνώριζα κιόλας και πρόσωπα για να ‘μαι ειλικρινής, κοιτάξανε τη γεώτρηση. Υπάρχει πρόβλημα στη γεώτρηση; Δεν έχουμε νερό. Ηρθε κάποιος Πακιστανός δεν ξέρω του συνεργείου και τα λοιπά και αυτά, πότισε τα παρτέρια, δεν είχαν νερό καν. Τον ρώτησα και μου λέει υπάρχει πρόβλημα στη γεώτρηση. Μία απάντηση σε ό,τι αφορά, θέλει αντικατάσταση η αντλία, τι πρόβλημα υπάρχει εκεί πέρα; Ενα.
Και ένα δεύτερο, σε ό,τι αφορά, είχαμε και στο προ προηγούμενο συμβούλιο μια συζήτηση σε ό,τι αφορά τους γιατρούς του ΙΚΑ στις εργατικές κατοικίες Γρηγορίου Λαμπράκη. Αν γνωρίζετε κ. Δήμαρχε, θα ανανεωθούν οι συμβάσεις των γιατρών που λήξανε οι συμβάσεις τους, θα έρθουν κάποιοι καινούργιοι; Μια απάντηση. Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μερτύρης έχει το λόγο.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Ηθελα να με ενημερώσετε αν έχουμε κάποια εξέλιξη με την Πρωτοβάθμια καμία απόφαση και τα λοιπά με τους ελεγκτές και τα λοιπά, αν έχετε κάποια εξέλιξη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Λεβαντή έχει το λόγο.
ΛΕΒΑΝΤΗ: Κύριε Πρόεδρε, έχω και εγώ προ ημερήσιας διάταξης κάποιες, μια ενότητα ερωτήσεων, αλλά επειδή αφορούν πολεοδομικά θέματα, θα παρακαλούσα να απαντηθούν αυτά, γιατί έχω αρκετά πράγματα να ρωτήσω.
(διακοπή ηχογράφησης)
ΛΕΒΑΝΤΗ: … γιατί είχα αρκετά εξειδικευμένα ζητήματα. Το λιγότερο εξειδικευμένο να σας ρωτήσω, αφορά την έδρα της Περιφέρειας. Ακούγεται έντονα, πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε ότι διεκδικείται το οίκημα του Λάκη Γαβαλά για τη στέγαση της Περιφέρειας, τελευταία όμως ακούγεται κ. Δήμαρχε, ότι μετακομίζει οριστικά προς την Παιανία. Επειδή η έδρα της Περιφέρειας συναρτάται χρόνια με την Παλλήνη, με τον Δήμο της Παλλήνης και επειδή γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε κάνει ολόκληρη πολεοδομική μελέτη για την έδρα των διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου, εντάξει, ο Δήμος έχει τον Γέρακα, έχει το Δημαρχείο και λοιπά, αλλά υπάρχει γη, υπάρχει απόθεμα γης και για την έδρα της Περιφέρειας θα ήθελα να σας ρωτήσω τι γίνεται μ’αυτή τη διαδικασία, τι πληροφορίες έχετε εσείς και γιατί δεν ξεμπλοκάρουμε, από το Δήμο εννοώ να ξεμπλοκάρουμε την πολεοδομική μελέτη να προχωρήσει. Τα υπόλοιπα θα τα ρωτήσω με τον κ. Καραγιάννη όταν θα είναι παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μήπως έχει κάποιος άλλος κάποια; Κανένας.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για την Πρωτοβάθμια -απ’τους Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης προφανώς ρωτάς Τάκη, έτσι;- πιστεύω ότι έχουν πάρει όλες τις καταθέσεις, δεν ξέρω εάν έχουν κάτι άλλο να εξετάσουν, γιατί δεν τα γνωρίζουμε όλα ό,τι κάνουνε. Είχαν έρθει εδώ, είχαν πάρει και καταθέσεις από υπαλλήλους του Δήμου, πιστεύω ότι, εκτιμώ μάλλον ότι πρέπει να έχει ωριμάσει η υπόθεση να βγάλουν το πόρισμά τους. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μας έχει έρθει τουλάχιστον κάτι ακόμη, αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι πρέπει να είναι προς το τέλος, αυτή είναι η εκτίμησή μου.
Για την ΕΔΕ και αυτή θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο μήνα και έχω δώσει εντολή προ του Πάσχα να τελειώσει η διαδικασία και να κινηθεί η σχετική διαδικασία, αλλά για τον εισαγγελέα που λέτε και λοιπά, θα πάει ούτως ή άλλως, έτσι, εφόσον ανάλογα με το πόρισμα δεν είναι θέμα να πει κάποιος το πάω δεν το πάω, εάν υπάρχουν ευρήματα ποινικά αξιολογήσιμα, τότε δεν είναι θέμα που θα πούμε εμείς ή οποιοσδήποτε άλλος ή υπάλληλος ότι παραμένει εδώ, έτσι; Οχι, όχι, αν προκύπτει και δεν είμαι καν υποχρεωμένος εγώ, είναι υποχρεωμένος ο διενεργών την ΕΔΕ να την παραπέμψει για τα πειθαρχικά στον πειθαρχικά αρμόδιο, που σ’αυτή την περίπτωση είναι ο Δήμαρχος και αν υπάρχει και ποινικά αξιολογήσιμη πράξη, να την παραπέμψει ο διενεργών την ΕΔΕ κατευθείαν στον εισαγγελέα, κατευθείαν, χωρίς χρονοτριβή. Λοιπόν, αυτό είναι για την ΕΔΕ.
Για το 1ο Νηπιαγωγείο Νίκο, εγώ δεν έχω ακούσει κάτι άλλο και πραγματικά δεν ξέρω πώς σου το είπανε, έτσι; Δηλαδή, όχι, μήπως είπαν ότι θα κλείσει. Είναι από τα νηπιαγωγεί που δεν έχουν κανένα πρόβλημα ούτε στη λειτουργία τους ούτε στο στεγαστικό τους ούτε να πεις δεν έχει παιδιά για να κλείσει, δεν ξέρω πώς στο είπανε με ποια έννοια δηλαδή, έτσι; Δεν υφίσταται θέμα πάντως, έτσι, αυτό εκτιμώ. Οχι και σε ρωτάω μήπως ρωτήσεις τι εννοούσαν, μήπως είναι κάτι που δεν πάει το μυαλό μας, κάτι ξέρω ‘γω, κατάλαβες;
Για το κοινωνικό παντοπωλείο θα απαντήσει στην κα Νούτσου η αρμοδία Αντιδήμαρχος.
Για τον περιστερώνα Αργύρη, μάλλον να μας πει ο κ. Αβαρκιώτης. Δεν ξέρω αν δεν ποτίζεται κάτι και λοιπά.
Για το ΙΚΑ Γρηγορίου Λαμπράκη, είχαμε κάνει κάποια επιστολή διαμαρτυρίας και ζητούσαμε ταυτόχρονα να στελεχωθούν τα ιατρεία απ’τον ΕΟΠΥΥ και ταυτόχρονα έχουνε γίνει κάποιες παρεμβάσεις και απ’την αρμοδία εντεταλμένη την κα Ζινέλη. Και ίσως χρειαστεί αν έχετε κάτι κα Ζινέλη, να πείτε πάνω στο θέμα αυτό αν έχουμε κάτι, καμιά εξέλιξη κάτι, για του Γρηγορίου Λαμπράκη λέω για το ΙΚΑ. Εντάξει και ίσως και ο Πρόεδρος να ‘χει κάτι ενημερωτικά, εντάξει, ας επιτρέψουμε και στον Πρόεδρο αν κάτι ξέρει παραπάνω.
Για την έδρα της Περιφέρειας ο Γαβαλάς προέκυψε εξ άλλης αιτίας. Εγώ αυτό που έχω πει και στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και πριν και σήμερα, να προχωρήσει το γρηγορότερο δυνατό το Διοικητικό Κέντρο για να έχουμε αυτούς τους χώρους με κάποιες τροποποιήσεις που είχαμε πει και παλιά Μαρία μαζί, για να το δούνε. Αλλά σας λέω ότι το ΥΠΕΚΑ έχει βαλτώσει γενικώς στα σχέδια, τα σχέδια γενικώς είναι βαλτωμένα, είναι διαλυμένο το σύστημα, έτσι; Επομένως…
…: Και του Γαβαλά δεν ξέρω αν είναι δόκιμο, με την έννοια ότι πρέπει να είναι αττικό πάρκο. Ερευνήστε το με τις Υπηρεσίες και δεν ξέρω αν επιτρέπεται η χρήση της διοίκησης.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, όλα αυτά προφανώς αν είναι να προχωρήσουνε θα τα εξετάσουνε, δεν μπορεί να πάνε σε…
…: Αλλά το χειρότερο που άκουσα είναι ότι πάει παραπέρα στην καρδιά της… δεν ξέρω αν αληθεύει και αν είναι φήμες.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, αυτό που λέτε εγώ δεν το ‘χω ακούσει, δεν ξέρω πόσο βάσιμη μπορεί να ‘ναι αυτή η πληροφορία, δηλαδή εξαρτάται από πού προέρχεται, δηλαδή είναι κάτι βάσιμο ή είναι κάτι σαν αυτό που είπανε στον Νίκο για το νηπιαγωγείο, που εκτιμώ δεν έχει καμιά βάση;
……..: Δεν είναι φήμη, δεν είναι φήμη.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δηλαδή αν είναι κάτι, το συζητάμε και ιδιαιτέρως μετά, έτσι;
Λοιπόν, η κα Κουνενάκη να απαντήσει, δεν απαντώ για το κοινωνικό παντοπωλείο.
Και αν θέλετε εσείς μετά για τα ιατρεία να πείτε μια ενημέρωση.

ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ: Κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι εμείς οι ίδιοι πρέπει να δημιουργούμε τις προϋποθέσεις να εμπιστευόμαστε τους θεσμούς που δημιουργούμε, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που λόγω της γενικευμένης πολιτικής κατάστασης όλα θεωρούνται ύποπτα και όλοι είμαστε ύποπτοι και υποψιασμένοι.
Λέω λοιπόν το εξής, όντως η τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του κοινωνικού παντοπωλείου έγινε τον Ιούλιο του 2012. Η Επιτροπή συγκροτήθηκε αυτό το διάστημα, τον Οκτώβρη, τον Οκτώβρη, συγγνώμη, τον Οκτώβρη του 2012. Την ίδια περίοδο ήταν η πρώτη φορά που κάναμε μια προσπάθεια και γεμίσαμε τα ράφια του κοινωνικού παντοπωλείου, ενώ παράλληλα προσπαθούσαμε να εξυπηρετήσουμε τους δικαιούχους και ταυτόχρονα να αναπτύξουμε το σύστημα αποθήκης το οποίο σήμερα υπάρχει. Είναι λοιπόν καιρός τώρα, νομίζω έχουμε συμπληρώσει το εξάμηνο, ετοιμάζεται η έκθεση, η εξαμηνιαία έκθεση διαχείρισης του κοινωνικού παντοπωλείου η οποία υποβάλλεται από την Επιτροπή στην Οικονομική Επιτροπή και θα την έχετε στα χέρια σας. Παρ’όλα αυτά όμως, έχω προκαλέσει και έχω παρακινήσει όλα τα μέλη που συμμετέχουνε στην επιτροπή του κοινωνικού παντοπωλείου να περνάνε καθημερινά και μπορείτε να ζητήσετε επί τόπου μία ανάλυση της κατάστασης. Καταγράφονται ηλεκτρονικά ό,τι μπαίνει και ό,τι βγαίνει με τον κωδικό του δικαιούχου και αν πάτε ως Δημοτική Σύμβουλος έχετε κάθε δικαίωμα και ως απλή Δημοτική Σύμβουλος, το ξέρω ότι έχετε πάει κα Νούτσου με έχουνε ενημερώσει και θα μπορούσατε να πάτε να ζητήσετε και την κατάσταση το τι μπαίνει και το τι βγαίνει απ’το κοινωνικό παντοπωλείο.
Εγώ θα πάρω την ευκαιρία να καλέσω όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, οι δικαιούχοι έχουν φτάσει σχεδόν στους 300, αυξάνονται καθημερινά, υπάρχουνε ανάγκη για όλα τα είδη, να καλέσω το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο να δώσει το παρόν και να στηρίξει έμπρακτα το κοινωνικό παντοπωλείο. Καλά κάνουμε και είμαστε επιφυλακτικοί, καλά κάνουμε και διεκδικούμε να επιβάλουμε κανόνες διαφάνειας, όμως να θυμίσω ότι όταν λειτούργησε το κοινωνικό μας παντοπωλείο πριν από δύο χρόνια ήμασταν εμείς που εισηγηθήκαμε τους κανόνες διαφάνειας και τα αντικειμενικά κριτήρια για να λειτουργήσει και διαρκώς βελτιωνόμαστε σ’αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Η νομοθεσία, ο νόμος ο 3471 που προβλέπει τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου, προβλέπει εξαμηνιαία έκθεση. Η επιτροπή συγκροτήθηκε τον Οκτώβριο όπως πολύ σωστά είπατε και πρόκειται να γίνει, δεν θυμάμαι τις ημερομηνίες, δεν τις έχω πρόχειρες, ετοιμάζεται πάντως με το μηχανογραφικό σύστημα το νέο που έχουμε βάλει στη διαχείριση του κοινωνικού παντοπωλείου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αργύρη μου, όσον αφορά τους γιατρούς που πήγαιναν εκεί στις εργατικές πολυκατοικίες ένα παθολόγο και ένα καρδιολόγο, ο καρδιολόγος σταμάτησε η σύμβασή του, γιατί είναι χρόνια σ’αυτές τις συμβάσεις, έγινε ελεγκτής στον ΟΑΕΕ Οργανισμό Ελεύθερων Επαγγελματιών, ως εκ τούτου λοιπόν δεν μπορεί να ξαναεπιστρέψει σαν θεράπων ιατρός, την θέση όμως αυτού από τις 29 του μηνός θα την πάει η κα Ακίλα καρδιολόγος, θα έρθει η καρδιολόγος η κα Ακίλα που ήτανε καρδιολόγος στο Κέντρο Υγείας Σπάτων, θα μετακινηθεί και θα έρθει στα δημοτικά ιατρεία.
Τώρα, όσον αφορά την παθολόγο που ήτανε εκεί -στα ιατρεία του ΙΚΑ, ναι, ναι λάθος- όσον αφορά τώρα για την παθολόγο, κατά πάσα πιθανότητα από τις πληροφορίες που έχω θα ανανεωθεί πάλι η σύμβασή της, αυτές τις πληροφορίες έχω. Υπάρχει λοιπόν καρδιολόγος που θα επιστρέψει ή την Παρασκευή ή τη Δευτέρα, η κα Ακίλα αυτή εδώ στις 29 του μηνός και η παθολόγος αναμένεται ο επαναδιορισμός της.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Απλά, μία ενημέρωση ήθελα να κάνω, άμα…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ναι, ναι. Ο κ. Μερτύρης έχει το λόγο.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Ναι, μία ενημέρωση. Επειδή δεν θα διανεμηθούνε προσκλήσεις, τη Δευτέρα στις 29 Απριλίου και 6 ώρα το απόγευμα για φιλανθρωπικό σκοπό για το Ιδρυμα Αγίων Αναργύρων πραγματοποιείται ένας ποδοσφαιρικός αγώνας παλαιμάχων Παναθηναϊκού και Παλληνιακού, όποιοι θέλουνε και όσοι μπορούν να βοηθήσουνε, στις 29 του μήνα 6 ώρα το απόγευμα στο γήπεδο της Παλλήνης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς μπορούμε να παίξουμε οι παλαίμαχοι;
(συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, πάμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
1ο θέμα λοιπόν, είναι:

ΘΕΜΑ 1ο
Λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παλλήνης οικονομικού έτους 2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο, παρακαλώ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, έχει προκύψει πάλι ανάγκη αναμορφώσεως του προϋπολογισμού σε διάφορα ποσά. Είναι η εγγραφή του ποσού που μας ήρθε για την πολιτική προστασία 48.300,00 ευρώ. Επειδή οι υπάλληλοί μας οι οκταμηνίτες πήραν μία αναβολή και παρατάθηκε η διάρκεια των συμβάσεών τους για δύο μήνες, στον προϋπολογισμό είχαμε προβλέψει μέχρι εκεί που έληγε βάσει του δικαστηρίου, τώρα πήρανε άλλους δυο μήνες, οπότε πρέπει να προβλέψουμε ξανά τη μισθοδοσία τους και το διάστημα αυτό και ευτυχώς βέβαια που μείνανε οι άνθρωποι και αυτοί για να έχουν τη δουλειά τους και εμείς να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Και τα υπόλοιπα, έχει διανεμηθεί κα γραμματέα κα Λευκαδίτου, έχει διανεμηθεί το χαρτί αυτό, για να μην τα διαβάζω ένα-ένα; Είναι προμήθεια για γάλατα, διάφορα πράγματα, έτσι και κυρίως της συντήρησης οχημάτων και λοιπά των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Υδρευσης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μερτύρης έχει το λόγο.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Το καταψηφίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γαβράς έχει το λόγο.
ΓΑΒΡΑΣ: Να μην λέμε κάθε φορά τα ίδια, το καταψηφίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γκοτσόπουλος. Αλλος που θέλει το λόγο, όχι.
Μπαίνουμε στην ψηφοφορία.
Ψηφίζεται λοιπόν το 1ο θέμα κατά πλειοψηφία.
Ο κ. Μερτύρης Παναγιώτης, η μείζονα μειοψηφία καταψηφίζει.
Η ελάσσονα ο κ. Γαβράς καταψηφίζει.
Η κα Νούτσου Βασιλική καταψηφίζει.
Ο κ. Γκοτσόπουλος καταψηφίζει.
Ο κ. Κωνσταντάς καταψηφίζει.
ο κ. Σμυρλιάδης είναι απών.
Αρα, ψηφίζεται κατά πλειοψηφία.

ΘΕΜΑ 2ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης σύναψης σύμβασης χρησιδανειόυ ακινήτου ΑΕ Ανθούσας μεταξύ του “χρήστη” Γεωργίου Φωτεινόπουλου και του “χρησάμενου” Δήμου Παλλήνης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, εδώ πρόκειται περί μιας υποθέσεως από το 2004. Υπήρχε τελεσίδικη απόφαση με την οποία αναγνωριζότανε ιδιοκτήτης ενός οικοπέδου, το οποίο για να καταλάβετε είναι ακριβώς η γωνία που είναι το Κοινοτικό Κατάστημα που τελειώνει η ευθεία της Ανθούσας και στρίβουμε δεξιά, πριν την Αγία Σοφία, το γωνιακό κομμάτι αυτό είναι ιδιωτική έκταση που την είχε καταλάβει η Κοινότητα Ανθούσας και είχε μέσα την παιδική χαρά και πιάνει και ένα μικρό κομμάτι του ΚΑΠΗ που είναι εκεί της πρώην Κοινότητας Ανθούσας. Υπήρχε τελεσίδικη απόφαση από το 2004, δεν την είχαν εκτελέσει οι άνθρωποι -ο Τριαντάφυλλος ας μας ενημερώσει καλύτερα- και ετοιμαζόντουσαν να κάνουν έξωση του Δήμου, δηλαδή να μας πετάξουν έξω την παιδική χαρά και δεν ξέρουμε το υπόλοιπο κομμάτι εκεί του ΚΑΠΗ τι θα γινότανε. Για καλή τύχη έτυχε ο κλητήρας που θα έκανε την αναγκαστική εκτέλεση να είναι γνωστός και όταν άκουσε για τον Δήμο Παλλήνης… την Ανθούσα, είπε ότι γνωρίζει τον Δήμαρχο εκεί και τελικά βρέθηκε και ο δικηγόρος και ο δικηγόρος της υπόθεσης και ο δικαστικός επιμελητής να είναι γνωστοί και ήρθαν, μιλήσανε στο γραφείο. Τους παρακάλεσα να μας αφήσουν τη χρήση του οικοπέδου χωρίς να πληρώνουμε τίποτα και βέβαια μέσα απ’το σχέδιο πόλης όπως ήδη προβλεπότανε, δεν είναι κάτι που το λέμε τώρα, να τακτοποιηθεί η ιδιοκτησία των ανθρώπων και να παραμείνει ως κοινόχρηστος χώρος το σχετικό. Στην εισήγηση νομίζω γράφονται όλα αυτά, είναι το Ο.Τ. 83, σας προσδιόρισα ποια είναι η έκταση αυτή, είναι εκεί που είναι η παιδική χαρά στη γωνία της Ανθούσας που στρίβει προς την Αγία Σοφία. Είναι τμήμα της συνολικής έκτασης που έχει το οικοδομικό τετράγωνο αυτό και χρησιμοποιείται απ’τις εγκαταστάσεις της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας. Και οι άνθρωποι δεν ζητάνε τίποτα, απλώς θέλουν να κατοχυρώσουν την ιδιοκτησία τους, έτσι; Νομίζω ότι οφείλουμε να το πράξουμε, για να διασφαλίσουμε και εμείς τη λειτουργία των εγκαταστάσεών μας στον χώρο αυτό εφόσον δεν επιβαρύνεται ο Δήμος και με κάποιο ποσό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μερτύρης έχει το λόγο.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Ναι, δεν έχουμε καμία αντίρρηση, απλά κ. Δήμαρχε αυτό που δεν βλέπω ο άνθρωπος αυτός έχει τίτλους ή είναι από χρησικτησία; Γιατί καταρχήν εδώ γράφει ότι προκύπτει ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση ιδιοκτησίας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι, είναι άλλο για την ένταξη στο σχέδιο, αυτό αφορά την διαδικασία εντάξεως στο σχέδιο, δεν είχε υποβάλει, δηλαδή όταν μπαίνεις στο σχέδιο πας και υποβάλλεις τους τίτλους σου. Δεν έχει σημασία αυτό, δεν έχει να κάνει με το ιδιοκτησιακό, τους τίτλους ιδιοκτησίας μπορεί να τους υποβάλει και αύριο και μεθαύριο και όποτε θέλει, δεν…
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Δηλαδή στο Κτηματολόγιο έχει υποβάλει αυτός τίτλους ιδιοκτησίας;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχει να κάνει με το ιδιοκτησιακό, αυτή τη στιγμή είναι ένα εκτός σχεδίου κομμάτι το οποίο είναι αναγνωρισμένο με δικαστική απόφαση δικό του και μπορεί να μας πετάξει έξω.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Το ψηφίζουμε εμείς.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δηλαδή δεν είναι στη διακριτική μας ευχέρεια να πούμε είναι, δεν είναι δικό του, είναι δικαστικώς αναγνωρισμένο και μάλιστα απ’το 2004 και πριν το… τελεσίδικη.
Λοιπόν, συμφωνούμε και εξουσιοδοτούμαι να υπογράψω το συμφωνητικό του χρησιδανείου, έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, το 2ο λοιπόν θέμα της ημερήσιας διάταξης ψηφίζεται ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 3ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου “Ανακατασκευή σχαρών και αγωγών ομβρίων επί της οδού Λεονταρίου”, αρ. μελ. 37/2011.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 3ο είμαστε.
Ο κ. Μπουντουβάς έχει το λόγο.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά ήταν απαραίτητο να φτιαχτούν αυτές οι βάνες και αυτοί οι αγωγοί, αλλά ένα έργο όταν παραδίδεται εκτός απ’την χρήση του πρέπει να είναι και ασφαλές. Ξαναπέρασα σήμερα από τη Λεονταρίου, οι βάνες στη Λεονταρίου είναι άκρως επικίνδυνες για τ’αυτοκίνητα και για τους πεζούς. Τώρα, δεν ξέρω εάν ο εργολάβος είναι αυτός που φταίει ή η μελέτη ήταν τέτοια. Οποιος περάσει και αν… με τ’αυτοκίνητο, υπάρχει περίπτωση ατυχήματος και το αυτοκίνητο να διαλυθεί αλλά και να έχουμε και θύματα. Εγώ λοιπόν επειδή το έργο αυτό όπως παραδόθηκε θεωρώ ότι δεν συμβάλλει στην ασφάλεια, συμβάλλει μεν στην απορροή των υδάτων αλλά δεν συμβάλλει στην ασφάλεια, δεν το ψηφίζω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα, λοιπόν μπαίνουμε στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Αλλος θέλει το λόγο; Οχι.
Ψηφίζεται λοιπόν κατά πλειοψηφία. Ορίστε;
Ο κ. Μήλας προσήλθε.
ΜΗΛΑΣ: Και διαφωνώ και εγώ και δεν το ψηφίζω για λόγους ασφαλείας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα, ψηφίζεται λοιπόν κατά πλειοψηφία. Διαφωνούν ο κύριος…

ΘΕΜΑ 4ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης καταβολής αποζημίωσης σε θιγόμενο από ρυμοτομία στην ΠΕ1 ΔΕ Ανθούσας.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι αποζημίωση με δικαστική απόφαση από το σχέδιο πόλης, έτσι, από ρυμοτομία, δεν… Ομόφωνα κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 4ο θέμα ψηφίζεται ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 5ο
Λήψη απόφασης περί ορισμού υπολόγου στο έργο “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΓΑΡΓΗΤΤΟΥ Ι ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΣΚΑ ΣΚ3”.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι το έργο της αποχέτευσης που εκτελείται δεξιά της οδού Λεωνίδα και πάνω απ’την οδό Μιλτιάδου και για τις πληρωμές επειδή είναι στο ΕΣΠΑ, πρέπει να οριστεί υπόλογος επειδή τα χρήματα είναι από τρίτη πηγή έξω απ’το Δήμο, πρέπει να οριστεί υπόλογος που θα κάνει τις πληρωμές όταν θα έρχονται τα χρήματα απ’το ΕΣΠΑ και ορίζεται ο ταμίας μας ο κ. Τζανής Παναγιώτης, ο ταμίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπαίνουμε στη διαδικασία της ψηφοφορίας.
Ψηφίζεται ομόφωνα, το 5ο λοιπόν θέμα ψηφίζεται ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 6ο
Λήψη απόφασης περί ορισμού υπολόγου στο έργο “Εξοικονόμηση Ενέργειας Παλλήνης”.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κατά τον ίδιο τρόπο και αυτό, ορίζουμε επειδή είναι χρηματοδοτούμενο το έργο πρέπει να ορίσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 6ο λοιπόν θέμα ψηφίζεται ομόφωνα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ναι ο ταμίας, επειδή αυτά τα λεφτά δεν είναι δικά μας, δεν διαχειρίζεται λεφτά του Δήμου, είναι χρήματα απ’το ταμείο…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπαίνουμε στο 7ο θέμα.

ΘΕΜΑ 7ο
Λήψη απόφασης για έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: “Επιχειρησιακό σχέδιο εναλλακτικής τοπικής διαχείρισης και αξιοποίησης των παραγόμενων οργανικών αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Παλλήνης και σχεδιασμός πράσινων σημείων”.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το θέμα θα το εισηγηθεί ο Αντιδήμαρχος ο κ. Δρούγκας κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δρούγκας έχει το λόγο.

ΔΡΟΥΓΚΑΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Οπως γνωρίζετε όλοι κύριοι συνάδελφοι, ο Δήμος μας με μία σειρά από ενέργειες έχει προσπαθήσει στο στόχο ο οποίος είναι η μείωση των αποβλήτων, των στερεών αποβλήτων τα οποία καταλήγουνε για θάψιμο στη χωματερή της Φυλής ή σε οτιδήποτε άλλο υπάρχει στο μέλλον είτε εργοστάσια είτε οι νέοι ΧΥΤΑ ΧΥΤΥ που θα δημιουργηθούν. Αυτές οι δράσεις ξεκινήσανε από παλαιότερα με την ανακύκλωση όπως εφαρμόστηκε απ’όλους τους πρώην Δήμους και την Κοινότητα της Ανθούσας, με την οικιακή κομποστοποίηση η οποία είχε ξεκινήσει στο Δήμο του Γέρακα παλαιότερα και συνεχίστηκε στο Δήμο τον ενιαίο Δήμο Παλλήνης. Και προχωρήσαμε φυσικά στην ανακύκλωση του χαρτιού και σε μια σειρά από άλλες δράσεις οι οποίες έρχονται και φυσικά πέρσι ψηφίσαμε και τον κανονισμό καθαριότητας, ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις δράσεις αυτές και τις προβλέπει, τις δράσεις τις οποίες έχει ο Δήμος μας σκοπό να εφαρμόσει.
Επειδή όμως οι εξελίξεις τρέχουνε και θα θέλαμε να ‘μαστε μπροστά σ’αυτές τις εξελίξεις και όχι να τις ακολουθούμε, ο Δήμος -αυτό που λέω τώρα είναι συνολικά για το ’07, ’08, για το ’07 και το ’08- υπάρχει όμως ένα θέμα το οποίο με νεότερη νομοθεσία με τον 4042/2012 ο οποίος έρχεται να εναρμονίσει την ελληνική νομοθεσία με την οδηγία 98/2008, στο άρθρο 43 λοιπόν του νόμου 4042 έρχεται το κράτος να πει ότι από την 1/1/2014 μπαίνει ένα νέο ειδικό τέλος στα… για τα μη επεξεργασμένα απόβλητα τα οποία οδηγούνται στους χώρους υγειονομικής ταφής. Ετσι λοιπόν στο σχετικό άρθρο του νόμου με τίτλο ειδικό τέλος στα… αναφέρεται στους οργανισμούς και επειχειρήσεις που διαθέτουν χώρους υγειονομικής ταφής με απόβλητα, όπως βιοαποδομήσιμα απόβλητα κουζίνας και χώρων εστίασης κλπ, κλπ, για να μην σας κουράζω, απόβλητα δηλαδή που οδηγούνται προς ταφή χωρίς να έχουν προηγηθεί εργασίες επεξεργασίας, όπως για παράδειγμα ανακύκλωση, ανάκτηση και τα λοιπά, επιβαρύνονται οι οργανισμοί αυτοί από 1/1/2014 με 35 ευρώ ανά τόνο, ανά τόνο διατειθέμενων αποβλήτων, ποσό που αυξάνεται ετησίως κατά 5 ευρώ τόνο έως του ποσού των 60 ευρώ. Οπότε κάθε χρόνο από ‘δω και πέρα από 1/1/14 θα επιβαρυνθούμε εκτός τα 45 ευρώ ανά τόνο που πληρώνουμε αυτή τη στιγμή για την εναπόθεση των στερεών αποβλήτων στη χωματερή της Φυλής στον ΧΥΤΑ της Φυλής, θα επιβαρυνόμαστε με ένα έξτρα τέλος των 35 ευρώ, μέχρι φυσικά να δούμε η Αττική συνολικά αλλά και η χώρα συνολικότερα ακόμη τι ακριβώς θα γίνει με τη διάθεση των στερεών αποβλήτων.
Ετσι λοιπόν έχουμε 3 δράσεις τις οποίες έχουμε εκπονήσει και στα πλαίσια αυτού του προγράμματος.
Το πρώτο, στο θέμα λοιπόν που αναφερόμαστε τώρα στο θέμα με αριθμό 7, ο Δήμος μας θα κάνει μία προγραμματική σύμβαση -επειδή την εισήγηση την έχετε φαντάζομαι, οπότε δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο στην εισήγηση- ο Δήμος μας θα κάνει μία προγραμματική σύμβαση με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο έχει ειδικευτεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια το συγκεκριμένο εργαστήριο στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, για να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τα οργανικά μας απόβλητα συνολικά και όχι αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή διαχειριζόμαστε με την οικιακή κομποστοποίηση την οποία ήδη παρέχουμε στους δημότες. Και τις επόμενες μέρες θα γίνει και η διάθεση -παρεμπιπτόντως το αναφέρω αυτό- των επόμενων 450 κάδων οικιακής κομποστοποίησης. Ετσι λοιπόν το Πανεπιστήμιο θα κάνει μία έρευνα εν γένει να μας περιγράψει τους, να δει ακριβώς, να μελετήσει το τι ακριβώς γίνεται με τα οργανικά απορρίμματα, με τα οργανικά απόβλητα στην περιοχή μας στο Δήμο μας, θα μελετήσει τι ακριβώς μπορεί να γίνει στη δική μας περίπτωση και θα μας προτείνει τις ανάλογες λύσεις που μπορούμε να έχουμε, εκτός από τις μικροβελτιώσεις τις οποίες δεν έχουμε εμείς τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε ή να υπολογίσουμε. Και επίσης θα γίνει και ο σχεδιασμός των πράσινων σημείων, των πράσινων σημείων, τα green points όπως αναφέρονται στην βιβλιογραφία την διεθνή, τα οποία έχει να κάνει με σημεία ολοκληρωμένα μικρά, τα οποία θα μπορούνε οι δημότες να επισκέπτονται αναλόγως φυσικά με τις δυνατότητες τις δικές μας και να εναποθέτουνε διάφορων ειδών ειδικά απορρίμματα ανάλογα με το ρεύμα το οποίο το οποίο θα επιλέξουμε. Αυτό έχει να κάνει λοιπόν με την προγραμματική σύμβαση αυτή που προτείνουμε να υπογραφεί με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μερτύρης έχει το λόγο.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Κύριε Δρούγκα, πραγματικά το θεωρώ πάρα πολύ πρόχειρο αυτό εδώ που ήρθε στα χέρια μας. Καταρχήν, δεν υπάρχουνε προσφορές, φέρατε εδώ πέρα ένα, μας φέρατε μία εταιρεία η οποία πάνω του Αριστοτελείου εν πάση περιπτώσει Πανεπιστημίου μιλάει για 15.000, εγώ μπορώ να σας φέρω εταιρεία με το 1/3 που κάνει αυτή τη δουλειά. Να υπάρχουνε προσφορές. Εμείς θεωρούμε υπερβολικό το ποσό, όχι ότι διαφωνούμε σαν την λογική και την φιλοσοφία, απλά το ποσό δεν έχουμε κάποιες προσφορές από άλλες εταιρείες και επειδή το ποσό το θεωρούμε υπερβολικό, το καταψηφίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλος που θέλει το λόγο;
Ο κ. Γαβράς.
ΓΑΒΡΑΣ: Δυο κουβέντες θα πω συνολικά για τα τρία θέματα, το 6ο, το 7ο και το 8ο, ότι εσείς έρχεστε για μια ακόμα φορά εδώ πέρα να συμβάλετε στο πέρασμα της πολιτικής και της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην κατεύθυνση που θέλουν να δώσουν για να ιδιωτικοποιηθούν, να ιδιωτικοποιηθεί η καθαριότητα στους Δήμους και να δοθούν σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους αυτή η δραστηριότητα, έτσι ώστε να ξεζουμίζουν τον κόσμο. Βήμα-βήμα λοιπόν και εσείς διολισθαίνετε προς τα εκεί, αντί να αντισταθούμε όλοι μαζί και όλοι μαζί οι Δήμοι και εν πάση περιπτώσει όσοι κατανοούν πού την πάνε τη δουλειά, σιγά-σιγά με την ανακύκλωση, σιγά-σιγά με κάθε τομέα, σιγά-σιγά θα αρχίσουν να μας λένε δεν μπορούμε να παίρνουμε συμβασιούχους, να μας υποχρεώσουν να οδεύσουμε προς την ιδιωτικοποίηση αυτών των… Επειδή λοιπόν εμείς είμαστε αντίθετοι με το να σπρώξουμε και αυτό τον τομέα στα χέρια των ιδιωτών, το καταψηφίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μήλας έχει το λόγο.
ΜΗΛΑΣ: Ερώτηση ήθελα εγώ να κάνω. Οταν κ. Δρούγκα είπατε τα οργανικά μας απόβλητα, ποια είναι αυτά; Η λέξη σας ήτανε, οργανικά μας απόβλητα, δηλαδή ποια είναι; Ναι, στερεά απόβλητα, μάλιστα, ΟΚ, ό,τι δεν χρησιμοποιείται στην κομποστοποίηση δηλαδή, ό,τι δεν χρησιμοποιείται για κομποστοποίηση, ΟΚ.
ΔΡΟΥΓΚΑΣ: Να ξεκινήσω απ’το τέλος. Λοιπόν, τα οργανικά στερεά απόβλητα δεν είναι μόνο, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των στερεών αποβλήτων είναι τα οργανικά απόβλητα, σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις και για την χώρα μας και για την περιοχή μας και για την Αττική είναι γύρω στο 45%, άρα είναι ένα μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο νούμερο σε σχέση με τους 25.000 τόνους αποβλήτων τα οποία αυτή τη στιγμή διαχειριζόμαστε εμείς σαν Δήμος για το έτος 2012. Τώρα, τα οργανικά στερεά απόβλητα είναι σε μεγάλο τους μέρος αυτά που διαχειριζόμαστε μέσω της οικιακής κομποστοποίησης, αλλά υπάρχουν τα εξής προβλήματα για το ότι δεν μπορούμε να επεκταθούμε στο 100% της πόλης για την οικιακή κομποστοποίηση. Καταρχήν, έχουμε το πρόβλημα με τις πολυκατοικίες, όπου εκεί πέρα δεν μπορεί να γίνει οικιακή κομποστοποίηση όπως ακριβώς γίνεται στις μονοκατοικίες όπου προχωράει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης, υπάρχει μια μερίδα οργανικών αποβλήτων όπως είναι για παράδειγμα τα κρεατικά, τα οποία δεν μπορείς να τα διαχειριστείς μέσω της οικιακής κομποστοποίησης γιατί δημιουργούνται άλλα προβλήματα, δηλαδή τα μαγειρεμένα όλα δεν μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις, να τα διαχειριστείς μέσω της οικιακής κομποστοποίησης. Αρα, λοιπόν ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να μειώσουμε αυτά που πηγαίνουνε για θάψιμο, γιατί όλα αυτά πηγαίνουνε για θάψιμο και να βρούμε άλλους τρόπους ώστε να διαχειριστούμε αυτά τα οργανικά απόβλητα που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε μέσω της οικιακής κομποστοποίησης ή δεν υπάρχει δυνατότητα στα σημεία εκείνα να γίνει οικιακή κομποστοποίηση.
Για τον κ. Γαβρά, κ. Γαβρά και ο Δήμαρχος το ‘χει τονίσει όσες φορές έχει βρεθεί η ευκαιρία, το ‘χουμε τονίσει όλοι μας ότι ο στόχος μας είναι οι υπηρεσίες καθαριότητας να παραμείνουν στα χέρια του Δημοσίου, να παραμείνουν στα χέρια του δημότη, στα χέρια του Δήμου, για να παραμείνουν στην υπηρεσία του δημότη. Αυτά λοιπόν που κάνουμε μέσα απ’όλες αυτές τις δράσεις έχουν ένα στόχο ο οποίος είναι στόχος απέναντι σ’αυτά που κάποιοι σχεδιάζουνε είτε λέγονται Βρυξέλλες είτε λέγεται Πλατεία Συντάγματος είτε λέγεται οτιδήποτε λέγεται είτε λέγεται ακόμα και ΥΠΕΧΩΔΕ είτε λέγεται ακόμα και Ειδικός Διαβαθμητικός Σύνδεσμος, αυτά λοιπόν που εμείς σχεδιάζουμε έχουνε να κάνουνε πρώτον, ακολουθώντας ό,τι λέει η επιστήμη πρώτα απ’όλα αλλά και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης τις οποίες δεν χρειάζεται όλες να τις απορρίπτουμε γιατί κάπου στηρίζονται και αυτές, έχουνε να κάνουνε με το να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε στην μικροκλίμακα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να το διαχειριστούμε στην μικροκλίμακα του Δήμου μας, αυτό εννοώ μικροκλίμακα, πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε στη μικροκλίμακα του κάθε σπιτιού, τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν στο κάθε σπίτι να βοηθήσει το κάθε σπίτι για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην καθαριότητα. Και αυτό που φροντίζουμε να κάνουμε και ιδίως με το 8ο θέμα στο οποίο θα αναφερθούμε μετά, έχει να κάνει με τη μείωση του κόστους, γιατί αυτό που θα οδηγήσει τον ιδιώτη ο οποίος θα ‘ρθει και θα τα σαρώσει όλα, είναι όταν αυξάνεται πάρα πολύ το κόστος. Εμείς λοιπόν αντιστεκόμαστε σ’αυτή την αύξηση του κόστους της υπηρεσίας προσπαθώντας να μειώσουμε το κόστος της δουλειάς της οποίας παράγουμε αυτή τη στιγμή. Αν διαβάσετε την εισήγηση για το 8ο θέμα ιδίως, θα καταλάβετε πόσο πολύ μειώνεται το κόστος. Αρα, λοιπόν πάμε κόντρα σε όλα αυτά τα οποία αναφέρετε. Εγώ είμαι υπέρμαχος αυτών που λέτε, αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι μ’αυτά τα οποία εμείς προτείνουμε αυτή τη στιγμή και όχι μόνο σήμερα, όλη αυτή η δράση την οποία έχουμε στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων έχει να κάνει στη μη ιδιωτικοποίηση και όχι στην ιδιωτικοποίηση. Θα μπορούσαμε ήδη να πούμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά και περιμένουμε τον ιδιώτη πότε θα ‘ρθει, όπως έχει πει η Θεσσαλονίκη, περιμένουν τον ιδιώτη πότε θα ‘ρθει. Κάνουμε το ακριβώς αντίθετο, προσπαθούμε σχεδιάζουμε να δούμε πώς θα μας έρθει και πιο φτηνά για να μην μπει ο ιδιώτης, αλλά και πιο καλά και πιο σωστά και για το Δήμο και για τον δημότη.
Τώρα, όσον αφορά τον κ. Μερτύρη. Κύριε Μερτύρη, δεν ξέρω κατά πόσο το ψάξατε το θέμα και πόσο ακριβώς θα σας ζητήσουν οι εταιρείες, πιστέψτε με από την εμπειρία μου στο χώρο αυτό, οι εταιρείες ζητάνε πολύ περισσότερα χρήματα για τέτοιους είδους συμβάσεις.
Δεύτερον, όσο έχει να κάνει με το διαδικαστικό, επειδή είναι προγραμματική σύμβαση και εγώ προτιμώ να εμπιστευτώ ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, ένα δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο όπως είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η εμπειρία του οποίου και του συγκεκριμένου εργαστηρίου έχει αποδειχθεί όλα τα χρόνια και από τις δημοσιεύσεις οι οποίες έχουνε γίνει και απ’τις μελέτες που κάνει και απ’το πόσους Δήμους έχει βοηθήσει χωρίς σε πάρα πολλά ζητήματα που έχουνε να κάνουνε με τον συγκεκριμένο τομέα. Λοιπόν, είναι πολύ εύκολο κ. Βίτσιο, να πούμε για τον οποιονδήποτε ‘τα μεγαλύτερα λαμόγια, τα μεγαλύτερα έτσι’, λοιπόν, πιστέψτε με ότι αυτό για το οποίο θα πρέπει να κρίνουμε θα πρέπει να ‘ναι απ’τα αποτελέσματα, εάν τα αποτελέσματα δεν μας ικανοποιούν, πιστέψτε με θα ‘μαστε πάρα πολύ αυστηροί και η επιτροπή παρακολούθησης θα είναι πάρα πολύ αυστηρή στο τι ακριβώς θα δώσει και το ποσό φυσικά δεν είναι καθόλου υπερβολικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Βίτσιος έχει το λόγο.

ΒΙΤΣΙΟΣ: Μ’όλο το σεβασμό στην επιστημονική κατάρτιση του Αντιδημάρχου του κ. Δρούγκα γύρω απ’το θέμα -για να κάνω μια τοποθέτηση γύρω απ’τα 3 θέματα και με αφορμή που πετάχτηκα ας το πούμε- να πω το εξής, ότι ο πόλεμος και το γνωρίζουμε όλοι -Δήμαρχε, άκου το, θα σου χρειαστεί, κ. Μπάκα, άσ’τον για ένα λεπτό και θα του χρειαστεί αυτά που θα του πω- ο πόλεμος λοιπόν στην εποχή μας είναι το σκουπίδι για την Ελλάδα και πρωτεργάτης σ’αυτό τον πόλεμο είναι ο Μπόμπολας και αυτό το ξέρετε, δεν πρωτοτυπώ, δεν λέω κάτι, να λέμε και ονόματα δηλαδή, μην μιλάμε για πανεπιστήμια και καθηγητάδες. Και αγαπητέ φίλε κατά τα άλλα Σταύρο, η διαφωνία μου είναι ότι αυτοί οι καθηγητάδες οι οποίοι είναι όλοι μέτοχοι πίσω από μια ιδιωτική εταιρεία και αν θέλεις να τους πάρουμε ένα προς ένα, έχω και εγώ πολλούς φίλους καθηγητάδες που είναι στα πανιπιστήμια, βάζουν μπροστά τα πανεπιστήμια, παίρνουν τα ΕΣΠΑ, τα κάνουν φύλλο και φτερό και τα προωθούν. Και επειδή το σκουπίδι έχει αρκετό χρήμα γύρω απ’αυτό, εγώ δεν λέω όχι σε καμία προσπάθεια του Δήμου μας, έτσι όπως το ‘πε και ο κ. Μερτύρης πριν ο επικεφαλής μας, η λογική όμως είναι ότι να μην τους πληρώνουμε και από πάνω μας. Δηλαδή εγώ το τελευταίο που άκουσα και εσύ ως χημικός το ξέρεις καλύτερα από μένα, είναι ότι αυτά που ο χασάπης στη γειτονιά μας πετάει στον κουβά, περνάνε συνεργεία και τα μαζεύουν και βγάζουν ένα έξτρα ραφιναρισμένο ζωικό ελαιόλαδο να το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά το ελαιόλαδο, σε εισαγωγικά, έλα, δεν είμαι, λάδι, ελιές μάζευα από 5 χρονών κ. Μπουντουβά, είπα ζωικό ελαιόλαδο είπα, ξέρω τι λέω, ζωικό λίπος αλλά λέω ελαιόλαδο, γιατί στον κοσμάκη με τις χρωστικές που ξέρει πολύ καλά ο φίλος μου ο Δρούγκας, βγαίνει μπουκαλάκι και το αγοράζουν. Και επειδή μέσα σ’αυτή την οικονομική κρίση και μέσα σ’αυτή τη δυστυχία που υπάρχει στον κοσμάκη παίρνουν λοιπόν όλο αυτό το ζωικό λίπος που προκύπτει γύρω απ’τη χημεία και τρώμε τις τυροπιτούλες και όλα τα υπόλοιπα και δεν θα κάνουμε σεμινάριο τώρα γι’αυτό.
Η λογική μου ποια είναι, ναι σε όλα τα προγράμματα, αλλά η λογική είναι ας είμαστε λίγο προσεκτικοί με τις εταιρείες και με τους καθηγητάδες οι οποίοι μας αγαπάνε και έρχονται, γιατί κάδους αγαπητέ φίλε Σταύρο ξέρεις ότι έρχονται δωρεάν, οι εταιρείες έρχονται δωρεάν και μας στήνουν. Οπως παρακάτω στο θέμα με τα τηγανόλαδα το οποίο όταν θα μας έρθει ο ιδιώτης και θα πάρει 10 τόνους τηγανόλαδο, σημαίνει κάποια 8 τόνους βιοντίζελ, το οποίο τόσο, τόσο και πάει λέγοντας. Και επειδή λοιπόν πολύ έξυπνα και πολύ σοφά και πολύ πονηρά σε εισαγωγικά η σύμβαση την οποία έφερες προς εισήγηση λέει ότι καμία υποχρέωση δεν έχει ο Δήμος να πάρει λεφτά, όπως και ο ιδιώτης καμία απαίτηση δεν έχει απ’το Δήμο, αφήνεις όμως ένα υπονοούμενο στην εισήγηση, για να το κλείσουμε το θέμα, αφήνεις ένα υπονοούμενο στην εισήγηση αν περπατήσει η ιστορία και αν τα καταστήματα και τα σπίτια “τσιμπήσουν”, εντός εισαγωγικών, στην καλή διαδικασία που πάμε να τους βάλουμε, σημαίνει κάποιες χιλιάδες τόνους και σημαίνει κάποια λεφτά στην τσέπη των “καθηγητάδων” σε εισαγωγικά, που από πίσω τρέχουν στόλος επιχειρήσεων και το ξέρεις αυτό. Και να πω και ένα όνομα, Μελισανίδης, σου λέει κάτι; Το ξέρεις πολύ καλά, ο Μελισανίδης είναι με 17 καθηγητάδες αγκαλιά. Ευχαριστώ, τίποτα άλλο, έτσι για να ξέρουμε τι λέμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προσήλθε η κα Μελισσά.
Μια στιγμή, η κα Ζινέλη έχει το λόγο.
ΖΙΝΕΛΗ: Λοιπόν, σ’αυτά που ακούστηκαν. Επειδή ακριβώς υπάρχει μία δυσλειτουργία και μία κατάσταση ο οποία έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στο χώρο τον πανεπιστημιακό όπως την περιέγραψε ο κ. Βίτσιος, αντίστοιχα, αντίστοιχες παρεκτροπές έχουμε και στον ιδιωτικό φορέα, αντίστοιχη διασύνδεση και συμφέροντα υπάρχουνε παντού, εκ των πραγμάτων όμως δεν μπορεί να κλονιστεί η εμπιστοσύνη μας στα ελληνικά πανεπιστήμια, αν θέλετε είναι η μοναδική μας ελπίδα να στηρίξουμε εργαστήρια όπως αυτό του Αριστοτελείου το οποίο τα τελευταία 25 χρόνια ασχολείται με το θέμα. Εκ των πραγμάτων λοιπόν θεωρώ ότι είναι η πιο αξιόπιστη έτσι πρόταση αυτή τη στιγμή, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη μας όλοι μας όλα όσα γίνονται κάτω απ’το τραπέζι σε όλους μας σε όλους τους χώρους οριζόντια, όχι μόνο στα ελληνικά πανεπιστήμια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δρούγκας έχει το λόγο.
ΔΡΟΥΓΚΑΣ: Θα το κλείσω και δεν θα, όχι, όχι, δεν έχω καμία διάθεση αντιπαράθεσης. Σε πάρα πολλά απ’αυτά που είπε ο κ. Βίτσιος συμφωνώ και τα ξέρουμε όλοι, τουλάχιστον οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ και λίγο πιο μακριά από την Ιερουσαλήμ, εμείς που ‘μαστε λίγο πιο μακριά, δεν είμαστε μέσα. Λοιπόν, είμαστε πολύ φειδωλοί σε όλα αυτά τα οποία λένε όλοι αυτοί και γι’αυτό το λόγο απλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε όλα αυτά τα πράγματα και όλα τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται για να βρούμε λύσεις, εμάς ο στόχος μας είναι να βρεθούνε οι λύσεις, οι λύσεις αυτές για εμάς θέλουμε να ‘ναι μακριά απ’τον Μπόμπολα και επειδή λένε όλοι τον Μπόμπολα, τον Μπόμπολα, το παιχνίδι πλέον παίζεται σε άλλα επίπεδα και μιλάμε και γι’αυτόν που αναφέρατε πριν και μιλάμε και για τους Μυτιληναίους και μιλάμε και για την ΔΕΗ και μιλάμε για πράγματα τα οποία θα ‘χουμε να τα συζητήσουμε στο απώτερο, στο προσεχές μέλλον και θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε.
Εμάς ο στόχος μας λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι να δούμε πώς μπορούμε να τα διαχειριστούμε ακόμη και αυτά τα κρέατα τα οποία αναφέρετε, να δούμε πώς μπορούμε να τα διαχειριστούμε και πώς μπορούμε να παράγουμε κάτι καλύτερο, πώς μπορούμε να παράγουμε καλύτερες υπηρεσίες προς τους δημότες, φθηνότερες υπηρεσίες απ’τους δημότες και πιστεύω ότι αν ερχότανε κάποιος τσάμπα εγώ δεν θα τον ήθελα, γιατί θα σήμαινε ότι κάτι άλλο περίμενε από πίσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, μπαίνουμε στη διαδικασία της ψηφοφορίας, για το 7ο, για το 7ο μιλάμε πάντα.
Ψηφίζεται κατά πλειοψηφία -το 7ο μιλάμε, το 7ο, για το 7ο- ψηφίζεται κατά πλειοψηφία.
Διαφωνεί ο κ. Γαβράς
ο κ. Γκοτσόπουλος το ψηφίζει -για το 7, για το 7 μιλάμε
Βάσω, το ψηφίζεις.
Αρα, λοιπόν διαφωνεί ο κ. Γαβράς.
Και πάμε στο 8ο θέμα.
Τι είναι Αρη; Διαφωνεί και η μείζων μειοψηφία, πλην του κ. Λάκκου.

ΘΕΜΑ 8ο
Λήψη απόφασης γαι την έγκριση σύναψης σύμβασης με εταιρεία ΣΑΝΚΕ ΕΠΕ για εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δρούγκας έχει το λόγο.

ΔΡΟΥΓΚΑΣ: Λοιπόν, θα είμαι σύντομος σ’αυτό το θέμα. Το πρόβλημα που υπάρχει επειδή έχουμε ένα μεγάλο όγκο υλικών τα οποία προέρχονται από διάφορα σκαψίματα του Δήμου, από διάφορα μπάζα τα οποία αφήνουν οι δημότες μας και όλα αυτά τα πράγματα, έπρεπε κάπως να το διαχειριστούμε. Επειδή ο όγκος είναι μεγάλος και η Φυλή πρώτον μας εξυπηρετεί με δυσκολία όπως μπορεί να σας πει και ο κ. Αβαρκιώτης που χειρίζεται καθημερινά το ζήτημα αυτό με τα φορτηγά και τα απορριμματοφόρα και υπάρχει και μεγάλο κόστος, γι’αυτό το λόγο επειδή πλέον υπάρχει δυνατότητα μέσω φορέων πιστοποιημένων απ’το κράτος ή απ’τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης να κάνουν την ανακύκλωση αυτών των υλικών, γι’αυτό προτείνουμε να γίνει η σύμβαση με την εταιρεία ΣΑΝΚΕ, η οποία όπως βλέπετε και στην εισήγηση, για όσους υπάρχει, για όσους δεν υπάρχει, για ένα, για το κόστος μεταφοράς -θα τα πω πολύ σύντομα- για 15 τόνους όπως είναι ένα κοντέινερ, ένα πρες κοντέινερ το οποίο μεταφέρει τέτοιου είδους υλικά, για τον ΧΥΤΑ για το 2013 το σύνολο του κόστους υπολογίζεται περίπου στα 755 ευρώ. Για το 2014 θα ανέλθει στα 1.280 ευρώ, ενώ μέσω της εταιρείας ΣΑΝΚΕ θα πάει στα 225 ευρώ. Οπότε, το όφελός μας για κάθε αυτοκίνητο είναι 1.054 ευρώ για το 2014.
Τι γιατί; Γιατί, όχι δεν πληρώνουν, η ΣΑΝΚΕ δεν πληρώνει, εμείς πληρώνουμε τη ΣΑΝΚΕ, της εναποθέτουμε, γιατί η ΣΑΝΚΕ, γιατί η Φυλή έχει το ίδιο, η Φυλή, όχι, όχι, όχι, θα σας πω, θα σας πω, η Φυλή αυτή τη στιγμή ανεξαρτήτως του τι κάνει, του τι στέλνουμε εκεί πέρα, μας κοστολογεί με 45 ευρώ τον τόνο και 80 ευρώ τον τόνο από 1/1/2014 και έχουμε και τα έξοδα τα μεταφορικά. Καταρχήν, εδώ πέρα έχουμε, γλιτώνουμε το 80άρι, τα 80 ευρώ τον τόνο από 1/1/14 για το πέταμα. Επίσης, έχουμε πολύ λιγότερα μεταφορικά, γιατί το μεν έχει, είναι να πας μέχρι τη Φυλή τη χωματερή, το δε είναι να πας μέχρι το Κορωπί, άρα, γλιτώνουμε και σε χρόνο και σε συντηρήσεις και σε όλα αυτά. Και αυτό το οποίο έχει κέρδος η ΣΑΝΚΕ για να το πούμε έτσι, η ΣΑΝΚΕ να πω για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις και οτιδήποτε άλλες σκέψεις, είναι φορέας παρόμοιος με την Ελληνική Εταιρεία Ανάκτησης Ανακύκλωσης την ΕΕΑΑ η οποία διαχειρίζεται τους μπλε κάδους, δηλαδή δεν είναι κάτι ιδιωτική εταιρεία που είχαμε να επιλέξουμε μεταξύ πολλών, αυτό το οποίο όφελος έχει είναι ότι διαχειρίζεται τα μπάζα αυτά και επειδή όπως ξέρουμε πολύ καλά δεν υπάρχουν λατομεία πλέον στην περιοχή, έχουν κλείσει τα λατομεία της Αττικής, έχει τους σπαστήρες, έχει τα κατάλληλα μηχανήματα και εξάγει και δημιουργεί πρωτογενές υλικό για οικοδομικά υλικά και όλα αυτά τα υλικά τα οποία γνωρίζετε. Αρα, λοιπόν από ‘κει προέρχεται το κέρδος της ΣΑΝΚΕ και δεν έχει φυσικά τους όγκους τους τεράστιους να διαχειριστεί και τους λόφους, τα βουνά σκουπιδιών όπως διαχειρίζεται ο Ενιαίος Σύνδεσμος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση ο κ. Μήλας, παρακαλώ.

ΜΗΛΑΣ: Δηλαδή γκρεμίζουμε μια οικοδομή, κάνουμε μια κατεδάφιση και έρχεται η ΣΑΝΚΕ και τα παίρνει; Οχι, αυτό κατάλαβα και εγώ. Δηλαδή είναι τα μπάζα τα οποία ένας κάνει μια ανακαίνιση στο μπάνιο του και πετάει 5 σακούλες, μιλάμε μόνο γι’αυτό. Είναι τόσο μεγάλη αυτή η ανάγκη δηλαδή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση ο κύριος, ερώτηση;
Ο κ. Αβαρκιώτης έχει το λόγο.
ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ: Να διευκρινίσω ένα πράγμα, αυτό που έχουμε για τα μπάζα που μαζεύουμε, δεν σημαίνει ότι ο Δήμος από αύριο το πρωί θα μαζεύει τα μπάζα τα πάντα. Στη σημερινή κατάσταση έχουμε καθημερινά κάποια μπάζα που βρίσκουμε δίπλα από τους κάδους, γύρω-γύρω από τους κάδους και τα σχετικά αυτά όλα. Εχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με τη χωματερή, η χωματερή δεν δέχεται πια μπάζα, για να τα πετάξουμε εκεί κάθε μέρα, κάνουμε τεράστιες αλχημείες. Αυτός ο τρόπος λοιπόν μας λύνει τα χέρια τα μπάζα τα καθημερινά που μαζεύουμε σαν Δήμος της καθημερινότητάς μας να μπορούμε να τα πετάξουμε εκεί και να μπορέσουμε να τα πετάξουμε πλέον και να μας στοιχίσει πολύ φθηνότερα, εκεί είναι η ουσία του θέματος, ότι θα μπορούμε να πετάμε, τονίζω πάλι, τα καθημερινά μπάζα που μαζεύουμε, όχι από οικοδομές, όχι να γίνουμε δηλαδή εμείς ο απορροφητήρας των οικοδομών όλων, δεν το συζητάμε αυτό, έτσι, απλώς η καθημερινότητά μας να μπορεί να πάει εκεί και πιο φθηνά και να μπορούμε να τα πετάξουμε πλέον.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση, η κα Νούτσου.
ΝΟΥΤΣΟΥ: Θέλω να ρωτήσω τρία πράγματα.
Πρώτον, αν υπάρχει εικόνα για το 2012 πόσους τόνους μπαζών από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις γίνονται, αυτά που υπάρχουνε δίπλα. Δίπλα απ’το σπίτι μου τώρα υπάρχουνε 15 σακούλες από κάτι που ‘κανε κάποιος, δεν ξέρω αν έχει πάρει άδεια ή όχι, πήγε και τ’άφησε εκεί. Ε, δεν θα ‘χει πάρει, αλλά… Μία ερώτηση είναι αυτή, πόσους τόνους αν έχετε εικόνα έχουν πάει στα ΧΥΤΑ Φυλής.
Δεύτερη, ποια είναι τα μέτρα που παίρνει ο Δήμος και έχει πάρει μέχρι στιγμής για όλα αυτά, για τον κύριο ας πούμε που ήρθε και εναπόθεσε στα σκουπίδια δίπλα τα μπάζα του.
Και το τρίτο, ποια είναι η διάρκεια της σύμβασης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να απαντήσετε συνολικά κ. Αβαρκιώτη και στην ερώτηση του…;
Κύριε Γκοτσόπουλε, έχετε το λόγο.
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ερώτηση. Κάτι είπες τώρα, δεν κατάλαβα εγώ εδώ, για το ότι η εταιρεία αυτή είναι σαν την ΕΕΑΑ. Πρόσεξε, η ΕΕΑΑ αυτή που ‘πες, ουσιαστικά είναι μέτοχοι όλες οι επιχειρήσεις που δίνουν υλικά προς ανακύκλωση, συν την ΚΕΔΕ που υποτίθεται συμμετέχει με 30% των μετοχών, ωραία. Πέραν τούτου όμως, τούτη η εταιρεία δηλαδή, ποια είναι η μετοχική σύνθεση του κεφαλαίου, δεν κατάλαβα, γιατί είπες είναι σαν την ΕΕΑΑ, δηλαδή συμμετέχει πουθενά κανένας δημόσιος τομέας ή καμιά ΚΕΔΕ; Οχι, α, ιδιωτικός είναι.
…: Σαν την ΕΕΑΑ εννοώ ότι είναι αδειοδοτημένος από τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης στην Αττική και στη Νότια Ελλάδα να κάνετε εσείς την ανακύκλωση…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε το λόγο κύριε…
ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ: Να πω το εξής, στα μπάζα έχουμε περίπου γύρω στους 15 τόνους την ημέρα περίπου, γιατί το μπάζο είναι βαρύ που πετάμε, την ημέρα, περίπου ναι, ένα φορτηγό την ημέρα περίπου, τώρα σας λέω ένα μέσο όρο, έτσι; Από ‘και και μετά, όχι Κώστα, είναι τα μπάζα, τώρα λέμε δηλαδή τα χώματα που βλέπουμε γύρω από τους κάδους, τα μπάζα που βλέπουμε γύρω από τους κάδους, ξέρω ‘γω μια λεκάνη που βλέπουμε γύρω από τους κάδους, όλα αυτά που δημιουργούνται ας πούμε και από εμάς κάποια μπάζα της ύδρευσης και όλα τα σχετικά, όλα αυτά λοιπόν είναι ένας όγκος. Δεν μιλάμε, πάντα ξέρετε πάλι να είναι στο μυαλό σας ούτε για κατεδαφίσεις ούτε για τίποτα, δεν μαζεύουμε αυτά τα μπάζα. Εγώ λέω για την καθημερινότητα τώρα παιδιά, ένα λεπτό. Τα μπάζα λοιπόν αυτά οι περισσότεροι τα πετάνε χωρίς να τους βλέπουμε, μακάρι να τους βλέπαμε για να μπορούσαμε να εφαρμόσουμε τον κανονισμό καθαριότητος και να μπούνε τα απαραίτητα πρόστιμα, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να ξέρω εγώ σε ένα κάδο που βρίσκω τα μπάζα αν τα πέταξε ο Αβαρκιώτης ή ο Καρράς ή όποιος περνάει και μένει ξέρω ‘γω στην Παλλήνη, στο Πανόραμα και τα σκουπίδια τα πετάει στο κέντρο της Παλλήνης, δεν μπορούμε να το βρούμε αυτό, θα πρέπει αν πιάσουμε κάποιον, να του επιβάλουμε τα αντίστοιχα πρόστιμα, αυτό δυστυχώς πρέπει να τους πιάσουμε επ’αυτοφώρω, δεν είναι κάτι απλό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αβαρκιώτη, τελειώσατε;
Αλλος ερώτηση; Ο κ. Μερτύρης έχει το λόγο.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Καταρχήν, από το τελευταίο για να απαντήσω στον κ. Αβαρκιώτη, δυστυχώς τον κανονισμό καθαριότητος τον έχουμε μόνο και τον έχουμε ψηφίσει, ποτέ δεν έχει γράψει κανείς κανένα γιατί βγάζει τα μπάζα έξω, αυτό είναι γεγονός και νομίζω δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
Ο,τι αφορά κ. Δρούγκα, καταρχήν αυτό που είπε και η κα Νούτσου θα συμφωνήσω, καταρχήν καλό θα ήτανε να είχαμε μία, την περσινή δαπάνη εν πάση περιπτώσει, ποια ήταν η περσινή δαπάνη περίπου της μεταφοράς των μπαζών, για να ‘χουμε μία καλύτερη αντίληψη πάνω στο θέμα. Επίσης, μετά μου λέτε κ. Δρούγκα γιατί σας λέω για προχειρότητα, γράφετε εδώ μέσα σε μία προσφορά που είναι να δώσουμε χρήματα σαν Δήμος, υπάρχουνε δύο εταιρείες η Σάνκε… Δηλαδή δεν υπάρχει δεύτερη εταιρεία; Ναι, καμία αντίρρηση.
ΔΡΟΥΓΚΑΣ: Λοιπόν, υπάρχει δεύτερη εταιρεία η οποία δεν έχει αδειοδοτηθεί για το χώρο, ο οποίος χώρος βρίσκεται στον Ασπρόπυργο, δηλαδή έχει ένα χώρο στον Ασπρόπυργο, δηλαδή πάλι δεν μας συμφέρει, αλλά δεν έχει αδειοδοτηθεί ακόμη για το χώρο και δεν έχει ξεκινήσει η πλήρης λειτουργία.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Αρα, στην ουσία δεν υφίσταται.
ΔΡΟΥΓΚΑΣ: Δεν υφίσταται, αλλά εντάξει, αν μπείτε και δείτε ποιες είναι οι δύο εταιρείες που υπάρχουν, υπάρχουν δύο. Και να πεις και θα μας πεις για ποιο λόγο δεν..
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Ναι, αλλά εγώ κρίνω το εξής, ότι λέτε εδώ πέρα ότι ενώ με την εταιρεία τάδε δεν ήταν εφικτή η επικοινωνία, αυτό δεν είναι λόγος, έτσι; Και βέβαια…
(συζητήσεις)

ΜΕΡΤΥΡΗΣ: … βέβαια απ’ότι κατάλαβα και απ’ότι βλέπω εδώ πέρα με τη σύμβαση που διάβαζα, αυτά θα τα μεταφέρουμε εμείς στην ΣΑΝΚΕ, έτσι δεν είναι; Βέβαια, οι τιμές που έχετε εδώ δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα ούτε ό,τι αφορά τα πετρέλαια. Και εγώ κάνω την εξής απλή ερώτηση, γιατί δεν το ‘ξερα ειλικρινά το θέμα, δηλαδή αν φωνάξουμε κ. Αβαρκιώτη, τους κάδους που χρησιμοποιούμε εμείς στις οικοδομές οι οποίοι παίρνουνε γύρω στους 10, 11 τόνους ο κάδος, παίρνει 6 κυβικά, 6 κυβικά παίρνει, 6 κυβικά είναι γύρω στους 10, 11 τόνους, λοιπόν, σ’αυτά λοιπόν εμείς πληρώνουμε φέρνοντάς μας στην οικοδομή απ’έξω για να ρίχνουμε τα μπάζα γύρω στα 90 ευρώ. Δηλαδή σαν Δήμος, να κάνω την εξής ερώτηση τώρα που μου ‘ρθε στο μυαλό μ’αυτά που λέτε, έτσι, δηλαδή αν σαν Δήμος φέρνουμε δύο κάδους την ημέρα έξω από ‘κει και δεν πηγαίνουν πουθενά τα φορτηγά μας και πηγαίνουν έξω στο αμαξοστάσιο ρε παιδιά δίπλα εν πάση περιπτώσει να γεμίζουν οι κάδοι και να ‘ρχεται αυθημερόν να το παίρνει, θα μας στοιχίσει με τη λογική την δικιά σας… Υπάρχουν εταιρείες εδώ που φέρνουνε τον κάδο έξω απ’την οικοδομή, τον γεμίζεις και τον παίρνεις τηλέφωνο, του δίνεις 90 ευρώ και έρχεται και τον παίρνει. Και θέλω να πω το εξής, γιατί το αναφέρω αυτό, γιατί αυτές εδώ οι τιμές που βλέπω αν κάναμε αυτό που λέμε, το οποίο γίνεται σ’εμάς τουλάχιστον στις οικοδομές αυτό γίνεται, αλλά αυτό αντί να το, δεν μπορείς να το ‘χεις σε συγκεκριμένα σημεία, μπορείς να το ‘χεις σ’ένα σημείο του Δήμου που θα πηγαίνουν τα ίδια τα φορτηγά του Δήμου, θα ξεφορτώνουν και να μην πηγαίνουν ούτε στον Ασπρόπυργο ούτε στο Κορωπί. Θεωρώ αν το δούμε σαν κοστολόγιο και ειδικά αν κάνεις μία σύμβαση με μία εταιρεία τέτοια και τους πεις ότι θα μου φέρνεις δύο κάδους την ημέρα, θα ‘ναι και πολύ πιο φτηνά απ’ότι μας στοιχίζει εμάς.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σταύρο, περίμενε, έτσι, έτσι θα πάμε, έτσι. Αλλος έχει, άλλος ερώτηση;

Η κα Νούτσου έχει το λόγο.
ΝΟΥΤΣΟΥ: Λοιπόν, εντάξει, εγώ κάπως αλλιώς τα ήξερα τα πράγματα, εγώ ήξερα ότι όταν γίνονται κάποιες εργασίες οικοδομικές είτε ανακαινίσεις είτε οτιδήποτε άλλο, ο εργολάβος ερχότανε στο Δήμο, έπαιρνε την άδεια, έπαιρνε τον κάδο του, πλήρωνε και λοιπά. Εδώ πέρα τώρα υπάρχει απ’ότι καταλαβαίνω μία αδυναμία διαχείρισης των μπαζών από τον Δήμο και το αποτέλεσμα είναι ότι επιβαρύνεται συλλήβδην όλος ο Δήμος ή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, γιατί και με τους δύο τρόπους επιβαρύνεται συλλήβδην όλος ο Δήμος. Η Δημοτική Αστυνομία παράδειγμα θα μπορούσε να παράγει έργο σε αυτό και να πιάσει τον διπλανό μου που σήκωσε παράδειγμα μάντρα χωρίς άδεια και να βάλει το πρόστιμο και για τα μπάζα και για όλα. Πάμε παρακάτω όμως.
Εχουμε μια ιδιωτική εταιρεία, γιατί για να το καταλάβουμε ιδιωτική είναι η εταιρεία, έτσι, το κατάλαβα τώρα, γιατί στην αρχή είχα μπερδευτεί κ. Δρούγκα, που θα βγάλει χρήματα απ’την ανακύκλωση αυτών των μπαζών, έτοιμο τζίρο δηλαδή της δίνουμε και πρέπει να την πληρώσουμε και από πάνω και με τι εγγυήσεις, τι ζητήματα τώρα ανοίγονται -να τελειώσω λίγο κ. Δρούγκα- τι ζητήματα ανοίγονται τώρα για τις ευθύνες του Δήμου πάνω σ’αυτό. Εμείς καταθέτουμε χρήματα σαν εγγύηση για το εάν δεν τηρήσουμε τους όρους της σύμβασης και αν δεν τηρήσουμε τους όρους μας τα κρατάνε τα χρήματα, εάν αυτοί για κάποιο λόγο δεν μπορούν να ανταπεξέλθουνε, απλά μας ενημερώνουν και τελειώνουν, εμείς πάμε σε άλλη εταιρεία. Είμαστε υποχρεωμένοι σαν Δήμος να ξεχωρίσουμε τα επικίνδυνα υλικά και αν κ. Δρούγκα παράδειγμα κάποιος απ’όλους αυτούς που παράνομα ρίχνουν τα σκουπίδια τους και τα μπάζα, τα μπάζα τους στα σκουπίδια έχει μέσα αμίαντο και το πιάσει η εταιρεία αυτό, θα τρέχουμε εμείς σαν Δήμος να παίρνουμε τον αμίαντο να τον πηγαίνουμε στην εταιρεία που πρέπει, δεν ξέρω πού στη Γερμανία. Εμείς πάλι έχουμε την ευθύνη, δεν την έχει η εταιρεία και την πληρώνουμε την εταιρεία αυτή.
Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι είναι λεόντειος ο σύμβαση, θεωρούσα ότι η άλλη εταιρεία δεν σήκωνε το τηλέφωνο, διευκρινίστηκε ότι δεν έχει αδειοδότηση. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να κάνουμε -και θα την καταψηφίσω- τη συνεργασία με αυτή την ιδιωτική εταιρεία που θα την πληρώσουμε και από πάνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γαβράς έχει το λόγο.
ΓΑΒΡΑΣ: Νομίζω ότι αυτή η εισήγηση απαντά στα προηγούμενα επιχειρήματα του Σταύρου όσον αφορά την αντίστασή του στην ιδιωτικοποίηση των αποβλήτων. Οσον αφορά το κόστος, μου θυμίζει αυτό που ‘λεγε ο Μητσοτάκης όταν ήθελε να καταργήσει την ΑΤΑ, οι εργοδότες θέλουν να δώσουν αυξήσεις και λόγω της ΑΤΑ δεν μπορούν να δώσουν αυξήσεις στους εργαζόμενους, περιορίζονται στο να δώσουν την ΑΤΑ. Το ίδιο το πάτε και εσείς, ο κόσμος, οδηγείτε τον κόσμο να πληρώνει τους ιδιώτες για τα σκουπίδια, αντί οι Δήμοι να αποτελέσουν τον πολιορκητικό κριό να ανατραπεί αυτή η πολιτική που θέλει τα σκουπίδια στους ιδιώτες πλουσιοπάροχα να τους πληρώνει ο κόσμος. Και θα μπορούσαμε να απαιτήσουμε πολιτική τέτοια που και το περιβάλλον να μην επιβαρύνεται όπως πρέπει και δεν τα πληρώνουμε εμείς σαν Δήμος, ο κόσμος τα πληρώνει τα σκουπίδια και φτηνά λοιπόν ο κόσμος να πληρώνει γι’αυτό το ανταποδοτικό, γι’αυτή την ανταποδοτική δραστηριότητα και το περιβάλλον να μην βλάπτεται, γιατί αύριο αυτός που τα πετάει εκεί που τα πετάει θα ‘ρθουν οι γείτονες γύρω-γύρω να μας πούνε και τι μας φτιάξατε τώρα εδώ πέρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλος που θέλει το λόγο;
Ο κ. Δρούγκας, θα απαντήσετε συνολικά στις ερωτήσεις κ. Δρούγκα; Παρακαλώ.
ΔΡΟΥΓΚΑΣ: Θα πω δυο πράγματα και ο κ. Αβαρκιώτης κάποια άλλα.
Λοιπόν, καταρχήν ό,τι έχει να κάνει με την περσινή δαπάνη. Η περσινή δαπάνη δεν μπορεί να ‘ναι σαφής, γιατί σε ένα φορτηγό το οποίο πηγαίνει μπάζα στη χωματερή, στο ΧΥΤΑ στη Φυλή αυτή τη στιγμή, εκτός από κάποια μπάζα έχει και χώματα, έχει και χόρτα, έχει αυτά, δεν έχει κάτι άλλο, άρα δεν μπορούμε να πούμε τόσα είναι τα μπάζα ακριβώς, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό απ’τα φορτηγά που πηγαίνουνε είναι μπάζα, γιατί αυτό είναι το πιο βαρύ αντικείμενο, ακόμη και χόρτα να ‘χει μέσα είναι το πιο βαρύ το μπάζο.
Λοιπόν, για τη διάρκεια της σύμβασης -για τα πρακτικά, επειδή υπάρχει λάθος στην εισήγηση- είναι διετής η σύμβαση και σε ό,τι έχει να κάνει, επειδή θα γραφτεί στα πρακτικά για να το διορθώσουμε, δεν είναι αδειοδοτημένη η εταιρεία και γι’αυτό η αδειδοτημένη εταιρεία δεν είναι αδειοδοτημένη η εγκατάστασή της και γι’αυτό το λόγο πάμε, φέρνουμε την εισήγηση για την ΣΑΝΚΕ. Λοιπόν, δεν μπορούμε να φέρουμε σκάφες, γιατί, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι σαν Δήμος να τα πηγαίνουμε, έτσι τουλάχιστον ορίζει η νομοθεσία, σε ένα χώρο αδειοδοτημένο όπου ή θα είναι όπως αυτή τη στιγμή η Φυλή όπου τα σκουπίδια εναποτίθενται όπως εναποτίθενται ή όπως θα γίνει στο μέλλον είτε το Γραμματικό ή η Κερατέα ό,τι γίνει στο μέλλον ή σε ένα χώρο αδειοδοτημένο όπου γίνεται ανακύκλωση των εκάστοτε είδους υλικών. Δηλαδή δεν μπορούμε να πάμε τα ανακυκλώσιμα υλικά που μαζεύουμε στους μπλε κάδους αυτή τη στιγμή, μπορούμε να πάμε, θέλετε, μπορεί να μου προτείνετε και να σκέφτεστε ότι μπορούμε να πάρουν τα ανακυκλώσιμα όπως τα μαζεύουνε τα απορριμματοφόρα απ’τον μπλε κάδο και να τα πάνε στους σκραπατζήδες που είναι κάτω στο Βοτανικό. Δεν μπορούμε να τα πάμε, πρέπει να τα πάμε σε χώρο αδειοδοτημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης που κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν μπορούμε λοιπόν να φωνάξουμε και να πάρουμε σκάφες. Για τα μπάζα, φέρνω ένα παράδειγμα, δεν μπορούμε λοιπόν να φέρουμε σκάφες, γιατί πρέπει τα μπάζα να τα πάμε σε χώρο αδειοδοτημένο για τα μπάζα, να τα πάμε, ωραία; Η η εταιρεία αυτή να μας πει ότι τα μπάζα τα παίρνω, γιατί πρέπει να τα πάει στον συγκεκριμένο χώρο η εταιρεία αυτή, το τιμολόγιο της ΣΑΝΚΕ είναι συγκεκριμένο είτε αφορά ιδιώτη. Δηλαδή αν εσείς κάνετε μία οικοδομή και πείτε ότι παίρνω με το φορτηγό μου τα μπάζα και τα πάω για ανακύκλωση, εκεί πέρα θα τα πάτε και θα τα πάτε με τη συγκεκριμένη τιμή. Δεν ξέρω τι κάνουν αυτοί με τις σκάφες και να μην εμπλέκουμε, να μην εμπλέκουμε, θα σας διακόψω… απλά να ολοκληρώσω, μην εμπλέκουμε τι γίνεται στον ιδιωτικό τομέα με το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν Δήμος.
Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει μ’αυτό που είπε και ο κ. Γαβράς, το κόστος είναι ασυγκρίτως μικρότερο αυτή τη στιγμή και γι’αυτό τη σύμβαση τη λέμε διετή, για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και τι ακριβώς θα προκύψει στο μέλλον σε ό,τι έχει να κάνει και με τον δημόσιο τομέα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χώρος στη Φυλή ή οπουδήποτε αλλού που να έχει φτιαχτεί για να κάνει την ανακύκλωση των συγκεκριμένων υλικών. Είτε επιλέγουμε λοιπόν να συνεχίσουμε να τα πετάμε όπως τα πετάμε αυτή τη στιγμή στη Φυλή είτε τροποποιούμε τις κατευθύνσεις μας και πάμε εκεί πέρα για ένα διάστημα να δούμε τι θα προκύψει. Μπορεί η Φυλή να πει ότι θ’αρχίσω ανακύκλωση για όλων των ειδών τα υλικά, αλλά στο μέλλον αυτά και δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει. Και γι’αυτό το λόγο και για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τη μείωση του κόστους και τη μείωση του κόστους αυτή τη στιγμή, δεν πάμε, δεν είπαμε ότι πάμε να τα πετάξουμε σε ένα βουνό, σε ένα νταμάρι, επιλέγουμε ένα τρόπο ορθής διαχείρισης, αυτό ορίζει τουλάχιστον οτιδήποτε γνωρίζω. Εάν επιλέξουμε να τα πάμε οπουδήποτε τύχει, είναι μια άλλη επιλογή. Προτείνουμε λοιπόν να γίνει μια ορθή διαχείριση και περιβαλλοντικά ορθή και οικονομικά συμφέρουσα για το Δήμο. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση θέλεις να κάνεις κύριε…, ερώτηση θέλεις να κάνεις; Περιμένετε, περιμένετε.
Ο κ. Γκοτσόπουλος έχει το λόγο.
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, είχα αποφασίσει να μην μιλήσω, αλλά από την κουβέντα αυτή που γίνεται και σε σχέση με το 9 και με το 8 και με το 9 θέμα, θέλω να κάνω ένα γενικό σχόλιο βέβαια που έχει σχέση και μ’αυτά που συζητάμε. Ποιο είναι το γενικό σχόλιο; Οταν πονάει το κεφάλι, δεν το κόβουμε, προσπαθούμε να τον θεραπεύσουμε τον πόνο. Γιατί το λέω αυτό τώρα, διότι πράγματι είναι σωστό -και να λέμε τα πράγματα με τ’όνομά τους- ότι όλα αυτά τα χρόνια ο… ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων που ‘χανε κάνει οι Δήμοι θεωρητικά και το κράτος, απέτυχε παταγωδώς η διαχείριση των απορριμμάτων, απέτυχε. Τα όποια κέρδη είχε αυτός ο Δήμος απ’τα χρήματα που δίναμε εμείς που πηγαίνανε τα σκουπίδια μας εκεί ας πούμε, δεν ξέρω πώς τα διαχειριζότανε, τα παίρνανε οι γύρω Δήμοι, οι δύο οι συγκεκριμένοι και τα λοιπά. Η ουσία είναι ότι απέτυχε και το λέω ότι απέτυχε, διότι πράγματι η διαχείριση των απορριμμάτων πανευρωπαϊκά μπορεί να αποδώσει τεράστια ποσά και μπορεί να αποδώσει και ενέργεια και μπορεί να αποδώσει μια σειρά πράγματα για το κοινό όφελος, αυτό λοιπόν οι Δήμοι απέτυχαν επαναλαμβάνω και το δημόσιο τόσα χρόνια να το κάνει. Επομένως, λέει ένας λογικά εντός εισαγωγικών σκεπτόμενος άνθρωπος, καλά, αφού απέτυχαν οι Δήμοι και το Δημόσιο, τι θα κάνουμε, ε, θα τα δώσουμε στους ιδιώτες να τα αξιοποιήσουν καλύτερα. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι αυτή η απάντηση βέβαια, δεν είναι αυτή η απάντηση, η απάντηση είναι ότι πρέπει επιτέλους -και δεν μιλάμε για κάτι απίθανο- πρέπει επιτέλους οι Δήμοι και το Δημόσιο να είναι σε θέση να αξιοποιήσει αυτή την τεράστια πηγή εσόδων και παραγωγής ενέργειας που είναι τα σκουπίδια γενικότερα και όλα αυτά τα πράγματα, το ότι δεν μπορεί να το κάνει ας πούμε, δεν μπορεί να μας οδηγεί με τέτοια ευκολία να το πω έτσι ας πούμε, στο να δίνουμε στους ιδιώτες την αξιοποίηση αυτών των πηγών ας πούμε επαναλαμβάνω πλούτου και ενέργειας. Αυτό είναι το γενικό σχόλιο που ήθελα να κάνω.
Εγώ δεν αμφισβητώ να το πω έτσι την επιδίωξη του Δήμου στο θέμα αυτό το 9 τουλάχιστον, να διώχνει τα μπάζα με μικρότερη τιμή απ’ότι τα ρίχνουμε στη Φυλή και τα λοιπά, όμως πιστεύω -και σ’αυτό θα συμφωνήσω σ’αυτό το σημείο με τον κ. Γαβρά- το ν’ανοίγουμε την πόρτα στους ιδιώτες που σε πρώτη φάση προφανώς είναι φτηνότεροι από τη Φυλή, δεν αμφισβητείται αυτό, ανοίγουμε στην κυριολεξία κερκόπορτα σε μια εύκολη λύση και αφήνουμε τη δύσκολη αλλά η οποία θα είναι προσοδοφόρα, το να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, όχι ο Δήμος Παλλήνης, όλοι μαζί οι Δήμοι να διαχειριστούμε τα απορρίμματά μας με τρόπο επαναλαμβάνω αποδοτικό για τους Δήμους και για το κοινωνικό σύνολο. Απ’αυτή την άποψη λοιπόν για το 9 θέμα, για να ‘ρθω εδώ και για το 10, το καταψηφίζω, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν μπορούμε να πέσουμε -το 8 και 9, συγγνώμη, με συγχωρείς, ναι, ναι- δεν μπορούμε να πέσουμε στις εύκολες λύσεις τις οποίες μας προτείνετε. Ευχαριστώ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μπουντουβάς έχει το λόγο.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ: Ευχαριστώ. Δεν θα ‘παιρνα το λόγο, αλλά εδώ μπαίνει ένα ζήτημα εάν πάμε στην ιδιωτικοποίηση ή τα διαχειρίζεται τα σκουπίδια ο Δήμος. Νομίζω σ’αυτή την φάση δεν μπορούμε να πούμε, γιατί αν και σε μένα έμπαινε το δίλημμα πού πάμε, θα ‘λεγα να τα διαχειριστεί ο Δήμος και το κράτος ή οι Δήμοι, οι Δήμοι. Εχουμε δει όμως τις δυσλειτουργίες, το είδαμε στην Κερατέα, όσο και αν είχε δίκιο ο κόσμος, το είδαμε και σε άλλα μέρη, οπότε η διαχείριση από τους Δήμους ή από το κράτος μπορεί να καθυστερήσει. Θα πει κάποιος -και το ‘πε ο κ. Γκοτσόπουλος- σ’αυτή την περίπτωση το δίνεις στην ιδιωτική πρωτοβουλία; Το δίνεις αυτή τη στιγμή με μια διετή σύμβαση με δύο οφέλη, εγώ το ένα να το βάλω ότι είναι μικρότερο το κόστος, ότι είναι μικρότερο όφελος, δεν δίνεις τη δυνατότητα ας πούμε να, στους άλλους να αναπτυχθούν και περιμένεις να αναπτυχθεί το κράτος, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, για να διαχειριστεί τα σκουπίδια τα στερεά. Αυτή τη στιγμή όμως όλοι μιλάμε για ανακύκλωση, τα μπάζα που παίρνουμε τώρα, πάμε και τα πετάμε στη Φυλή. Ακόμα και αν είναι από την ιδιωτική πρωτοβουλία, απ’τη στιγμή που δεν υπάρχει κρατική μέριμνα γι’αυτό και απ’την ιδιωτική πρωτοβουλία έχουμε το όφελος της ανακύκλωσης, δεν μπορούμε να το θεωρούμε σαν αποδιοπομπαίο τράγο. Επομένως και επειδή η σύμβαση είναι μικρή και διετής και μέχρι να δούμε αν πράγματι μπορεί να αναπτυχθεί εκ μέρους της κρατικής μέριμνας μία αξιοποίηση των στερεών αποβλήτων απ’τα μπάζα και λοιπά και μόνο απ’το όφελος της ανακύκλωσης, πρέπει να ‘μαστε θετικοί.
Μία παρατήρηση μόνο σε κάτι που είπε ο κ. Μερτύρης, όχι σαν παρατήρηση, το ξέρω το θέμα και πιθανόν να το ξέρει και ο κ. Κωνσταντάς, σε σχέση με το αν οι κάδοι μπορούν να μπούνε οπουδήποτε και να ρίχναμε εμείς με τ’αυτοκίνητά μας, οι κάδοι αυτοί οι μεγάλοι οι τριγωνικοί πώς είναι έτσι. Ετυχε να με καλέσουνε την προηγούμενη, επί δημαρχίας του κ. Κωνσταντά και βεβαίως και ο ίδιος είχε μεριμνήσει να φύγουν, στην Κάτω Μπαλάνα, λοιπόν ήταν ένας ιδιώτης ο οποίος είχε κάδους σε μη αδειοδοτημένη περιοχή, το χρησιμοποιούσε, παρενοχλούσε τους περιοίκους, το ξέρω, δεν είναι εδώ ο κ. Σμυρλιάδης, γι’αυτό νομίζω θα είναι σε γνώση του κ. Κωνσταντά, στο τέλος έκλεισε. Υπάρχει ένα ζήτημα του αν έχεις χώρο αδειοδοτημένο για να εναποθέτεις αυτά, δεν μπορεί να τα αφήνεις οπουδήποτε, δεν είπα ότι τα αφήνεις οπουδήποτε, απλά μία διευκρίνιση. Πάντως, η παρέμβασή μου έχει να κάνει περισσότερο και για το οικονομικό όφελος αλλά τουλάχιστον μέχρι να γίνει η ανακύκλωση και αν γίνει, δεν μπορούμε να συνεχίζουμε σε αυτή την κατάσταση να πετάμε τα μπάζα. Και για βάλτε να κλείσει και η Φυλή που όπως λένε σιγά-σιγά επιδιώκουν να κλείσει, τι θα γίνει; Κάπου πρέπει να βρούμε έστω μεσοπρόθεσμες λύσεις, λύσεις τις καλύτερες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει το λόγο;
Η κα Ζινέλη.
ΖΙΝΕΛΗ: Τον είχα ζητήσει, επειδή ακριβώς όμως ο κ. Μπουντουβάς με κάλυψε, ακριβώς τους ίδιους άξονες ήθελα να τονίσω, το περιβαλλοντικό όφελος που έχει, προφανώς το οικονομικό είναι, προφανές το όφελος που θα ‘χει ο Δήμος μας όταν είναι μικρότερη τιμή ανά τόνο, όταν είναι μικρότερα τα μεταφορικά, όταν είναι λιγότερος ο χρόνος απασχόλησης του προσωπικού μας, έχουμε όφελος για τον προϋπολογισμό μας και για τα οικονομικά μας, αλλά εγώ και ως χημικός αλλά και ως εκπαιδευτικός, θεωρώ πολύ μεγαλύτερο το όφελος το περιβαλλοντικό, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και να περιμένουμε πότε οι δημόσιες Υπηρεσίες και οι δημόσιοι οργανισμοί θα καταφέρουμε να βρούμε τον βηματισμό μας και να δημιουργήσουμε τις αντίστοιχες δομές, θεωρώ έστω και με την ιδιωτική πρωτοβουλία την οποία μπορούμε να καταργήσουμε κ. Γαβρά την επομένη που θα πατήσουμε στα πόδια μας, εδώ είμαστε Δημοτικό Συμβούλιο, η ΚΕΔΕ και τέλος πάντων ποιος άλλος φορέας. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να βιάζουμε το περιβάλλον και να έχουμε τη δυνατότητα ανακύκλωσης και να κλείνουμε την πόρτα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Η εταιρεία παίρνει τα μπάζα και τα μετατρέπει σε σκυρόδεμα ή σε άλλου είδους υλικά που μπορεί να χρησιμοποιήσει στην οικοδομή και εμείς θα πάμε να τα ρίχνουμε στη Φυλή δηλαδή; Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε παράδειγμα προς μίμηση ως Δήμος, ως Δημοτικοί Σύμβουλοι, ως Δημοτικό Συμβούλιο, ως εκπαιδευτικοί, θεωρώ ότι το όφελος το περιβαλλοντικό από μόνο του μας οδηγεί στο να ψηφίσουμε αυτή την πρόταση αυτή τη στιγμή και αν σε ένα χρόνο υπάρχει μία πρόταση από δημόσιο φορέα αξιόλογη, να πάμε και να τροποποιήσουμε την απόφασή μας και να μετακινηθούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μήλας έχει το λόγο.
ΜΗΛΑΣ: … θα γίνεται κάποια διαλογή, γιατί έχουμε αυτή την υποχρέωση, έτσι είπε και η κα Νούτσου ως προς την εταιρεία. Πού θα κάνουμε αυτή τη διαλογή, έχουμε αδειοδοτημένο χώρο; Στην εταιρεία λοιπόν, άρα λοιπόν δεν θα τους διαλέγουμε εμείς, ως προς τα επικίνδυνα υλικά που έθεσε η κα Νούτσου, όχι, ήταν λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γρήγορος θα είστε κύριε; Ο κ. Μερτύρης έχει το λόγο, παρακαλώ σύντομα όμως, γιατί το συζητήσαμε.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Μάλλον δεν έγινα κατανοητός, σας είπα κύριε, μάλλον είπα στον κ. Δρούγκα το εξής, όταν αυτοί οι κάδοι τα τρίγωνα που λέτε είναι όταν θέλουμε σε μία οικοδομή να βγούνε τα μπάζα, παίρνουμε, πληρώνουμε στο Δήμο κατάληψη πεζοδρομίου, μπαίνει ο κάδος στο πεζοδρόμιο, φορτώνεται και έρχεται το φορτηγό και το παίρνει, είναι όλα νόμιμα, δεν είναι τίποτα παράνομο. Αυτό που λέτε εσείς κ. Μπουντουβά, ήταν εργοστάσιο που είχε ο άνθρωπος κάδους και εμπορευότανε, οικόπεδο το οποίο έβαλε 50 κάδους μέσα κάποιος άνθρωπος, δεν έχει καμία σχέση μ’αυτό. Μα δεν απαγορεύεται αυτό, συγγνώμη, ναι, αλλά είχε 50 κάδους, είχε 50 κάδους, δεν είχε ένα κάδο και δύο, έτσι; Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει και δεν μπορώ, ναι, ναι, εγώ το είπα για θέμα ότι… δεν μπορώ να καταλάβω…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας λείψει ο διάλογος, παρακαλώ, παρακαλώ κ. Μπουντουβά, αφήστε να τελειώσει ο κ. Μερτύρης, γιατί το ‘χουμε συζητήσει πολύ λεπτομερώς αυτό το θέμα.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: … απλά και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι πανάκεια εδώ μέσα ο ιδιωτικός τομέας, ειλικρινά από κάποιους δεν μπορώ να το καταλάβω, τέλος πάντων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αβαρκιώτης, σύντομος κ. Αβαρκιώτη, σας παρακαλώ. Εχετε το λόγο.
ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ: Θα είμαι πολύ σύντομος Πρόεδρε. Εδώ είπα και στην αρχή και μάλλον δεν έχω γίνει κατανοητός ότι έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα με τη χωματερή, στη χωματερή στη Φυλή απαγορεύονται τα μπάζα και έχουμε ακόμα και ποινή στα αυτοκίνητα που μπαίνουνε μέσα με μπάζα. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε ούτε το κάναμε εμείς ούτε υπέρ της ιδιωτικοποίησης είμαστε ούτε κάτι που προκαλέσαμε εμείς, στη Φυλή λοιπόν απαγορεύεται να μπούνε τα μπάζα. Βαφτίζουμε κάθε μέρα λοιπόν ένα αυτοκίνητο ως μπάζα νεκροταφείου και με τα χίλια ζόρια το περνάμε μέσα, αυτό είναι το πρώτο και σημαντικό που πρέπει να δούμε.
Το δεύτερο είναι και το κόστος, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε ξαφνικά να δώσουμε αυτά τα μπάζα σε κάποιο ιδιώτη γιατί έτσι ξυπνήσαμε ένα πρωί να το κάνουμε, υπάρχει επιτακτική ανάγκη να γίνει αυτό, γιατί σε λίγο δεν θα έχουμε πού να πετάξουμε αυτά τα μπάζα.
Και το τρίτο, αν κάποια στιγμή στην πορεία βρούμε κάποιο καλύτερο τρόπο είτε έτσι είτε αλλιώς είτε με κοντέινερ είτε με οτιδήποτε άλλο, εδώ είμαστε και μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό μπορούμε να πάρουμε μία απόφαση, έτσι, εγώ κοιτάω την ουσία του θέματος, τα μπάζα που έχουμε καθημερινά έξω από τις αυλές μας, εκεί είναι το πρόβλημα, δεν είναι κάτι άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δρούγκας έχει το λόγο. Σύντομος κ. Δρούγκα, μα δεν είναι, τα τρία λεπτά γίνονται τέταρτο.
ΔΡΟΥΓΚΑΣ: 30 δεύτερα είπα, δεν είπα τρία λεπτά, θα έκανα 10.
Λοιπόν, καταρχήν πού θα γίνεται η διαλογή, η διαλογή θα γίνεται στο χώρο τους για να διαχωρίζουνε στις 3 κατηγορίες αυτές, για να δούμε και το κοστολόγιο το αντίστοιχο που θα υπάρξει για το Δήμο, άρα θα γίνεται εκεί πέρα.
Και σε ό,τι έχει να κάνει με το Δήμο μας και με το πώς ακριβώς διαχειριζόμαστε και αν τα πηγαίνουμε στους ιδιώτες και αν έχουμε πανάκεια τον ιδιωτικό τομέα. Καθόλου πανάκεια, εδώ πέρα έχουμε αγοράσει κάδους ανακύκλωσης χαρτιού για να έχουμε, το ξέρω, έχουμε κάδους ανακύκλωσης χαρτιού, ναι εντάξει, όχι το λέω για εσάς κ. Γκοτσόπουλε και τον κ. Γαβρά, έχουμε πάρει κάδους ανακύκλωσης χαρτιού να το διαχειριζόμαστε μόνοι μας το χαρτί, θα κάνουμε και διαγωνισμό στο μέλλον να διαχειριζόμαστε μόνοι μας το ανακυκλώσιμο χαρτί, για να έχει έσοδα ο Δήμος να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τους δημότες.
Και κάτι τελευταίο, τα 1.000 ευρώ διαφοράς στο αυτοκίνητο, υπολογίστε ότι πηγαίνει ένα αυτοκίνητο την ημέρα, φανταστείτε λοιπόν το κόστος που υπάρχει που θα επιβαρυνθεί ο δημότης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, μπαίνουμε στη διαδικασία της ψηφοφορίας.
Η μείζονα μειοψηφία το καταψηφίζει
ο κ. Γαβράς το καταψηφίζει
η κα Νούτσου το καταψηφίζει
ο κ. Γκοτσόπουλος το καταψηφίζει
ο κ. Κωνσταντάς το καταψηφίζει
ο κ. Λάκκος το ψηφίζει.
Αρα, λοιπόν ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Και μπαίνουμε στο 9ο θέμα -παρακαλώ, παρακαλώ ησυχία -και μπαίνουμε στο 9ο θέμα. Αρη, έλα. 9ο λοιπόν θέμα. Λοιπόν, να επαναλάβω το 9ο θέμα.

ΘΕΜΑ 9ο
Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης σύμβασης με εταιρεία REVIVE για ανακύκλωση χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δρούγκας σύντομος, το λόγο. Το λέω εκ των προτέρων για να είσαι σύντομος.
ΔΡΟΥΓΚΑΣ: Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα έχει δύο στόχους, δεν έχει κανένα οικονομικό στόχο, δεν έχει στόχο να μειώσουμε τα δημοτικά τέλη, δεν έχει στόχο να μειώσουμε τα έξοδα του Δήμου, γιατί δεν υπάρχουν έξοδα στα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια. Οι στόχοι που έχουμε είναι, μάλλον ο στόχος είναι ένας, είναι το καθαρά περιβαλλοντικό όφελος. Ενα νούμερο θα πω ότι ένα λίτρο χρησιμοποιημένου μαγειρικού ελαίου μπορεί να καταστρέψει ένα εκατομμύριο λίτρα νερού, αυτό λοιπόν προσπαθούμε να αποσοβήσουμε από τα λάδια τα οποία πηγαίνουνε και πετάγονται είτε στους κάδους ανακύκλωσης είτε στα όμβρια είτε στην αποχέτευση και τα προβλήματα που υπάρχουνε, αυτό είναι το καθαρά επιστημονικό, το καθαρά περιβαλλοντικό. Το όφελος που θα υπάρχει έχει να κάνει με το ότι η εταιρεία αυτή αναλόγως με την εξέλιξη του προγράμματος θα δώσει ανταποδοτικά στο κοινωνικό παντοπωλείο διάφορα είδη που τα έχει ανάγκη το κοινωνικό παντοπωλείο. Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς που με την ανακύκλωση των ρούχων έχουμε πάρει πάρα πολλά ρούχα αυτή τη στιγμή και χρησιμοποιημένα και καινούργια ρούχα μας έχει δώσει η εταιρεία η οποία κάνει την ανακύκλωση των ρούχων, με τον ίδιο τρόπο λοιπόν θα έχουμε και όφελος απ’την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων για το κοινωνικό παντοπωλείο. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μερτύρης έχει το λόγο.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Την θεωρώ αυτή τη σύμβαση ειλικρινά κ. Δρούγκα, την θεωρώ αποικιακή, δηλαδή αν είναι δυνατόν, κάνουμε σύμβαση με μία εταιρεία, αν είναι δυνατόν, κάνουμε σύμβαση με μία εταιρεία και δεν προκαθορίζουμε τι θα πάρουμε και ό,τι μας δώσει η εταιρεία; Δηλαδή, καταρχήν γράφετε εδώ μέσα ότι αυτή η εταιρεία έχει πείρα, εμπειρία και τα λοιπά, δηλαδή αυτή η εταιρεία δεν έχει βάλει σε άλλους Δήμους, δεν ξέρει; Ωραία, δεν μπορεί να μας προκαθορίσει τι θα δώσει στο Δήμο ανταποδοτικά; Και αν θέλει η εταιρεία θα μας δώσει μεθαύριο στο κοινωνικό παντοπωλείο; Σοβαρολογείτε; Δηλαδή δεν κατάλαβα και ποιος θα καθορίσει τι θα δώσει κ. Δρούγκα; Το καθορίζετε εδώ μέσα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ όχι διάλογος, κ. Μερτύρη τοποθετηθείτε, τελειώστε.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Δηλαδή το θεωρώ αποικιακό, βέβαια το καταψηφίζουμε αλλά είναι ντροπή θεωρώ για το Δήμο μας να ψηφίσουμε τέτοιο πράγμα, με συγχωρείτε πάρα πολύ αλλά δεν ξέρω τι να πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Νούτσου έχει το λόγο.
ΝΟΥΤΣΟΥ: Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω κάτι; Το ότι καταψηφίζουμε δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε την ανακύκλωση, για να κατανοήσουμε και για το προηγούμενο ζήτημα, άλλα είναι τα ζητήματα που βάζουμε, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό. Λοιπόν και για το συγκεκριμένο θέμα δεν είμαστε αντίθετοι στη λογική διαχείρισης του μαγειρικού και ανακύκλωσης του χρησιμοποιημένου μαγειρικού λαδιού, είμαστε υπέρ, το θέμα είναι ποιο είναι το ωφέλιμο του Δήμου. Εχει δημιουργηθεί ένα ολόκληρο κίνημα, θα το ξέρετε πάρα πολύ καλά, μιας και το φέρνετε το θέμα, στη Θεσσαλονίκη στο Δήμο Νεάπολης, Συκεών, όπως και σε άλλους Δήμους, ένα ολόκληρο κίνημα τηγανέλαιου, που όμως αυτοί οι Δήμοι δεν το πάνε σε ιδιωτική εταιρεία, γιατί τώρα παθαίνουμε παράκρουση, σε άλλα θέματα θέλουμε την ιδιωτική εταιρεία, σε άλλα θέματα θέλουμε το Πανεπιστήμιο, δεν καταλήγουμε τελικά.
Υπάρχει τμήμα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, έτσι μπράβο και είναι μάλιστα το εργαστήριο θερμοδυναμικής που βγάζουνε το βιοντίζελ και τα οφέλη των Δήμων αυτών, τα οφέλη των Δήμων αυτών είναι ότι με αυτά τα βιοντίζελ θερμαίνουνε σχολεία, έτσι; Εμείς γιατί εάν και πότε και πόσο θα προχωρήσει, τότε θα έχουμε κάποια ανταποδοτικά απ’αυτή την εταιρεία, άντε να μας φέρει κανένα κιλό ρύζι ας πούμε στο κοινωνικό παντοπωλείο; Δεν το καταλαβαίνω αυτό, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και έπειτα, αυτή η εταιρεία θα τοποθετήσει σε κοινόχρηστο δημοτικό χώρο κάποιους κάδους που θα είναι υποχρεωμένοι οι εστιάτορες της περιοχής -αργότερα απ’ότι κατάλαβα θα το κάνετε και σε οικιακά, για τα σπίτια, ναι- θα είναι υποχρεωμένοι, δεν ξέρω η υποχρέωση από πού θα προκύπτει, προκύπτει απ’την προέγκριση που θα γίνονται ότι θα δίνουνε τα έξοδα αγοράς δοχείων; Τέλος πάντων, θα υπάρχουν αυτοί οι κάδοι. Ελπίζω μες στη σύμβαση η εταιρεία να φτιάξει από κάτω στεγανούς χώρους από τους κάδους αυτούς, έτσι ώστε σε περίπτωση διάρρηξης των κάδων να μην φύγουνε στον υδροφόρο ορίζοντα και να ‘χουμε αυτό το αποτέλεσμα στο τέλος. Λοιπόν, αλλά εγώ θα το καταψηφίσω μόνο και μόνο για τα οφέλη, σας είπα μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Είμαστε υπέρ, όμως οι συμβάσεις που κάνουμε πρέπει να ‘ναι πάρα πολύ προσεκτικές, ιδιαίτερα με ιδιωτικές εταιρείες στις εποχές που ζούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Ζινέλη έχει το λόγο.
ΖΙΝΕΛΗ: Θα απαντήσει και ο κ. Δρούγκας βέβαια, ο οποίος μάζεψε όλα τα ερωτήματα. Εγώ να σχολιάσω το εξής, όπως ανέφερε και ο Σταύρος, αυτή η, αυτό το θέμα έρχεται κυρίως έχοντας σαν στόχο το περιβαλλοντικό όφελος που θα έχει ο πλανήτης γη και όχι ο Δήμος Παλλήνης σε τοπικό επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι ξέρετε πολύ καλά το κίνημα που έχει ξεκινήσει στο Δήμο Συκεών ο Δήμαρχος και προσωπικός μου φίλος από τα φοιτητικά μας χρόνια, έχει κάνει πολύ σημαντική δουλειά, γιατί πράγματι το ΤΕΙ καινοτόμησε και πρωτοπόρησε. Στην Αττική γη δυστυχώς δεν έχουμε ανάλογες πρωτοβουλίες και μάλιστα τώρα τελευταία έχει συσταθεί μία εταιρεία που θα μπορούσε να απορροφήσει αυτού του είδους τα υλικά. Η Βόρεια Ελλάδα μας έχει βάλει τα γυαλιά εδώ και πάρα πολύ καιρό όντως και πραγματικά έχει δημιουργηθεί ένα κίνημα. Εχουνε τοποθετήσει καυστήρες κατάλληλους στα σχολεία, γιατί δεν είναι από τη μία στιγμή στην άλλη, πρέπει να υπάρχει μία ολόκληρη διαδικασία και λέβητες και καυστήρες έτσι ώστε να μπορεί να καίνε το βιοντίζελ και πράγματι και τα νηπιαγωγεία και ένα δημοτικό έχουνε προχωρήσει. Αν θέλετε είναι και το δεύτερο επίπεδο για την αττική γη, αλλά προς το παρόν ξεκινάμε με τον πρώτο στόχο, προστατεύουμε τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και τα υδάτινα οικοσυστήματα αλλά και το έδαφος και μακάρι στη συνέχεια να έχουμε τέτοιου είδους συμβάσεις που να μπορούνε να έρθουνε και να υπάρχει και οικονομικό όφελος για τις σχολικές μονάδες και βέβαια το κίνητρο για τους μαθητές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μπουντουβάς έχει το λόγο.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ: … για να απαντήσει συνολικά ο κ. Δρούγκας. Για μένα, μπήκανε δύο ζητήματα σοβαρά, το ένα το ‘βαλε ο κ. Μερτύρης και το άλλο η κα Νούτσου και θέλω να απαντήσει ο κ. Δρούγκας σ’αυτό, γιατί δεν το ξέρω το θέμα.
Το ένα είναι λέει ότι δεν δεσμεύεται η εταιρεία για κανένα όφελος και αν και πράγματι και εγώ το βλέπω ότι δεν υπάρχει τέτοια δέσμευση.
Το δεύτερο, η κα Νούτσου, αν κάνω λάθος να με διορθώσετε, είπατε ότι υπάρχουν και πανεπιστημιακές εταιρείες και πανεπιστήμια και λοιπά και εδώ στην Αττική και λοιπά, το ξέρετε; Ετσι κατάλαβα. Ωραία, αν υπάρχουν εδώ άλλες εταιρείες, ήρθαμε σε συνεργασία με τις άλλες, -θα προτιμούσα βέβαια αν υπήρχε πανεπιστημιακό, έτσι το κατάλαβα εγώ- αν ήρθαμε σε συνεργασία με άλλες εταιρείες που θα μπορούσαν να μας δώσουν καλύτερα αποτελέσματα. Θέλω μία απάντηση κ. Δρούγκα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δρούγκας έχει το λόγο.
ΔΡΟΥΓΚΑΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Λοιπόν, καταρχήν σε ό,τι έχει να κάνει με τα καταστήματα κα Νούτσου, τα καταστήματα είναι υποχρεωμένα από το νόμο να διαχειρίζονται ανεξάρτητα του αν θα ‘χουμε εμείς δικό μας πρόγραμμα ή όχι. Εμείς αυτούς τους κάδους που θα βάλουμε, θα τους βάλουμε σε συγκεκριμένα σημεία που θα τα επιλέξουμε αναλόγως με το τι χρειάζεται. Είναι ειδικοί κάδοι οι οποίοι και να ξεχειλίσουνε δεν θα χυθεί κάτω, άρα θα λερωθεί ο υπόλοιπος χώρος γύρω-γύρω, για να λύσω διάφορες τέτοιες απορίες. Φροντίζουμε να είναι καλαίσθητοι και όχι κάτι απλά μπιτόνια που βλέπουμε, κάτι απλά βυτία εκεί πέρα που βάζουνε σε διάφορα σημεία και το κάνουμε για τους δημότες. Συν τοις άλλοις θα υπάρχει και ένα ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα παιδιά, θα πάνε σχολείο, σχολείο στα παιδιά ιδίως του Δημοτικού να τους δείξουνε και του Γυμνασίου, να τους δείξουνε τι ακριβώς είναι η διαδικασία της ανακύκλωσης των μαγειρικών, των χρησιμοποιούμενων μαγειρικών ελαίων.
Για ποιο λόγο δεν υπάρχουν χρήματα. Καταρχήν, καμία απ’αυτές τις εταιρείες, όλες οι εταιρείες οι οποίες κάνουν αυτή τη δουλειά, σε καμία δεν μπαίνει διαδικασία της συναλλαγής μεταξύ Δήμου και εταιρείας, γιατί, γιατί κανένας Δήμος -και εδώ πέρα έρχομαι να απαντήσω και σ’αυτό που λέτε για τη συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και τα λοιπά- κανένας Δήμος δεν ξέρει αυτή τη στιγμή τι τυχόν αποτελέσματα μπορεί να έχει. Η σύμβαση τη λύνουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή που θέλουμε, εφόσον έχουμε κάποια μετρήσιμα αποτελέσματα, δηλαδή με τα μπάζα, με το χαρτί, με την ανακύκλωση, ξέρουμε περίπου πού βρισκόμαστε ή και με τα οργανικά ξέρουμε σε ποσοστό περίπου πού βρισκόμαστε. Αν δεν ξέρουμε τι περίπου ποσότητα μπορούμε να μαζέψουμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα κάνουμε μία συνεργασία η οποία δεν θα έχει τόσο μεγάλο κόστος με το ΤΕΙ της Θεσσαλονίκης ή με το Αριστοτέλειο πάλι της Θεσσαλονίκης που έχουνε τμήματα που παράγουν βιοντίζελ από χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια. Αρα, δεν μπορούμε να ξέρουμε αυτή τη στιγμή, δεν είμαι πρόχειρος, όχι πρόχειρος, δεν έχουμε καμία ιδέα το τι μπορούμε να μαζέψουμε. Εάν με βάση τα αποτελέσματα που θα υπάρξουν και τα στοιχεία που θα έχουμε, δούμε ότι υπάρχει μία ικανοποιητική ποσότητα που ευαισθητοποιημένοι πολίτες θα προσπαθήσουμε όλοι να τους ευαισθητοποιήσουμε και εσείς και όλοι είμαι σίγουρος γι’αυτό, εάν υπάρχει μία ικανοποιητική ποσότητα που μπορεί να παράγει κάτι, τότε σαφώς θα προχωρήσουμε σε μία συνεργασία, που φαντάζομαι και το Πολυτεχνείο μέχρι τότε θα ‘χει προχωρήσει να ‘χει φτιάξει ένα δικό του εργαστήριο και να κάνουμε μία τέτοια δουλειά προς όφελος και της κοινωνίας και του περιβάλλοντος και οικονομικό όφελος φυσικά για οτιδήποτε υπάρξει και για το Δήμο αλλά και περισσότερο για τους δημότες. Αρα, να δούμε βασικά πού μπορούμε να πάμε, αυτή τη στιγμή είμαστε στο μηδέν.
Και να το επαναλάβω κ. Μπουντουβά και για τον κ. Μερτύρη που λείπει, καμία εταιρεία δεν δίνει οικονομικό όφελος, καμία εταιρεία, δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, γιατί στην ουσία αυτή τη στιγμή όπως το είδαμε και με τα ρούχα όταν ξεκινήσαμε επενδύουνε σε κάτι που είναι ο απλός κάδος αυτός που θα ρίχνουμε ο καθένας μας τα λάδια, επενδύουν σε κάτι χωρίς να ξέρουν τι θα αποδώσει, μπορεί να αποδώσει, να γεμίζει κάθε βδομάδα ο κάδος, το δοχείο γιατί υπάρχουν ευαισθητοποιημένοι πολίτες, μπορεί και να μείνουνε άδειοι. Για παράδειγμα, όταν ξεκινήσαμε με τα ρούχα που το ‘χουμε σαν πρόσφατο παράδειγμα, ξεκινήσαμε με 7 κάδους περισυλλογής ρούχων και είδαμε στην πράξη ότι χρειαζόμασταν άλλους 8 σε ένα μήνα μέσα, γιατί γεμίζανε οι κάδοι πολύ γρήγορα, κάποιοι γεμίζανε όπως ήταν στο Πανόραμα στην πλατεία της Παλλήνης ή στην πλατεία του Γέρακα και κάποιοι στην πλατεία της Ανθούσας δεν γεμίζανε τόσο εύκολα, παρ’όλα αυτά επιμείναμε να υπάρχει εκεί πέρα, δεν τον πήραμε να τον μεταφέρουμε κάπου αλλού που υπήρχε ανάγκη. Κάποιοι λοιπόν γεμίζουνε, κάποιοι όχι, θα δούμε και σ’
αυτό το πείραμα που κάνουμε στην ουσία, γιατί είναι ένα πείραμα, το πώς ακριβώς μπορούνε να πάνε τα πράγματα και αν έχουμε αποτελέσματα επαναλαμβάνω, εδώ είσαστε και εσείς, εδώ είμαστε και εμείς και σας καλώ να μας ελέγχετε το τι ακριβώς γίνεται.
Οπως έχουμε αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι έχουμε μαζέψει 3 τόνους ρούχα και έχουμε πάρει πάνω από 500 ρούχα για το κοινωνικό παντοπωλείο, σε σημείο που να λέει το κοινωνικό παντοπωλείο δεν θέλω άλλα ρούχα, έχω εξυπηρετήσει τους δημότες τους οποίους βοηθάω από την εταιρεία εκείνη, με τον ίδιο τρόπο να δούμε τι ακριβώς έχουνε μαζευτεί, θα παρακολουθούμε, όπως παρακολουθούμε και με τα ρούχα θα παρακολουθούμε και με την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων το τι ακριβώς μαζεύει η εταιρεία και να δούμε από ‘κει και πέρα αν αυτά που μας δίνει είναι ωφέλιμα για τον Δήμο και για τους δημότες ή όχι και από εκεί και πέρα επανεξετάζουμε τα πάντα, δεν έχουμε τίποτα το οποίο να μας δεσμεύει με τίποτα. Αποικιοκρατικά είναι αυτά που σε δένουν απ’το λαιμό, εμείς ούτε μνημόνια υπογράφουμε με τις εταιρείες αυτές ούτε τίποτα, μια συνεργασία ξεκινάμε χωρίς κανένα οικονομικό όφελος για κανένα απ’τους δύο σ’αυτή την πρώτη φάση.
Από ‘κει και πέρα, επανεξετάζουμε τα πάντα οποιαδήποτε ώρα και στιγμή θέλετε και κυριολεκτικά σας λέω, όχι σας καλώ να μας ελέγξετε, σας καλώ να το παρακολοθούμε μαζί και αυτό το πρόγραμμα και όλα τα άλλα προγράμματα, για να δούμε το πού ακριβώς οδηγούνται τα πράγματα και μπορεί να τα βελτιώσουμε και αυτά. Αυτά η κοινωνία θα τα βελτιώσει, η κοινωνία θα τα οδηγήσει στα αποτελέσματα που θέλουμε και αυτό επαναλαμβάνω έχει καθαρά περιβαλλοντικά αποτελέσματα επιδιώκουμε και τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπαίνουμε λοιπόν στη διαδικασία της ψηφοφορίας.
Η μείζονα μειοψηφία, κατά
ο κ. Γαβράς, κατά
η κα Νούτσου, κατά
ο κ. Γκοτσόπουλος, κατά
ο κ. Κωνσταντάς, κατά ψηφίζει
ο κ. Λάκκος; Κατά.
Το 9ο λοιπόν θέμα της ημερήσιας διάταξης ψηφίζεται κατά πλειοψηφία.

10ο θέμα λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας προμηθειών-υπηρεσιών και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής τους.(ο πρόεδρος εκφωνεί το 10ο θέμα το οποίο δεν συμφωνεί με αυτό που είναι γραμμένο στην πρόσκληση)

Ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάθε φορά είμαστε υποχρεωμένοι να παίρνουμε αντίστοιχη απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μπουντουβάς έχει το λόγο.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ: Δεν θα ξαναπώ τίποτα, είχα πει για τα 15άρια που, λοιπόν, δεν θα ξανατοποθετηθώ. Το υπ’αριθμ. 4 εγώ δεν το ψηφίζω και κατ’επέκταση δεν ψηφίζονται και τα άλλα, αλλά τα υπόλοιπα συμφωνώ, αλλά λόγω του υπ’αριθμ. 4 που είναι 15.000, να μην ξανατοποθετούμαι όπως τις άλλες φορές, δεν το ψηφίζω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γαβράς έχει το λόγο.
ΓΑΒΡΑΣ: Το καταψηφίζουμε για τους λόγους που έχουμε εξηγήσει και τις προηγούμενες φορές, για να μην τα επαναλαμβάνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γκοτσόπουλος θέλει να πάρει το λόγο; Οχι.
Τριαντάφυλλε;
Η κα Νούτσου, κατά.
Αρα, το 10ο θέμα λοιπόν της ημερήσιας διάταξης ψηφίζεται κατά πλειοψηφία. Η μείζονα μειοψηφία κατά, εκτός του κ. Λάκκου.

ΘΕΜΑ 10ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμμετοχής στην πρωτοβουλία δημιουργίας Υγειονομικού Μπλοκ στα Βορειοανατολικά προάστια μεταξύ των Νοσοκομείων ΓΝ Σισμανογλείου, ΓΝ Αμαλία Φλέμιγκ και του ΓΝ Παίδων Πεντέλης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Ζινέλη έχει το λόγο.
ΖΙΝΕΛΗ: Ναι, σύμφωνα με την εισήγηση, απλώς εγώ να τονίσω δύο, τρία σημεία. Από τον Γενάρη του 2013 τα διασυνδεόμενα νοσοκομεία όπως ίσως γνωρίζετε κάποιοι από εμάς, λειτουργούνε υπό, με το νέο νομοθετικό πλαίσιο σε ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Υπήρξε μία ΚΥΑ η οποία διασυνδέει το Αγία Σοφία με το Παίδων Πεντέλης σε ενιαίο Νομικό Πρόσωπο, με έδρα την Αγία Σοφία. Επειδή το Παίδων Πεντέλης λόγω της γεωγραφικής του θέσης καλύπτει τις παιδιατρικές ανάγκες της περιοχής μας, μεγάλου πληθυσμού δηλαδή στα βορειοανατολικά προάστια, θεωρούμε ότι η διασύνδεσή του με την Αγία Σοφία το υποβαθμίζει και γενικότερα δημιουργεί μία δυσκολία στην εξυπηρέτηση των πολιτών της Ανατολικής Αττικής.
Η πρόταση που αναφέρεται και στην εισήγηση είναι η διασύνδεση των τριών νοσοκομείων και των ιατρικών και των νοσηλευτικών τους υπηρεσιών, διατηρώντας την αυτοτέλεια και την αυτονομία τους, έτσι ώστε το Σισμανόγλειο, το Αμαλία Φλέμιγκ και το Παίδων Πεντέλης να λειτουργήσουν ως διασυνδεόμενα νοσοκομεία σαν ενιαίο Νομικό Πρόσωπο. Δηλαδή διεκδικούμε την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης, έτσι ώστε να καλύπτονται καλύτερα οι ανάγκες των βορείων και ανατολικών προαστίων.
Πρόεδρε, έχεις το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γαβράς μια ερώτηση.
Ο κ. Μερτύρης θέλει να τοποθετηθεί. Παρακαλώ, κ. Μερτύρη, έχετε το λόγο.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Μία ερώτηση, τι εννοείτε μπλοκ; Για να καταλάβω, για δώστε μια ερμηνεία.
ΖΙΝΕΛΗ: 12 Δήμοι της Ανατολικής Αττικής οι οποίοι αναφέρονται και στην εισήγηση -να τους αναφέρω αν θέλετε- ομάδα, μέτωπο, να παλέψουμε με τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων ώστε να τροποποιήσουμε την υπουργική απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, ο κ. Γαβράς έχει το λόγο.
ΓΑΒΡΑΣ: Σε τι δηλαδή διαφέρει η πρόταση το Νοσοκομείο Παίδων να ‘ναι με το Σισμανόγλειο και με το Τσαγκάρη, από το να ‘ναι με το Νοσοκομείο Παίδων, σε τι διαφέρει, γεωγραφικά;
ΖΙΝΕΛΗ: Γεωγραφικά εννοείται ότι είναι καταρχάς τοποθετημένο πολύ καλύτερα.
ΓΑΒΡΑΣ: Και χάνεται η αυτονομία και λοιπά του Νοσοκομείου Παίδων που λειτουργεί καλά πηγαίνοντάς το διοικητικά στο Αγία Σοφία, συνδέοντάς το, ενώνοντάς το. Σε τι θα διαφέρει αν αυτό ενωθεί, η λειτουργία του νοσοκομείου Παίδων σε τι θα διαφέρει αν ενωθεί με τα νοσοκομεία Σισμανόγλειο και Τσαγκάρη;
ΖΙΝΕΛΗ: Με βάση και την ενημέρωση που εγώ έχω από τον Ιατρικό Σύλλογο, η διασύνδεσή του με το νοσοκομείο Αγία Σοφία επειδή γεωγραφικά είναι απομακρυσμένα δημιουργεί δυσκολία στην καθημερινότητα και την λειτουργία των κλινικών, η διασύνδεσή του με τα όμορα γεωγραφικά νοσοκομεία που είναι το Σισμανόγλειο και το Αμαλία Φλέμιγκ εξυπηρετεί την λειτουργία των κλινικών, άρα και των ασθενών που θα προσφύγουν σ’αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, η κα Νούτσου έχει το λόγο.
ΝΟΥΤΣΟΥ: Τι σχέση έχουνε τα Γενικά Νοσοκομεία Φλέμιγκ και Σισμανόγλειο με το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης που είναι κάτι τελείως διαφορετικό;
ΖΙΝΕΛΗ: Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση τι σχέση έχουνε, διοικητική ενοποίηση μιλάμε, άρα εκ των πραγμάτων διοικητική ενοποίηση θα μπορούσε να ‘ναι πιο αποτελεσματική στην καθημερινότητα λειτουργίας των νοσοκομείων όταν είναι σε όμορες περιοχές, παρά να είναι δύο νοσοκομεία τα οποία έχουνε πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Ξαναλέω, μιλάμε κα Νούτσου, για διοιητική ενοποίηση, η διοικητική ενοποίηση είναι για διοίκηση, όχι για υγειονομικές δομές, δηλαδή για ιατρική. Αλλωστε υπάρχουνε κλινικές όπως είναι οι αναισθησιολόγοι και άλλοι -οι γιατροί θα σας τα πούνε και καλύτερα- που μπορούν να υποστηριχτούνε, αλλά τέλος πάντων μιλάμε για διοικητική.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλος που θέλει το λόγο; Ο κ. Γαβράς, ο κ. Γαβράς ξαναθέλει το λόγο.
ΓΑΒΡΑΣ: Λοιπόν, δεν διαφέρει καθόλου η πρόταση της κας Ζινέλη που έρχεται εδώ η εισήγηση σε σχέση με την πολιτική που ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση και μ’αυτά που μας εξηγούσε ο κ. Σμέρος σαν υποδιοικητής στο Σισμανόγλειο και τις άλλες αρμοδιότητες που έχει εν πάση περιπτώσει, προκειμένου να μας πείσει τι καλή πολιτική που έχει η κυβέρνηση για την υγεία, η τρικομματική αυτή κυβέρνηση, δεν λέω αυτή που θα ‘ρθει.
Λοιπόν, εγώ θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα, η κυβέρνηση ενοποιεί νοσοκομεία, κλείνει νοσοκομεία, κλείνει κλινικές, καταργεί κρεβάτια, καταργεί εντατικές μονάδες, δεν λειτουργεί εντατικές μονάδες, ποιος είναι ο στόχος της δηλαδή, δεν θέλει την υγεία του λαού; Ο στόχος είναι ένας, θέλει να φτιάξει νοσοκομεία τέτοια που να μπορούν να τα πάρουν πιρ παρά οι ιδιώτες να πουλάνε την υγεία. Κλείνει λοιπόν το Παπαδημητρίου η κυβέρνηση και το ενσωματώνει με το Σισμανόγλειο και το κλείνει τελείως, κλείνει τις πόρτες, φέρνει όλους τους γιατρούς στο Σισμανόγλειο. Το Παπαδημητρίου είχε γιατρούς του ΙΚΑ, όλοι οι γιατροί του ΙΚΑ οι οποίοι είναι μερικής απασχόλησης έχουν εξωτερικά ιατρεία, έχουν δηλαδή τώρα όλη την πελατεία τους από τα ιατρεία τους και την φέρνουν στο Σισμανόγλειο να χειρουργήσουν, να περιθάλψουν και λοιπά και είναι και οι άλλοι οι εσύτες μέσα οι οποίοι βλέπουν τους γιατρούς να φέρνουν την πελατεία και σου λέει εγώ τι κάνω τώρα μέσα εδώ, είμαι βοηθός και υπηρετώ τον άλλο που φέρνει την πελατεία του μέσα; Οχι, ότι πρώτα δεν γινότανε αυτά, γινότανε, αλλά τώρα επεκτείνονται, νομιμοποιούνται στην κατεύθυνση να ιδιωτικοποιηθεί, γιατί κλάδος που πληρώνει και πάει στο Σισμανόγλειο και είναι δημόσιο νοσοκομείο και πληρώνει τον γιατρό του γιατί έχει πάει στο ιατρείο για να τον χειρουργήσει, τόσα του λέει θέλω για να σε χειρουργήσω, έτσι, σου λέει να ιδιωτικοποιηθεί, γιατί πρέπει να τον πληρώνω εγώ να πηγαίνει στο Σισμανόγλειο και να πληρώνω και από τους φόρους; Γιατί νομίζει ότι θα πληρώνει από τους φόρους, τώρα πληρώνει από τους φόρους το Σισμανόγλειο και μετά δεν θα το πληρώνει.
Επομένως, η πολιτική σας είναι αυτή που είναι δόλωμα για να δει ο κόσμος το τυρί και να μην βλέπει τη φάκα. Είναι η πολιτική σας αυτή που επιβραβεύει και γίνεται και λαγός της κυβερνητικής πολιτικής όσον αφορά την υγεία που ουσιαστικά συνθλίβει την υγεία και κάνει τον κόσμο να πεθαίνει αβοήθητος, αυτή είναι η κατάληξη αυτής της πολιτικής, γι’αυτό το καταψηφίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Νούτσου έχει το λόγο.
ΝΟΥΤΣΟΥ: Λοιπόν, εγώ θα το καταψηφίσω για τον εξής λόγο, θεωρώ ότι αυτό δεν έρχεται με σκοπό να εξυπηρετηθεί ο κόσμος από ένα μπλοκ νοσοκομείων, είναι καθαρά διοικητικό, κάτι άλλο υπάρχει από πίσω που θα φανεί στην πορεία θεωρώ. Και γι’αυτό επέμενα και έλεγα ότι καμία σχέση δεν έχει η διοίκηση του Σισμανογλείου και του Φλέμιγκ με το Παίδων, γιατί η Διοίκηση δεν κάνει μόνο λογιστικό έργο, παραγγέλνει φάρμακα, υλικά για το νοσοκομείο, δεν μπορεί ένα Γενικό Νοσοκομείο να αποφασίζει για ένα Παίδων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ξέρω εάν μου επιτρέπετε.
(συζητήσεις)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου) Δεν είναι ιατρικά τα θέματα για να πούμε ότι αφορούν τους γιατρούς, είναι διοικητικά καθαρά και αυτό το είπατε προηγουμένως, δηλαδή μια Διοίκηση απ’το κεντρικό νοσοκομείο που θα μαθαίνει τι έχει… να παραγγείλει…
(συζητήσεις)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και θεωρούμε ότι πρέπει να συμμετέχουμε στην έννοια και στη λογική, αυτό το έχει ξεκινήσει ο Ιατρικός Σύλλογος και θεωρώ ότι πρέπει να μετέχουμε σε μία λογική να υπάρχει μία συγκροτημένη ομάδα νοσοκομείων για κάθε είδους παθήσεις ή παιδιατρικά ή άλλες για μεγάλους ανθρώπους που να λειτουργούν ενιαία όλες αυτές οι δομές και να ελέγχονται από κοντά, αυτό είναι τόσο απλά το θέμα, έτσι; Κατά τ’άλλα με τον Νίκο συμφωνώ ότι είναι, όχι, όχι, η πολιτική όντως, συμφωνώ διαφωνώντας, δηλαδή με την έννοια ότι όντως η πολιτική δεν αλλάζει, δηλαδή είτε οι αποφάσεις παίρνονται από κάτω ή αυτά, απλώς αυτό που αλλάζει είναι η ταλαιπωρία του κόσμου που όταν παίρνονται από πιο μακριά οι αποφάσεις θα ταλαιπωρείται πιο πολύ ο κόσμος, αυτό αλλάζει Νίκο μόνο και αυτό πάμε να κάμψουμε, τίποτα άλλο. Στα άλλα έχεις διαφορετική…
ΓΑΒΡΑΣ: Εμείς -συγγνώμη, μπορώ μια κουβέντα;- εμείς προτείνουμε να πάρουμε μια απόφαση η οποία να λέει κέντρο υγείας αστικού τύπου να ιδρυθεί σε κάθε Δήμο, να επανδρωθούν, μέχρι τότε να επανδρωθούν τα αυτά που λέμε δημοτικά ιατρεία, να επανδρωθούν έτσι ώστε να εξυπηρετούν τον κόσμο. Να μην κλείσουν τα νοσοκομεία, τέτοια απόφαση πρέπει να πάρουμε για την υγεία, όχι να βοηθάμε την κυβέρνηση να κλείνει και να ενσωματώνει νοσοκομεία. Διοικητικά δηλαδή θα λείψει ένας διοικητής και αυτό είναι το πρόβλημά τους, αν θα λείψει ένας διοικητής στο νοσοκομείο, να γλιτώσουν ένα μισθό; Και ο Σμέρος τι θα κάνει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, εξαντλήσαμε, νομίζω το εξαντλήσαμε το θέμα, να μπούμε στη διαδικασία της ψηφοφορίας.
ΖΙΝΕΛΗ: Λίγο να απαντήσω κ. Πρόεδρε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κα Ζινέλη, εντάξει, απαντήστε, απαντήστε.
ΖΙΝΕΛΗ: Λοιπόν, επειδή ακριβώς απευθύνθηκε και σε μένα ο κ. Γαβράς, είπε ο Δήμαρχος η πρόταση είναι από τον Ιατρικό Σύλλογο, δεν έχουμε εμπλακεί εμείς με τις Διοικήσεις των νοσοκομείων και δεν έχουμε κάποια. Οσον αφορά για την πολιτική μας, προφανώς κ. Γαβρά ούτε εγώ και μες στην εισήγηση φαίνεται και έχει αποτυπωθεί ότι διεκδικούμε την αυτοτέλεια και την αυτονομία των νοσοκομείων, δεν είμαστε υπέρ των συγχωνεύσεων, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει νόμος του κράτους αυτή τη στιγμή που εφαρμόστηκε ήδη, υπάρχει υπουργική απόφαση που έχει εκδοθεί, ζητάμε στο βαθμό που δεν μπορούνε να εξακολουθούν να έχουν την αυτοτέλεια και την αυτονομία τους, τουλάχιστον να τροποποιηθεί προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπαίνουμε λοιπόν στη διαδικασία της ψηφοφορίας.
Η μείζονα μειοψηφία.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Μας έπεισε η κα Ζινέλη με την τοποθέτησή της και το ψηφίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λάκκος
ο κύριος… καταψηφίζει…
Λοιπόν, ξεκινάμε να πούμε για το 11ο θέμα, ότι καταψηφίζει ο κ. Κωνσταντάς, ο κ. Γκοτσόπουλος, ο κ. Γαβράς, η κα Νούτσου και τέλος, οι υπόλοιποι υπερψηφίζουν το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 11ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης πολιτιστικής εκδήλωσης για τον Ποντιακό Ελληνισμό.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε στο τελευταίο θέμα όπου αφορά τη λήψη απόφασης περί έγκρισης δαπάνης και ψήφιση πίστωσης πολιτιστικής εκδήλωσης για τον Ποντιακό Ελληνισμό.
Ο κ. Δήμαρχος να μας πει πέντε κουβέντες.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν χρειάζεται, είναι μία εκδήλωση που θα κάνουμε, ένα συνέδριο ας το πούμε για τον Ποντιακό Ελληνισμό, είναι στη μνήμη της γενοκτονίας των Ποντίων και εντάξει, είναι κάποια αναγκαία έξοδα που πρέπει να κάνουμε, ο Δήμος ναι, σε συνεργασία με το σωματείο Ποντίων και με κάποια, κάποιους άλλους…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γαβράς έχει το λόγο.
ΓΑΒΡΑΣ: Ελπίζω να μην πάρει εθνικιστικά χαρακτηριστικά. Συμφωνώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μερτύρης.
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Δεν διαφωνούμε, αλλά το θέμα είναι γιατί δεν ήρθε μέσω Κοινωφελούς αυτό και έρχεται, δεν μπορώ να καταλάβω. Διαφωνούμε με τη διαδικασία, γιατί έρχεται… Ναι, τα πολιτιστικά δεν τα κάνει η Κοινωφελή;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου)…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μπουντουβάς έχει το λόγο.
(συζητήσεις)
ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Δεν διαφωνούμε, αλλά να βοηθήσουμε και άλλα σωματεία, όχι μόνο αυτό, έτσι, με τη λογική που το βάζετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ: Ποια είναι τα σωματεία τα Ποντιακά που συμμετέχουν στην συνδιοργάνωση; Γιατί δεν γράφει τίποτα η εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Κουνενάκη, σαν αρμόδια δεν έρχεστε να μας δώσετε τα φώτα σας για το τελευταίο θέμα; Παρακαλώ, πάρτε το λόγο, για τα Ποντιακά μιλάμε. Ποιοι συμμετέχουν. Ο κ. Καρκούλιας, για το τελευταίο θέμα για τους Ποντίους.

ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ: Λοιπόν, υπάρχει μία πρόταση της Ενωσης Γονέων και Κηδεμόνων καταρχάς, που είχε ξαναγίνει μία γιορτή για τους Ποντίους, κατά τη γνώμη μου ήτανε πολύ επιτυχημένη αν και δεν το περιμέναμε. Ενόψει του ότι τον Μάιο μήνα είναι η γενοκτονία των Ποντίων, αποφάσισαν και αποφασίσαμε και εμείς ως Δήμος να κάνουμε μία γιορτή για τους Ποντίους και να αναπτερώσουμε και το ηθικό του Ελληνα. Ναι, ναι, αυτή τη στιγμή να υπάρχει και μία αναπτέρωση του ηθικού μας, γιατί είναι μια άλλη πατρίδα, μια δικιά μας πατρίδα που ίσως δεν την ξέραμε. Εν πάση περιπτώσει, επιμελείται τη συγκέντρωση όλης αυτής και της γιορτής αυτής ο κ. Παυλίδης που είναι σύμβουλος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ανατολικής Αττικής, ο οποίος είναι Πόντιος, είναι και λέκτορας, είναι και λέκτορας. Λοιπόν, θα συμμετάσχουνε τα σχολεία τα δικά μας, θα συμμετάσχει καταρχάς ο Δήμος, η Ενωση Γονέων και Κηδεμόνων, ορισμένα σχολεία υπό την αιγίδα του κ. Παυλίδη και 5 σύλλογο γονέων και κηδεμόνων οι οποίοι μαθαίνουν αυτή τη στιγμή οι σύλλογοι μαθαίνουνε ποντιακούς χορούς, τραγούδια και τα λοιπά, θα υπάρχει λυράρης, θα υπάρχει ένα καλό πρόγραμμα. Θα είναι χορευτικά από την Πετρούπολη, θα είναι από το Κορωπί, από τα Μελίσσια και θα γίνει μία πολύ ωραία τελετή κατά τη γνώμη μας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μερτύρης να ξαναπάρει το λόγο.

ΜΕΡΤΥΡΗΣ: Μετά την τοποθέτηση του κ. Καρκούλια -γιατί μας λέει άλλα πράγματα τελείως διαφορετικά απ’αυτά που ακούσαμε- εμείς το καταψηφίζουμε.
ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ: Ποιος σας είπε αυτά τα πράγματα; Εντάξει κ. Δήμαρχε, δεν είναι συνέδριο, είναι μία…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ... αυτό ως συνέδριο έχουμε πει θα το διοργανώσουμε και συμμετέχουν τα σωματεία αυτά που είπατε που δεν θυμόμουνα από Πετρούπολη, από Κορωπί, από αυτά και λοιπά, Ποντιακά σωματεία απ’τα Μελίσσια τέλος πάντων που έχουν οργανωμένα Ποντιακά σωματεία, σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και την Ενωση γονέων του Δήμου μας και το Δήμο.
ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ: Ωραία, άλλος το βαφτίζει συνέδριο, άλλος το βαφτίζει γιορτή, τελετή εις μνήμη των Ποντίων. Θα υπάρχουν χορευτικά, θα υπάρχουν ομιλίες, θα υπάρχουνε slides, εντάξει, θα σας δώσουμε και ένα πρόγραμμα, ποιο είναι το πρόβλημα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, λοιπόν, εντάξει κ. Καρκούλια.
Πριν μπούμε στη διαδικασία, μια στιγμή.
Ο κ. Μπουντουβάς έχει το λόγο.
ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ: Είχα ζητήσει, εντάξει το ψηφίζω. Μία παρατήρηση που έχει ξαναμπεί και από πολλούς συναδέλφους εδώ πέρα. Δίνονται 1.400 ευρώ περίπου για ηχητικά, εάν όλα αυτά που έχουμε δώσει που καλώς γίνονται οι εκδηλώσεις για ηχητική κάλυψη, πιστεύω ότι θα είχαμε δικά μας ηχητικά και θα ήταν πιο φτηνά και θα εξυπηρετούσαν και συλλόγους τοπικούς δικούς μας είτε πολιτιστικούς και λοιπά. Ισως -είπα το ψηφίζω αυτό- αλλά ίσως πρέπει να ξανασκεφτούμε με τόσα χρήματα που διαθέτουμε για την ηχητική κάλυψη κάθε φορά, την προμήθεια από μέρους του Δήμου δικών του ηχητικών και θα το κάνω και σαν πρόταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πριν μπούμε στη διαδικασία της ψηφοφορίας, ο κ. Καλαντζής Νεκτάριος προσήλθε.
Μπαίνουμε λοιπόν στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Ψηφίζεται λοιπόν το 12ο θέμα κατά πλειοψηφία.
Η μείζονα μειοψηφία το καταψηφίζει
ο κ. Γαβράς;
Ο κ. Λάκκος το υπερψηφίζει
ο κ. Γαβράς το υπερψηφίζει
ο κ. Γκοτσόπουλος, ναι
η κα Νούτσου -το ψηφίζετε όμως- το υπερψηφίζει
ο κ. Κωνσταντάς, το ψηφίζει.
Αρα, διαφωνεί η μείζων μειοψηφία, πλην του κ. Λάκκου.
Λύεται η συνεδρίαση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση.