Συνοπτικός οδηγός κατάρτισης συνδυασμού για τις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτ. 2023

Ένα χρήσιμο οδηγό του υπουργείου Εσωτερικών για τους τρόπους κατάρτισης των εκλογικών συνδυασμών με απλουστευμένα υποδείγματα, παραθέτει ο «Ν»

Ορισμένες χρήσιμες επισημάνσεις και πληροφορίες

Οι εκλογικές περιφέρειες είναι οι δημοτικές ενότητες του κάθε δήμου, δηλαδή οι δήμοι ή οι κοινότητες που καταργήθηκαν και συγχωνεύθηκαν με τον Καλλικράτη. Παράδειγμα: οι Δημοτικές Ενότητες Ανθούσας, Γέρακα, Παλλήνης είναι οι τρεις Εκλογικές Περιφέρειες του Δήμου Παλλήνης, όπως, επίσης, οι Δημοτικές Ενότητες Παιανίας και Γλυκών Νερών οι εκλογικές περιφέρειες του Δήμου Παιανίας.

Ο αριθμός των υποψήφιων Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων σε κάθε Συνδυασμό

ο ελάχιστος αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων πρέπει να είναι αντίστοιχος με τις έδρες του δημοτικού συμβουλίου.
Παράδειγμα: στο Δήμο Παλλήνης οι συνολικές έδρες είναι 35. Για την εκλογική περιφέρεια Γέρακα 20, για την αντίστοιχη της Παλλήνης 14 και για την εκλογική περιφέρεια Ανθούσας 1.

Σε ό,τι αφορά τον ελάχιστο αριθμό των υποψήφιων Κοινοτικών Συμβούλων και εδώ πρέπει να είναι αντίστοιχος με τις έδρες του κάθε Κοινοτικού Συμβουλίου. Παράδειγμα: Για τα Κοινοτικά Συμβούλια Παλλήνης και Γέρακα από 11 και για το αντίστοιχο της Ανθούσας 5.

Επισήμανση:
Ο μέγιστος αριθμός υποψήφιων δημοτικών συμβούλων και υποψήφιων συμβούλων κοινότητας στον κάθε εκλογικό Συνδυασμό (και με βάση πάντα τις έδρες του Δημοτικού Συμβουλίου) μπορεί να είναι προσαυξημένος κατά 150%.

Τέλος για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα στις Δημοτικές Εκλογές θα πρέπει:
▪ Να έχει γεννηθεί έως και 7 Οκτωβρίου 2002 αν είναι ο υποψήφιος δήμαρχος ή
έως και 7 Οκτωβρίου 2005 αν είναι υποψήφιος για οποιοδήποτε άλλο αξίωμα.

Δείτε ΕΔΩ τον συνοπτικό οδηγό του ΥΠ.ΕΣ