Με τροπολογία του Υπ. Εσωτερικών απαλλάσσονται οι δημότες από την συνδρομή τους στα Αθλητικά & Πολιτιστικά Προγράμματα

Με τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών απαλλάσσονται από 9 Νοεμβρίου 2020 από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου όσοι πολίτες κάνουν χρήση υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα με αντίτιμο, όπως διδασκαλία καλλιτεχνικών μαθημάτων, αθλητικές δραστηριότητες, κ.ά.   

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης τροπολογίας, ήδη, ο Δήμος Παλλήνης, ανακοίνωσε την υλοποίηση της απόφασης του υπουργείου Εσωτερικών.

Επιπρόσθετα:

Επανέρχεται σε ισχύ η δυνατότητα που δόθηκε με το πρώτο κύμα του κορωνοϊού, να καθορίζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας για ορισμένες υπηρεσίες, κλάδους ή αριθμό υπαλλήλων από την Τρίτη μέχρι και το Σάββατο ή από την Τετάρτη έως και την Κυριακή εφόσον κρίνεται αναγκαία η αδιάλειπτη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών.

Ομοίως επανέρχεται σε ισχύ ανάλογη ρύθμιση για τον καθορισμό ωραρίου των δημοτικών υπηρεσιών σε δημοτικά νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, συνδέσμους δήμων και ιδρύματα.

Δημοτική Αστυνομία

Ακόμη: σε δήμους που δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία ή το προσωπικό που υπηρετεί δεν επαρκεί, παρέχεται η δυνατότητα να ασκούν αρμοδιότητες δημοτικής αστυνομίας διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ για όσο διάστημα ισχύουν τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα.

Με άλλο άρθρο της τροπολογίας του ΥΠΕΣ προβλέπεται αναστολή παρακράτησης των δόσεων δανείων που έχουν χορηγηθεί στους ΟΤΑ και στους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έως και την 1η Ιανουαρίου 2022 προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα των ΟΤΑ.

Για τους εθελοντές σχολικούς τροχονόμους

Επίσης, η αποζημίωση που λαμβάνουν οι εθελοντές σχολικοί τροχονόμοι παρατείνεται και κατά το διάστημα που τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω κορωνοϊού, ενώ τέλος παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 η θητεία των διοικητικών συμβουλίων των πολιτιστικών, αθλητικών, φιλανθρωπικών σωματείων και συλλόγων, που έχει ήδη λήξει ή λήγει το επόμενο διάστημα.