Παρατείνονται τα έκτακτα μέτρα σε Δημόσιο και ΟΤΑ μέχρι τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου

Μέτρα και ρυθμίσεις για λειτουργία του δημοσίου, των δήμων και των περιφερειών στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού αποκωδικοποιεί εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών, εναρμονιζόμενη με τις προβλέψεις της από 8 Ιανουαρίου ΚΥΑ, με την οποία παρατείνονται τα έκτακτα μέτρα μέχρι τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου.

Σε ότι αφορά λοιπόν, το δημόσιο και τους ΟΤΑ, σύμφωνα με την εγκύκλιο, τα προβλεπόμενα μέτρα είναι τα ίδια ακριβώς που ίσχυαν με τις προηγούμενες σχετικές ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 5486, ΦΕΚ Β΄ 5350) και επεκτείνονται ως τις 18-1- 2021 και ώρα 6.00.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι, ως προς τις βεβαιώσεις κίνησης, οι αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού θα πρέπει να προβούν σε έκδοση νέων βεβαιώσεων για το χρονικό διάστημα ισχύος των σχετικών μέτρων, όπως προβλέπεται στην ισχύουσα ΚΥΑ και βάσει των οδηγιών που έχουν δοθεί σχετικώς με τις προηγούμενες σχετικές με το θέμα εγκυκλίους.