Δωρεάν εμβολιασμός άπορων και ανασφάλιστων παιδιών με τη συνδρομή των Δήμων

Τη συνδρομή των Δημοτικών Ιατρείων και των υπηρεσιών των περιφερειών ζητεί με έγγραφό του το υπουργείο Υγείας προκειμένου να υλοποιήσει το πρόγραμμα εμβολιασμών άπορων και ανασφάλιστων παιδιών και Εφήβων.

Όπως υπογραμμίζεται στο έγγραφο, λόγω της αύξησης των ανασφαλίστων πολιτών στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες της Χώρας μας και προκειμένου να διασφαλιστεί η Δημόσια Υγεία μέσω της εμβολιαστικής κάλυψης των πληθυσμιακών ομάδων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, αποφασίστηκε ο δωρεάν εμβολιασμός τους. Τα εμβόλια θα χορηγούνται από το υπουργείο Υγείας.

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται ο Γενικός Δ/ντής Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών (όπου αυτός δεν υπάρχει παρακαλούνται οι Περιφερειάρχες) να αναθέσουν καθήκοντα σε υγειονομικό υπάλληλο για την εφαρμογή και υλοποίηση του συγκεκριμένου στόχου.

Μεταξύ άλλων θα πρέπει να καταγραφούν οι εμπλεκόμενοι φορείς που δραστηριοποιούνται στους εμβολιασμούς (Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Κ.Υ., Περιφερειακά Ιατρεία, Πολυδύναμα Κέντρα Υγείας, Ι.Α.Κ., Δημοτικά Ιατρεία, κ.λ.π.) και να προσδιοριστεί ο πληθυσμιακός στόχος.

Στη συνέχεια θα πρέπει να εκπονηθεί ετήσιο αναλυτικό Πρόγραμμα ανά Περιφέρεια και να αποσταλούν τα αιτήματα για τη χορήγηση εμβολίων, στο Υπουργείο Υγείας, στη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής. Στο τέλος του έτους θα πρέπει να αποσταλεί στη Δ/νση Δημόσιας Υγιεινής του υπουργείου Υγείας συνολική ετήσια έκθεση με αναλυτικά όλα τα πεπραγμένα του Προγράμματος.