Με νέα τροπολογία, δίνεται παράταση στις απευθείας αναθέσεις σε Δήμους και Περιφέρειες

Παράταση στο καθεστώς των απευθείας αναθέσεων σε Δήμους και Περιφέρειες δίνει τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίστηκε από την Ολομέλεια.

Με τους αιρετούς να εξακολουθούν να διαμαρτύρονται για την απορρόφηση των κονδυλίων, επισημαίνοντας πως οι όποιες πρωτοβουλίες θα πρέπει να συνοδεύονται και από τους αντίστοιχους πόρους για την αντιμετώπιση της πανδημίας, το υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε στην κατάθεση τροπολογίας, με την οποία προβλέπεται η παροχή εκ νέου δυνατότητας στους ΟΤΑ να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, με σκοπό την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού.

Μάλιστα, η ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα σε δήμους και περιφέρειες, όπως και στα νομικά τους πρόσωπα, να αναθέτουν τη διεξαγωγή εξετάσεων για την ανίχνευση του κορωνοϊού στο πάσης φύσεως προσωπικό αυτών, πάλι με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

Την ίδια ώρα, η τροπολογία προβλέπει τη δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού «λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας». Οι προσλήψεις αφορούν ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και θα προχωρούν κατόπιν εισήγησης της οικείας οικονομικής επιτροπής.

Για όλες τις παραπάνω ρυθμίσεις τίθεται χρονικό όριο ισχύος η 28η Φεβρουαρίου 2021.

Στο μεταξύ, προβλέπεται προσαύξηση έως 30% στις υπερωρίες υπαλλήλων και δημοτικών αστυνομικών που συμμετέχουν στα κλιμάκια ελέγχου τήρησης των μέτρων προστασίας.

Αντίστοιχη προσαύξηση έως 30%, αλλά έως τις 30/11, προβλέπεται και για τις υπερωρίες των υπαλλήλων των δήμων που απασχολούνται στην εκκαθάριση των δηλώσεων για τα αδήλωτα τετραγωνικά.