Με τέσσερις αναδόχους το έργο αποχέτευσης των Δήμων, Ραφήνας-Πικερμίου & Σπάτων-Αρτέμιδας

Με δύο προσωρινούς μειοδότες προχωρεί η ΕΥΔΑΠ τις εργολαβίες των βιολογικών καθαρισμών στους Δήμους, Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας, συνολικού προσυμβατικού τιμήματος 127 εκατ.€

Ο σχεδιασμός της ΕΥΔΑΠ, προβλέπει ότι το έργο της «Συλλογής, Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση – Διάθεση Επεξεργασμένων Εκροών» θα εκτελεστεί με τέσσερις αναδόχους.

Το πρώτο έργο αφορά την κατασκευή δικτύων συλλογής και μεταφοράς Πικερμίου, Ντράφι, Διώνης, το δεύτερο, την κατασκευή δικτύων συλλογής και μεταφοράς Ραφήνας (με ανάδοχο την εταιρεία “ΑΚΤΩΡ”), το τρίτο έργο, την κατασκευή δικτύων συλλογής και μεταφοράς Σπάτων & Αρτέμιδας και το τέταρτο, την κατασκευή του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας.

Το δίκτυο συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων που πρόκειται να κατασκευαστεί, θα έχει συνολικό μήκος αγωγών 430 km. Επίσης, θα κατασκευαστούν 18.000 εξωτερικές διακλαδώσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημοπράτησης των έργων ανέρχεται σε 257 εκατομμύρια ευρώ.

Στο μεταξύ, έχουν, ήδη, δημοπρατηθεί δύο εργολαβίες (για Ραφήνα & Σπάτα-Αρτέμιδα) και οι διαγωνισμοί βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2020.

Σε ότι αφορά την κατασκευή του ΚΕΛ, εκτιμάται ότι θα δημοπρατηθεί εντός του 2ου εξαμήνου του 2020 και η διαγωνιστική διαδικασία αναμένεται, καλώς εχόντων των πραγμάτων, να έχει ολοκληρωθεί το α΄εξάμηνο του 2022.