Υπεγράφη η σύμβαση διευθέτησης του ρέματος Ερασίνου Ανατ. Αττικής

Υπεγράφη τη Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2020 η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Διευθέτηση του Ρέματος Ερασίνου Ανατολικής Αττικής με την ανάδοχο εταιρεία «Ελληνική Υδροκατασκευή ΑΕ».   

Την απόφαση με την οποία δεσμεύθηκε ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είχε υπογράψει το 2018 ο τότε υπουργός Υποδομών και Μεταφορών & Υποδομών, Χρήστος Σπίρτζης, το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και ανήκει στο πακέτο των 10 αντιπλημμυρικών έργων που έχουν δανειοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Αποσκοπεί στην αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής των Κεντρικών και Νότιων Μεσογείων, που περιλαμβάνουν αρκετούς Δήμους (Σπάτα – Παιανία – Υμηττός – Κορωπί – Μαρκόπουλο Μεσογαίας – Καλύβια – Κουβαράς), λαμβάνοντας υπόψη την προστασία και ανάδειξη του σημαντικού υγροτόπου στις εκβολές του Ερασίνου στην Βραυρώνα, όπως επίσης και των ιδιαίτερα σημαντικών αρχαιολογικών μνημείων (Ναός Αρτέμιδος) στον ίδιο χώρο.

Στο έργο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα κύρια έργα:

• Φράγμα ανάσχεσης πλημμυρών.
• Έργα διευθέτησης κατάντη του φράγματος ανάσχεσης, του ρέματος Αγ. Γεωργίου, του ρέματος Κοιλάδας των Βασιλέων και του ρέματος Μαρκοπούλου.
• Έργα διευθέτησης ανάντη του φράγματος ανάσχεσης.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου υπολογίζεται το Μάιο του 2023 και ο προϋπολογισμός του είναι περίπου 49.000.000,00 €.