Χρηματοδοτούνται 13 καταφύγια ζώων συντροφιάς ισάριθμων Δήμων της Αττικής. Πέντε της Αν. Αττικής

Τη χρηματοδότηση λειτουργίας και διαχείρισης καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το έτος 2018 σε συνέχεια προηγούμενης απόφασης του με την οποία όριζε τις προϋποθέσεις, τις επιλέξιμες δαπάνες και τη διαδικασία υποστήριξης τους. Η χρηματοδότηση ανέρχεται στο ποσό των 600.000 € αφορά 107 Δήμους της χώρας εκ των οποίων μόνο οι 13 ανήκουν στο λεκανοπέδιο Αττικής.

Σημειώνεται ότι ποσοστό 27,5% (497.321,58 €) επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, αφορά δράσεις βελτίωσης υφιστάμενου καταφυγίου και ενέργειες διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ενώ ποσοστό 19,86% (102.667,97 €) τη σίτισή τους.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση περί χρηματοδότησης, οι δικαιούχοι Δήμοι οφείλουν να επιστρέψουν στον κρατικό προϋπολογισμό οποιαδήποτε χρηματικά υπόλοιπα δεν χρησιμοποιηθούν.

Ακολουθεί ο Πίνακας με τους 13 Δήμους της Αττικής από το σύνολο των 107 της χώρας με το ύψος της χρηματοδότησης που προβλέπεται να λάβουν.

Πρόκειται για τους Δήμους: Σαρωνικού, Κρωπίας, Μαραθώνος, Ωρωπού, Λαυρεωτικής, (Ανατολικής Αττικής) Αμαρουσίου, Βριλησσίων, Μεταμόρφωσης, Παπάγου-Χολαργού, Πεντέλης, Πετρούπολης, Ιλίου και Διονύσου.