Η Ρένα Δούρου υπέγραψε την ένταξη της αποχέτευσης των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου & Σπάτων-Αρτέμιδος στο ΕΣΠΑ

Με απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ρένας Δούρου -υπεγράφη στις 10 Ιουλίου 2019- εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» το έργο «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση-Διάθεση επεξεργασμένων εκροών.»

Ρένα Δούρου

Με απλά λόγια, το έργο της αποχέτευσης μπήκε στην τελική τροχιά επίλυσης του και αυτό που αναμένεται να γίνει από τη νέα κυβέρνηση για να “κλειδώσει” το οικονομικό μέρος, είναι η εγγραφή της δημόσιας δαπάνης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Σημειώνεται ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Λίγα λόγια για το έργο

Πλατύ Χωράφι: η τοποθεσία κατασκευής του ΚΕΛ

Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) στην περιοχή Πλατύ Χωράφι σε πρώτη φάση θα εξυπηρετεί 135.000 μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού με προοπτική στην τελική φάση ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός να ανέρχεται στις 225.000 μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού.

Το έργο που θα κατασκευαστεί περιλαμβάνει:
Δίκτυο συλλογής και μεταφοράς των ακαθάρτων περιλαμβάνει συνολικά περί τα 430 km δικτύου εκ των οποίων, 55 km περίπου αφορούν σε κύριους αγωγούς/συλλεκτήρες (βαρυτικούς αγωγούς και καταθλιπτικούς), και 375 km περίπου σε δευτερεύοντες αγωγούς και αγωγούς των εσωτερικών δικτύων συλλογής ακαθάρτων των εξυπηρετούμενων οικισμών.

Στο δίκτυο μεταφοράς ακαθάρτων περιλαμβάνονται 23 αντλιοστάσια.

Το ΚΕΛ διαστασιολογήθηκε για την υποδοχή μέσης ημερήσιας παροχής λυμάτων περίπου 39.600 m3/d κατά τη χειμερινή και 45.200 m3/d κατά τη θερινή περίοδο της τελικής φάσης του έργου.

Η παραγόμενη εκροή θα πληροί τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας για απεριόριστη άρδευση & αστική-περιαστική χρήση, ενώ η πλεονάζουσα παροχή, κατά τους χειμερινούς κυρίως μήνες, προβλέπεται να διατίθεται μέσω υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης στο Νότιο Ευβοϊκό κόλπο.

Στο γήπεδο του ΚΕΛ προβλέπεται επίσης η κατασκευή και λειτουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης (ΚΠΕΕ).

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται στο ποσό των 214.607.043,64 €