ΟΛΑ τα αποτελέσματα σταυροδότησης των υποψήφιων Δημοτ. Συμβούλων Δήμου Παιανίας

Ο “Νεολόγος” δημοσιεύει τα αποτελέσματα σταυροδότησης των υποψηφίων και των έξη Δημοτικών Παρατάξεων που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία ανάδειξης Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου Παιανίας με την επισήμανση ότι τα αποτελέσματα που πρόκειται να ανακοινωθούν από το Πρωτοδικείο Αθήνας είναι εκείνα που θα προσδιορίσουν την σύνθεση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. (η νέα αυτοδιοικητική περίοδος ξεκινάει την Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2019 με την εκλογή Προεδρείου Δ.Σ. και των μελών των θεσμοθετημένων Επιτροπών των Δήμου.)

Οφειλόμενη επισήμανση: τα δημοσιευόμενα αποτελέσματα είναι πιστή αντιγραφή των καταχωρημένων εκ μέρους των δικαστικών αντιπροσώπων στα εκλογικά πρακτικά των εκλογικών τμημάτων.

Προηγούνται οι πίνακες με τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας στις δύο δημοτικές ενότητες αλλά και συνόλου του Δήμου Παιανίας. (Α΄και Β΄Κυριακή)