Τα ίδια πρόσωπα επικεφαλής των δύο διευθύνσεων εκπαίδευσης στην Ανατολική Αττική

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Ν. Φίλη, τοποθετούνται στις αντίστοιχες θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, οι προταθέντες από τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής εκπαιδευτικοί με χρόνο λήξης θητείας την 31η Ιουλίου 2018.

Σε ότι αφορά την Ανατολική Αττική, επιλέχθηκαν τα ίδια πρόσωπα που διατηρούσαν μέχρι και σήμερα τις δύο θέσεις.

Στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας η κ. Β. Ξυθάλη και στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας ο κ. Στ. Καπέλλας.

Ακολουθούν οι δύο επικυρωμένοι πίνακες αξιολόγησης με την τελική κατάταξη, συμπεριλαμβανομένων των μορίων της συνέντευξης.