Πανελλαδικές 2020: τα θέματα και οι απαντήσεις σε Φυσική και Λατινικά

Συνεχίστηκαν οι Πανελλαδικές σήμερα με εξέταση στη Φυσική για την Ομάδα Θετικών Επιστημών και την πρόσβαση σε σχολές του 2ου και του 3ου Επιστημονικού Πεδίου και με εξέταση αποφοίτων των Ανθρωπιστικών Επιστημών στο μάθημα των Λατινικών -μάθημα που καταργήθηκε με το νέο σύστημα και αντικαταστάθηκε από την Κοινωνιολογία.

Τα θέματα της Φυσικής είναι κλιμακούμενης δυσκολίας με το θέμα 1ο να αφορά στη θεωρία, το θέμα 2ο περιλαμβάνει τρία θέματα πολλαπλής με αιτιολόγηση τα οποία συνδυάζουν τη θεωρητική γνώση με την εφαρμογή της σε περιορισμένης έκτασης φυσικό πρόβλημα, ενώ το τρίτο και το τέταρτο θέμα είναι ασκήσεις που απαιτούν καλή γνώση όχι μόνο της θεωρίας αλλά και των τεχνικών επίλυσης τα οποία έχουν διδαχθεί οι μαθητές.

Συγκεκριμένα, το 3ο Ζήτημα είναι άσκηση από το νέο κεφάλαιο του Ηλεκτρομαγνητισμού ενώ το 4ο Ζήτημα είναι συνδυαστική άσκηση από τα κεφάλαια του Στερεού, των Κρούσεων και των Ταλαντώσεων και έχει αυξημένο βαθμό δυσκολίας.

Τα θέματα καλύπτουν όλη την ύλη και εξετάζουν σε βάθος την κατανόηση και τη γνώση που έχουν αποκτήσει οι μαθητές και αποτελούν ενδιαφέρουσες προεκτάσεις ασκήσεων του σχολικού βιβλίου.

Παρότι υπάρχει μείωση της ύλης, τα θέματα στη Φυσική είναι συγκριτικά μεγαλύτερης έκτασης και δυσκολίας σε σχέση με πέρσι.

Οι υποψήφιοι αναμένεται να συναντήσουν δυσκολία καθώς τα προβλήματα παρουσιάζουν δυσκολία και ειδικά το 4ο ζήτημα είναι μεγάλης έκτασης με περίπλοκα σχήματα και χρειάζονται αρκετές αλγεβρικές πράξεις και υπολογισμοί.

Εκ πρώτης όψεως τα θέματα εμφανίζονται απαιτητικά, αλλά οι μαθητές που είναι καλά προετοιμασμένοι και διατηρούν τη ψυχραιμία τους μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια.