Από ένα κουλούρι και …λίγο τυρί στον κάθε μαθητή όλων των Σχολείων από τον επόμενο μήνα

Από ένα κουλούρι και …. λίγο τυρί στον κάθε μαθητή όλων των σχολείων της χώρας από τον επόμενο μήνα “επιφυλάσσει” ο υπουργός Παιδείας, σύμφωνα με εξαγγελία του.

Κουλούρι και τυρί θα διανέμονται από το κυλικείο του σχολείου, άγνωστο όμως τι “μέλλει γενέσθαι” με τις σχολικές μονάδες που δεν διαθέτουν μέχρι και σήμερα κυλικεία. –στο Δήμο Παλλήνης, τα σχολεία χωρίς κυλικείο είναι αρκετά-

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα περίπου 25 εκατομμύρια € και προέρχεται από το Κοινωνικό Ταμείο Στήριξης.

Απομένει να πληροφορηθούμε το τεχνικό μέρος υλοποίησης της εξαγγελίας. Δηλαδή, τα κουλούρια θα είναι ημέρας κι αν ναι ποιός φούρνος θα τα παράγει και με ποιό τρόπο θα διανέμονται ή μήπως, η προμήθεια των κουλουριών και των τυριών θα αποτελεί ευθύνη των διαχειριστών των κυλικείων κι αν, ναι, ποιά θα είναι η ελεγκτική διαδικασία για την ποιότητα και τους κανόνες υγιεινής τους;

Απλά ερωτήματα που ίσως οι ταγοί της Παιδείας να τα έχουν λύσει πριν την εκφώνηση της εξαγγελίας.

Είδομεν….