Να τηρούνται με ψηφιακό τρόπο τα βιβλία των Σχολικών Μονάδων

Οι αλλαγές που θα ισχύσουν στην φετινή αξιολόγηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, “με αφορμή την απίστευτη γραφειοκρατία την οποία έχουν να αντιμετωπίσουν καθημερινά οι σχολικές μονάδες”, έχει να επισημάνει τα εξής: 

Το ΠΔ 79/2017(παρ. 12, Κεφ. Γ, άρθρο 20) προβλέπει πως με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων τα Βιβλία της σχολικής μονάδας μπορεί να τηρούνται με ψηφιακό τρόπο και να ρυθμίζονται θέματα τήρησης και χρήσης τους.

Όμως, ενώ έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από την έκδοση του παραπάνω ΠΔ, τίποτα απολύτως δεν έχει δρομολογηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, με αποτέλεσμα όλα τα Βιβλία των σχολικών μονάδων να συνεχίζουν να γράφονται με το χέρι και όχι να τηρούνται με ψηφιακό τρόπο, επιβαρύνοντας τη λειτουργία των σχολικών μονάδων με ένα τεράστιο και άσκοπο εν τέλει γραφειοκρατικό έργο.

Για τους παραπάνω λόγους ζητάμε από το ΥΠ.Π.Ε.Θ.:

Να εκδοθεί άμεσα και χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση η Υπουργική Απόφαση για την τήρηση όλων των Βιβλίων των σχολικών μονάδων αποκλειστικά με ψηφιακό τρόπο, και να ρυθμιστούν όλα τα θέματα τήρησης και χρήσης τους, κάνοντας αρχή από το Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων που αποτελεί τη μεγαλύτερη γραφειοκρατική επιβάρυνση για τις σχολικές μονάδες.