ΣτΕ: Απορρίφθηκαν οι αιτήσεις αναστολών για τα πειραματικά σχολεία

Απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας με μια σειρά σχετικών αποφάσεων (186, 188-191/2013) τις αιτήσεις Συλλόγων Γονέων αλλά και μεμονωμένων γονέων με τις οποίες ζητούσαν την αναστολή της αρχικής απόφασης καθορισμού του τρόπου εισαγωγής των μαθητών στα πρότυπα πειραματικά σχολεία για το έτος 2013-2014.

Υπενθυμίζεται ότι τα πειραματικά σχολεία έχουν μετονομαστεί σε «Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία» και υπό το νέο καθεστώς η εισαγωγή των μαθητών στις εναρκτήριες τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου γίνεται με κατατακτήριο τεστ δεξιοτήτων και γνώσεων και όχι με κλήρωση όπως γινόταν με το προϊσχύσαν σύστημα, ενώ οι μαθητές των πρότυπων Δημοτικών σχολείων υποβάλλονται κι αυτοί σε εξετάσεις, προκειμένου να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στα πρότυπα Γυμνάσια.

Συγκεκριμένα οι αιτούντες ζητούσαν την αναστολή της από 20.02.2013 αποφάσεως της Διοικούσας Επιτροπής Πειραματικών Σχολείων περί καθορισμού του τρόπου εισαγωγής των μαθητών για το σχολικό έτος 2013-2014 η οποία όμως αντικαταστάθηκε από την από 12.03.2013 απόφαση του ίδιου οργάνου. Ως εκ τούτου, οι Σύμβουλοι της Επικρατείας έκριναν ότι οι αιτήσεις των Συλλόγων Γονέων στερούνται αντικειμένου, αφού στρέφονται κατά μίας αποφάσεως η οποία δεν υφίσταται πλέον.