Από 27 Αυγ. ως & 4 Σεπτ. 2012, οι αιτήσεις εκπαιδευτικών για αποσπάσεις -τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ Ανατ. Αττικής

Οι εκπαιδευτικοί που θα παραμείνουν στη διάθεση της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ καθώς και οι εκπαιδευτικοί που θα αποσπαστούν από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά για το σχολικό έτος 2012-13 από Δευτέρα 27 Αυγούστου 2012 ως και Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2012.

Η αίτηση θα υποβληθεί στο ΠΥΣΠΕ Ανατολικής Αττικής (Λεωφόρος Λαυρίου 150 και Ανδρίκου 4 , Γλυκά Νερά) από 09.00 έως 14.00 και θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα επίσημα αποδεικτικά στοιχεία των λόγων απόσπασης – τοποθέτησης που επικαλούνται.

Για τις αποσπάσεις – τοποθετήσεις λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

  • 1)Κοινωνικοί Λόγοι -οικογενειακή κατάσταση, εντοπιότητα, συνυπηρέτηση, συνολική υπηρεσία-
  • 2)Σοβαροί λόγοι Υγείας.