Δύο Προπτυχιακά και 13 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών προκηρύχθηκαν από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Δύο Προπτυχιακά και 13 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών με εξαμηνιαία διάρθρωση και έναρξη σπουδών το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020, προκηρύχθηκαν από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. στο διαδίκτυο www.eap.gr, για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες και στη συνέχεια να υποβάλουν την αίτηση τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με το τμήμα Μητρώου στο email info@eap.gr ή στα τηλέφωνα (2610) 367 300, 367 600, Πάροδος Αριστοτέλους 18, Πάτρα, αλλά και με το Παράρτημα του ΕΑΠ στην Αθήνα: (Γραβιάς 4-6, Αθήνα, 10678) τηλ. 210 9097229, 9097207

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου. Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε τη Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019 και παραμένει ανοικτή μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων, έχοντας ως καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12.00.

Δείτε τα Προγράμματα -ακολουθώντας τα links-

Προπτυχιακά Προγράμματα

Δημόσια Διοίκηση – ΔΗΔ

Διοίκηση Τουρισμού – ΔΙΤ

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

1. Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος ΠΕΔ

2. Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία -ΑΣΚ

3. Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία -ΚΑΟ

4. Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων – ΓΧΝ

5. Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας- ΔΕΑ

6. Δημιουργική Γραφή- ΔΓΡ

7. Language Education for Refugees and Migrants –LRM

8. Δημόσια Ιστορία –ΔΙΣ

9. Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς-ΑΔΕ

10. Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας» -ΑΓΓ

11. Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας – ΓΕΡ

12. Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική – ΒΝΠ

13. Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση- ΧΒΑ

Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε ΕΔΩ