Άλλα αντ’ άλλων στο υπ. Παιδείας: ζητάνε πενταετή προϋπηρεσία από κλάδο νεοδιόριστων εκπαιδευτικών!

Μπορεί το υπουργείο Εθνικής Παιδείας να καθυστέρησε περίπου ένα χρόνο να εκδώσει την εγκύκλιο για τις μετατάξεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας στην πρωτοβάθμια αλλά τα ….κατάφερε με συνέπεια να «τροχοδρομεί» νέα «καθυστέρηση» αυτή τη φορά σε επίπεδο «εγκεφαλικής επεξεργασίας»!

Αναφέρει η εγκύκλιος: δικαίωμα στην μετάταξη έχουν όσοι συμπλήρωσαν πενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στον κλάδο που υπηρετούν, συμπεριλαμβανομένης και της προϋπηρεσίας τους ως αναπληρωτών ή ωρομισθίων μόνο στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Έλα όμως που δύσκολα τεκμηριώνεται τέτοιο δικαίωμα αφού ο κλάδος ΠΕ.32 συγκροτείται από νεοδιόριστους και εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία πέντε ετών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν υπάρχουν…;

Σύσταση προς τον … «μανδαρίνο» του υπουργείου που συνέταξε την εγκύκλιο: εκπαιδευτικούς με πενταετή προϋπηρεσία θα βρείτε μόνο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και να γνωρίζετε, την προϋπηρεσία την απέκτησαν στα Ολοήμερα Σχολεία και υπό επιβαρυμένες συνθήκες. (ένα εκπαιδευτικός προς 30 και 40 μαθητές)

Προσαρμόστε λοιπόν την προκήρυξη στις αντικειμενικές «αντοχές» της και μετακινήστε τον συντάκτη της σε χώρο που να υποστηρίζει τη ροή της σκέψης του…

Σύσταση 2η: φροντίστε να γίνει σύντομα η τροποποίηση της προκήρυξης γιατί οι ανάγκες σε εκπαιδευτικούς της ειδικότητάς ΠΕ 32 έχουν ήδη ανακοινωθεί από τις περιφερειακές διευθύνσεις και ως εκ τούτου τα σχολεία θα μείνουν και πάλι χωρίς εκπαιδευτικούς.