Με τροπολογία δίδεται λύση στο πρόβλημα με τις καθαρίστριες σχολείων

kathariotita
kathariotita

Τέλος στην αβεβαιότητα της εν γένει διαδικασίας για την πρόσληψη καθαριστριών στα σχολεία, με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο επίμαχο άρθρο οι συμβάσεις για τα δύο επόμενα σχολικά έτη θα συνάπτονται από το υπουργείο Παιδείας και όχι από τους δήμους.
Στην τροπολογία επισημαίνεται πως όταν το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που εργάζεται στους Δήμους δεν καλύπτει τις ανάγκες για τον καθαρισμό των σχολείων, μπορεί το υπουργείο Παιδείας να καταρτίζει συμβάσεις μίσθωσης έργου μεταβατικά για τα σχολικά έτη 2013 – 2014 και 2014 – 2015.

Πρακτικά η ρύθμιση επιλύει τόσο το ζήτημα της διαδικασίας της πρόσληψης, όσο και του κόστους μισθοδοσίας. Σύμφωνα με τη διάταξη το κόστος μέχρι το 2015 δεν θα επιβαρύνει τους δήμους. Ωστόσο από το σχολικό έτος 2015 -2016, θα εγγράφεται ειδική πίστωση από το υπουργείο Εσωτερικών και θα κατανέμεται κατά αναλογία στους οικείους δήμους.