Διεπαγγελματικό Σεμινάριο “το Καταξιωτικό Κύμα” / Νέος κύκλος

Το THESYS Κέντρο Συστημικής Θεραπείας, το Κέντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ (με έδρα το Γέρακα) και το Κέντρο Επίκοινες Διαδρομές ανακοίνωσαν τη διεξαγωγή νέου κύκλου του Διεπαγγελματικού Σεμιναρίου, «Το Καταξιωτικό Κύμα. Η Συστημική ματιά και η Καταξιωτική στάση στη δουλειά με ανθρώπους» για τρίτο συνεχόμενο έτος με χρόνο διεξαγωγής τον Οκτώβριο 2020 έως και τον Ιούνιο 2021.

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας, εκπαίδευσης, διοίκησης εταιρειών & οργανισμών, καθώς και συντονιστές ομάδων, δικτύων και εργαστηρίων τέχνης.

Ενδεικτική Θεματολογία

Με βάση την Συστημική Καταξιωτική προσέγγιση στη Θεραπεία και τη Συμβουλευτική
και με επιρροές από την Αφηγηματική προσέγγιση, τη θεωρία της Διαλογικότητας και του Ανοιχτού Διαλόγου, τη Βιογραφική προσέγγιση (biographical approach), τη Βιωματική μάθηση και τις θεωρίες Επικοινωνίας, θα προσεγγισθούν θέματα, όπως:

 • Συστημικές έννοιες – Καταξιωτικές αρχές.
 • Βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις: η θέση του «μη γνωρίζειν», η κοινωνική
  συγκατασκευή, η σχεσιακή υπευθυνότητα, η «συστημική σοφία» του Μπέιτσον.
 • Η αξία κάθε ρόλου στο επαγγελματικό πλαίσιο – Αναστοχασμός και επανόρθωση.
 • Γλώσσα και αφηγήσεις στη δημιουργία της ταυτότητας ενός οργανισμού και τον
  επαναπροσδιορισμό της.
 • Βιογραφία – Βιογραφική αφήγηση – Ιστορίες ζωής – Βιογραφική ταυτότητα/σχέση
  ατομικού και κοινωνικού – Το Βιογραφικό Σημείωμα και το Ιστορικό ως εργαλείο
  δουλειάς.
 • Αλλαγή στη γλώσσα – αλλαγή στη σχέση – η σημασία της καταξιωτικής γλώσσας.
 • Ο Αυτοσχεδιασμός και η Γραφή στην επικοινωνία και τη σχέση.
 • Κοινότητες και δίκτυα υποστήριξης – δημιουργία και συντονισμός.
 • Η πολυφωνική ανάλυση των συγκρούσεων και ο μετασχηματισμός της σχέσης μέσα
  από τη διεύρυνση της κατανόησης.
 • Η Ηθική και η Αισθητική στις ανθρώπινες σχέσεις.
 • Η ανθρώπινη ύπαρξη ως «όλον» – η επικοινωνία με τη συμμετοχή της ψυχής, του
  πνεύματος και του σώματος.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις ιστοσελίδες του THESYS Κέντρου Συστημικής Θεραπείας https://www.thesyscenter.com/ και του Κέντρου ΓΕΝΑΘΛΟΝ www.genathlon.gr μέσω των οποίων μπορείτε να παρακολουθείτε όλες τις δραστηριότητες που διοργανώνονται.