Οι νέες ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. στην σχολική περίοδο 2015 – 2016

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προωθεί Νομοθετική Ρύθμιση με την οποία στις Ομάδες Προσανατολισμού με τους αντίστοιχους Τομείς και Ειδικότητες που ήδη λειτουργούν στα Ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. πρόκειται να προστεθούν και να λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2015-2016 και οι ακόλουθες Ομάδες Προσανατολισμού, με τους αντίστοιχους Τομείς και τις αντίστοιχες Ειδικότητες:

Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας – Πρόνοιας και Αισθητικής – Κομμωτικής

Τομέας Υγείας – Πρόνοιας

 1. Βοηθός Νοσηλευτή
 2. Βοηθός Ιατρικών –Βιολογικών Εργαστηρίων
 3. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
 4. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
 5. Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
 6. Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων
 7. Βοηθός Φαρμακείου.

Τομέας Αισθητικής – Κομμωτικής

 1. Αισθητικής Τέχνης
 2. Κομμωτικής Τέχνης.

Ομάδα Προσανατολισμού Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

 1. Γραφικών Τεχνών
 2. Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων
 3. Αργυροχρυσοχοΐας
 4. Συντήρηση Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης
 5. Ψηφιδογραφίας – Υαλογραφίας.

Τομέας Βιομηχανικού Σχεδιασμού

 1. Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος
 2. Επιπλοποιίας – Ξυλογλυπτικής».

Τα μαθήματα, ανά Ομάδα Προσανατολισμού, τα οποία πρόκειται να προστεθούν στο άρθρο 9 του Ν.4186/2013 (Α’ 193) για την Α’ τάξη ΕΠΑ.Λ., σχολικού έτους 2015-2016, είναι τα εξής:

Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας-Πρόνοιας και Αισθητικής – Κομμωτικής

 1. Αγωγή Υγείας (3 ώρες)
 2. Στοιχεία Υγιεινής και Ιατρικής Βιολογίας (2 ώρες)
 3. Πρώτες Βοήθειες (2 ώρες)
 4. Επικοινωνία, Διαπροσωπικές Σχέσεις (2 ώρες)
 5. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός − Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή (2 ώρες)
 6. Εφαρμογές Πληροφορικής (2 ώρες).

Ομάδα Προσανατολισμού Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών

 1. Ελεύθερο Σχέδιο (3 ώρες)
 2. Αρχές Σύνθεσης (3 ώρες)
 3. Ιστορία της Τέχνης (2 ώρες)
 4. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός − Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή (2 ώρες)
 5. Εφαρμογές Πληροφορικής (3 ώρες).

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην επικείμενη νομοθετική ρύθμιση και, κατ’ εξαίρεση για τις ανάγκες του σχολικού έτους 2015-2016, οι Ομάδες Προσανατολισμού, οι Τομείς και οι Ειδικότητες που πρόκειται να προστεθούν με τη ρύθμιση, θα λειτουργήσουν στις σχολικές μονάδες της επαγγελματικής εκπαίδευσης με αποφάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, μετά από τις σχετικές εισηγήσεις των οικείων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι αποφάσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης θα πρέπει να εκδοθούν εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση της νομοθετικής ρύθμισης.